Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
23 feb 2018 Nieuws

Kamervragen over box 3 nav uitspraak gerechtshof Amsterdam

Staatssecretaris Snel schrijft in antwoorden op Kamervragen aan de Tweede Kamer dat het kabinet een stelsel van vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement zal uitwerken.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het gerechtshof Amsterdam (hof Amsterdam) heeft op 16 januari 2018 uitspraak gedaan in één van de in totaal zes zaken die samen een proefprocedure vormen (de zogenoemde massaalbezwaarprocedure) tegen de vermogensrendementsheffing over 2014.
Voor het jaar 2014 heeft het hof Amsterdam geconcludeerd dat het reële rendement op risicovrije beleggingen over een lange termijn in aanzienlijke mate afwijkt van het bij de invoering van de vermogensrendementsheffing voorziene (reële) rendement van 4%.

Particuliere beleggers zouden daarmee (op regelniveau) worden geconfronteerd met een buitensporige last. Het hof Amsterdam heeft hier echter geen (juridische) consequenties aan verbonden en de rechtsstatelijke positie van de rechter houdt in dat de wetgever enige tijd moet worden gegund om in deze situatie te voorzien. Het hof Amsterdam heeft daarom geconcludeerd dat het hoger beroep van belanghebbende ongegrond is en de aanslag inkomstenbelasting 2014 in stand blijft.

Eerdere afwijzingen

Er zijn overigens drie eerdere uitspraken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in de massaalbezwaarprocedure geweest over het jaar 2014. In deze uitspraken heeft het hof Arnhem-Leeuwarden geconcludeerd dat de forfaitaire rendementsheffing op regelniveau niet in strijd is met Europees eigendomsrecht. Er moeten nog twee uitspraken afgewacht worden voordat de Hoge Raad zich zal buigen over dit geschil (ervan uitgaand dat de Hoge Raad alle proefprocedures gelijktijdig behandelt).

BP2017 e.v.

Door de gewijzigde systematiek met de jaarlijkse actualisatie sluit de uitkomst gemiddeld beter aan bij de behaalde individuele rendementen. Gelet op het voorgaande ga ik er vooralsnog vanuit dat niet is te verwachten dat het systeem dat sinds 2017 geldt strijd op zal leveren met het recht op eigendom. Er zijn, net als bij elk forfaitair systeem op individueel niveau afwijkingen, maar per saldo is het systeem realistischer geworden, beter toegesneden op de “gemiddelde” werkelijkheid en wordt het veronderstelde rendement ook nog eens jaarlijks bijgesteld.

Vervolg

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft, mede naar aanleiding van het Keuzedocument box 3 van juni 2017, mij op 23 november 2017 verzocht om een kabinetsstandpunt met betrekking tot box 3 op basis van werkelijk rendement. Aan de brief met het kabinetsstandpunt wordt gewerkt. De brief zal dit voorjaar nog naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Download:

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Rekenmodel bepalen vermogensrendementsheffing (BP2018)

In het Belastingplan 2016 is een wijziging van de berekening vermogensrendementsheffing Box 3 voorgesteld. Aan de hand van een rekenmodel kan uitgerekend worden hoeveel de te betalen belasting wordt op basis van het wetsvoorstel BP2016. Update: BP2018

Ondanks verhoogd box 3 vermogen toch huurtoeslag

Vanwege roet- en rookschade aan de inboedel door een brand heeft verzekeringnemer een uitkering gekregen van de inboedelverzekeraar. De belastinginspecteur heeft dit bedrag meegenomen bij de vaststelling van het vermogen. Dit heeft geleid tot terugvordering van de voorschotten huurtoeslag voor dat jaar door Belastingdienst/Toeslagen. In Kamervragen heeft staatssecretaris E. Wiebes aangegeven dat dit terecht was.

Conclusie AG: box 3-heffing over verloren vermogen door onteigening aandelen soms ‘buitensporige last’

De box 3-heffing over verloren vermogen door de onteigening van aandelen door de Staat kan onder omstandigheden een individuele en buitensporige last zijn en daarmee onredelijk. Dit kan tot gevolg hebben dat de heffing in zijn geheel niet moet plaatsvinden. Dat schrijft advocaat-generaal René Niessen in zijn conclusie.

Gerechtshof Amsterdam stelt vermogensrendementsheffing aan de kaak

Voor het jaar 2014 concludeert het Hof dat het reële rendement op risicovrije beleggingen over een lange termijn in aanzienlijke mate afwijkt van het bij de invoering van de vermogensrendementsheffing voorziene (reële) rendement van 4%.

Vermogensrendementsheffing ook in 2013 al in strijd met eigendomsrecht

Bij de vermogensrendementsheffing voor 2013 is op regelniveau sprake van een schending van de vereiste ‘fair balance’. Het is aan de wetgever om maatregelen te treffen. Dat stelt het Gerechtshof Amsterdam.

Uw mening

 
A.C. Bogerd
24 feb 2018
Komt er dan eindelijk gerechtigheid voor de burger ? Echter men rekt het weer zo lang mogelijk om effect te hebben voor de burger.ingezetene.
Onbeschaamd, echter we zijn niet ander gewent van Overheid. Rekken, rekken en uiteindelijk de burger toch nog laten verrekken !
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

23 feb 2018

Laatst gewijzigd

23 feb 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.