6 mei 2019 Nieuws

Onjuiste opgave verzekeraar

Consument klaagt bij Kifid dat de afkoopwaarde te laag is, met inachtneming van de geprognotiseerde afkoopwaarde. De door Verzekeraar gecommuniceerde afkoopwaarde was onjuist.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De Commissie buigt zich over de vraag of Consument terecht klaagt. De Commissie beoordeelt of Consument rechten kan ontlenen aan de geprognotiseerde afkoopwaarde. Deze beoordeling doet de Commissie aan de hand van het artikel 35 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Concreet komt de inhoud van dit artikel erop neer dat Verzekeraar in beginsel gebonden is aan de opgave die hij Consument doet, ook indien die opgave een fout bevatte. Voorwaarde daarbij is dat Consument er redelijkerwijs op mocht vertrouwen dat deze opgave de werkelijke bedoeling van Verzekeraar weergaf. Indien duidelijk is of had moeten zijn dat sprake was van een vergissing, is Verzekeraar niet aan de onjuiste opgave gebonden.

De Commissie is van oordeel dat Consument redelijkerwijs op de hoogte had kunnen en moeten zijn van het feit dat de in september 2017 geprognotiseerde afkoopwaarde niet juist was. Daarbij acht de Commissie het volgende van belang:

i. Consument is jaarlijks geïnformeerd over de waardeontwikkeling, zodat hij op de hoogte kon zijn van de gemiddelde jaarlijkse stijging van de waarde van de verzekering. Verzekeraar heeft onweersproken gesteld dat die stijging nooit meer dan € 5.000,- per jaar bedroeg, dus € 1.250,- per kwartaal.
ii. Consument is laatstelijk geïnformeerd over de waarde van de verzekering in maart 2017. Het ging toen om de waarde per 31 december 2016 en die bedroeg € 28.593,90.
iii. In mei 2017 heeft Verzekeraar een afkoopwaarde van € 29.906,59 gecommuniceerd.

Hieruit blijkt dat de stijging in het eerste kwartaal van 2017 niet aanzienlijk hoger was in verhouding tot de stijging in eerdere jaren. Met inachtneming van deze informatie, die voor Consument beschikbaar was, wist Consument, althans had hij kunnen weten dat de geprognotiseerde afkoopwaarde onjuist was.

Een afkoopwaarde van € 47.054,82 in september 2017 zou immers een stijging van ruim € 17.000,- betekenen in de periode tussen mei 2017 en september 2017, hetgeen een veel grotere stijging was dan ooit gedurende de looptijd van de verzekering heeft plaatsgehad, zeker over zo’n korte periode.

Beslissing

De Commissie concludeert dat Consument ten onrechte klaagt en dat de vordering moet worden afgewezen.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Onjuiste opgave pensioenverzekeraar voor rekening pensioenuitvoerder

De Commissie stelt vast dat tussen partijen niet ter discussie staat dat, hoewel de fout tot een evident ander bedrag leidt, dit voor Consument niet kenbaar was of behoefde te zijn, omdat immers sprake is van ingewikkelde berekeningen.

Onjuiste mededeling verzekeraar leidt niet tot schadevergoeding

Tussen partijen staat vast dat Verzekeraar ten onrechte aan Consument heeft medegedeeld dat er sprake was van een onbelast saldo van € 10.890,72. Op basis van de voorhanden zijnde stukken komt de Commissie echter tot de conclusie dat Consument redelijkerwijs op de hoogte had kunnen en dus moeten zijn dat de mededeling ten aanzien van het onbelaste saldo onjuist was.

Kifid: daling pensioenkapitaal inherent aan beschikbare premieregeling

Recent heeft de Geschillencommissie van Kifid uitspraak gedaan in een tweetal klachten over pensioenverzekeringen. Het gaat in beide zaken om een zogenoemde beschikbare premieregeling. Wanneer de pensioenverzekering tot uitkering gaat komen, blijkt het beschikbare pensioenkapitaal lager te zijn dan de opgave van de waarde van dit pensioenkapitaal enkele maanden eerder.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

6 mei 2019

Laatst gewijzigd

6 mei 2019