Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
3011 tot 3020 van 3078.
16 feb 2005 Nieuws

Flinke winst Münchener

Herverzekeraar Münchener Rück heeft de winst in het vierde kwartaal ruim vervijfvoudigd dankzij sterk verbeterde resultaten van verzekeraar Ergo en de opbrengst van een belang in Allianz.
15 feb 2005 Nieuws

Internet ontwikkelt zich positief als verkoopkanaal

Consumenten switchen tegenwoordig steeds makkelijker tussen verschillende aankoopkanalen. Vooral internet ontwikkelt zich positief. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit
18 feb 2005 Nieuws

Economie 1,3% gegroeid in 2004

De Nederlandse economie is in 2004 met 1,3% gegroeid, zo meldt het CBS dinsdag.
14 feb 2005 Nieuws

Banken langer open

Een groot aantal van de filialen van ABN Amro en SNS Bank zal ook op koopavond en op zaterdag de deuren open houden. Dat geldt voor circa 100 van de 580 filialen van ABN Amro en voor bijna 200 kantoren van SNS Bank. Ook Fortis heeft plannen de bankkantoren langer open te houden.
10 feb 2005 Nieuws

Mogelijk premievrijstelling voor jonge werklozen

Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat onderzoeken of het mogelijk is werkgevers die jongeren zonder werkervaring in dienst nemen, twee jaar lang vrij te stellen van WAO-premie en loondoorbetaling bij ziekte. PvdA en CDA in de Tweede Kamer hebben daartoe een voorstel gedaan.
10 feb 2005 Nieuws

Mogelijk premievrijstelling voor jonge werklozen

Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat onderzoeken of het mogelijk is werkgevers die jongeren zonder werkervaring in dienst nemen, twee jaar lang vrij te stellen van WAO-premie en loondoorbetaling bij ziekte. PvdA en CDA in de Tweede Kamer hebben daartoe een voorstel gedaan.
2 feb 2005 Nieuws

Eerste Kamer akkoord met samenwerking UWV en Belastingdienst

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de samenwerking tussen het UWV en de Belastingdienst. Het betekent dat de heffing van de premies voor de werknemersverzekeringen overgaat van het UWV naar de Belastingdienst.
27 jan 2005 Nieuws

Verzekeraars breiden op verzoek De Geus alternatieve verzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen uit

Particuliere verzekeraars hebben op verzoek van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd dat er behalve ondernemers met een verhoogd gezondheidsrisico nog meer moeilijk verzekerbare zelfstandigen gebruik kunnen maken van de alternatieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Het gaat om 2 groepen, namelijk zelfstandigen die herkeurd zijn en weer volledig aan het werk kunnen en zelfstandigen met een particuliere verzekering met een eindleeftijd lager dan 65 jaar.
20 jan 2005 Nieuws

Verplicht ouderschapsplan bij echtscheiding

Ouders die scheiden worden verplicht de afspraken over verzorging, ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen in een zogeheten ouderschapsplan vast te leggen. Met dit wetsvoorstel hoopt minister Donner van Justitie de problemen bij scheiding en omgang te verminderen.
20 jan 2005 Nieuws

Werkgevers trekken steun voor spaarloon in

Werkgevers pleiten voor een afbouw van collectieve spaarloonregelingen. Door het voor werknemers minder aantrekkelijk te maken daaraan mee te doen, moet ruimte ontstaan voor de levensloopregelingen.
Getoond 3011 tot 3020 van 3078. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.