26 apr 2022 Nieuws

TK Wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten

Minister F.M. Weerwind heeft de nota naar aanleiding van het verslag inzake het bovenvermelde voorstel aan de Tweede Kamer toegezonden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De richtlijn vereist:

  1.  invoering van een collectieve schadevergoedingsactie voor consumenten (in brede zin);
  2.  een procedure voor de aanwijzing van Nederlandse organisaties voor het voeren van collectieve acties in een andere lidstaat (‘grensoverschrijdende collectieve acties’); en
  3. een nadere regeling van de financiering van collectieve acties.


Nederland heeft sinds 1 januari 2020 de Wet Afwikkeling massaschade in collectieve actie (hierna: WAMCA).
Met de WAMCA wordt al vrijwel volledig voldaan aan de vereisten van de richtlijn.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten

Het voorontwerp zet de richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten om in het Nederlandse recht. De richtlijn verplicht de lidstaten een collectieve schadevergoedingsactie voor consumenten in te voeren.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

26 apr 2022

Laatst gewijzigd

26 apr 2022