Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
2951 tot 2960 van 3088.
14 feb 2006 Nieuws

Ouderschapsverlofkorting ook zonder opname levensloop

Werknemers kunnen gebruik maken van een extra heffingskorting als zij de levensloopregeling gebruiken voor ouderschapsverlof. Volgens Salaris Rendement blijkt dat deze werknemers ook van de ouderschapsverlofkorting gebruik kunnen maken als zij hun levenslooptegoed níet voor deze verlofperiode inzetten.
13 feb 2006 Nieuws

Vaak onvolledige AOW-aanspraken

Bijna een op de zeven inwoners van Nederland heeft verminderde AOW-aanspraken. Dit houdt in dat zij bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar geen recht hebben op een volledige AOW-uitkering. Met name de eerste-generatie allochtonen hebben relatief vaak een onvolledige AOW-opbouw.
6 feb 2006 Helpdesk

Betreft: Overgangsregeling oudere werknemers levensloop.

Betreft: Overgangsregeling oudere werknemers levensloop. Indien een werknemer op 31 -12-2005 in de leeftijdsklasse valt van 51 jaar tot 56 jaar dan mag hij/zij meer dan 12% sparen van het bruto jaarinkomen. Er is onduidelijkheid omtrent de toepassing van deze regel van meer dan 12%. Mag een werknemer die op 31-12-2005 55 jaar is nu slechts een jaar meer dan 12% sparen van zijn bruto jaar inkomen of mag hij dit over meerdere jaren toepassen, net zolang tot hij/zij het maximum saldo van 210% van het inkomen heeft bereikt? In 2007 is de werknemer immers 56 jaar, het toetsingsmoment was echter 31-12-2005 qua leeftijd.
30 jan 2006 Helpdesk

Langslevende ouder overlijdt.

Langslevende ouder overlijdt. Er is geen testament. Er zijn nog twee dochters in leven een zoon is al eerder overleden. Deze zoon heeft 4 kinderen waaronder een geadopteerd kind. Vraag: Is dit kleinkind erfgenaam gelijk de anderen volgens plaatsvervulling?
30 jan 2006 Nieuws

In 2006 veranderen er veel wetten en regels, meer weten..??

Op de website van Postbus 51 is een overzicht gepubliceerd waar eenvoudig door het aangeven van diverse persoonlijke omstandigheden een keuze gemaakt kan worden uit wetten en regels die met ingang van 2006 zijn gewijzigd.
30 dec 2005 Nieuws

VNO: langer werken tegen meer loon

Werkgevers willen langer werken aantrekkelijker maken met meer loon en minder vakantiedagen. Dat staat in de Arbeidsvoorwaardennota 2006 van de grootste werkgeversorganisatie VNO-NCW.
29 dec 2005 Nieuws

Nieuwe zorgverzekering kost bedrijven 1 miljard

Door de invoering van het nieuwe zorgstelsel krijgen Nederlandse bedrijven in 2006 te maken met een forse stijging van de loonkosten. Salarisverwerker Raet schat volgens Het Financieele Dagblad in dat de kosten van het totale bedrijfsleven vanaf volgend jaar structureel met één miljard euro omhoog gaan.
6 aug 2012 Nieuws

Nieuwe richtlijnen voor aanmerken ontslagvergoeding als verkapte VUT

Staatssecretaris Wijn van Financiën heeft onlangs aanvullende criteria bekendgemaakt om te kunnen toetsen of een ontslagregeling niet zal worden aangemerkt als een regeling voor vervroegde uitkering (RVU). Als er inderdaad geen sprake is van een verkapte VUT-regeling, hoeft de werkgever geen naheffing te verwachten van 26%.
12 dec 2005 Nieuws

Steeds meer mannen nemen ouderschapsverlof

Ruim een kwart van de werknemers die in 2004 recht hadden op ouderschapsverlof, heeft dit verlof ook opgenomen. Vrouwen nemen twee keer zo vaak ouderschapsverlof op als mannen. Wel is het aandeel mannen dat ouderschapsverlof opneemt tussen 2000 en 2004 gestegen van 9 naar 18 procent. Ook groeit het aandeel dat het ouderschapsverlof betaald krijgt.
9 dec 2005 Nieuws

Werkgevers niet voorbereid op nieuwe pensioenregels

Één op de twee werkgevers heeft nog niet bekeken of de pensioenregeling wel binnen de nieuwe fiscale grenzen blijft. Veel werkgevers denken dat de pensioenuitvoerder dat voor hen regelt. Daarnaast heeft de werkgever volgens de Stichting Pensioenkijker geen idee van de kosten van de pensioenregeling.
Getoond 2951 tot 2960 van 3088. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.