Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
5 nov 2018 Nieuws

Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen

Minister Hoekstra informeerde de Tweede Kamer over de herziening van de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft). De kostenverdeling van het financieel toezicht wordt hiermee tegen het licht gehouden. De uitwerking hiervan vindt met ingang van 2019 plaats bij lagere regelgeving.
20 sep 2017 Nieuws

Geen getekende opdracht van overeenkomst, toch betalen

Gelet op de feiten en omstandigheden in deze klachtkwestie is de Commissie van oordeel dat een overeenkomst van opdracht tussen Consument en de Adviseur tot stand is gekomen. De Consument die de overeenkomst van opdracht tussentijds heeft beëindigd dient de advieskosten te voldoen.
11 apr 2017 Nieuws

AFM hoger beroep inducementbeleid ongegrond

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft de AFM in hoger beroep in het ongelijk gesteld. Bij besluit van 10 juli 2014 heeft AFM aan ´A´ een bestuurlijke boete opgelegd. ´A´ heeft volgens de AFM substantieel minder uren aan werkzaamheden verricht dan op grond van het inducementbeleid van tevoren is ingeschat.
29 apr 2016 Nieuws

Kifid: Hoogte en informatieverstrekking advieskosten

De klacht van Consument heeft betrekking op de kwaliteit van het verstrekte advies en de door de Adviseur verstuurde factuur. De Commissie oordeelt dat de Adviseur een passend advies heeft verstrekt. Voorts oordeelt de Commissie dat de Adviseur tweemaal de documentatie heeft overhandigd waarin de werkwijze en de kosten zijn beschreven.
22 jul 2014 Nieuws

Boete voor te hoge adviesvergoeding

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 10 juli 2014 een bestuurlijke boete van €100.000 opgelegd aan een assurantiekantoor vanwege (te hoge) advieskosten voor het oversluiten van beleggingsverzekeringen.
12 dec 2013 Nieuws

Huidige hypotheekadvies is een te dure 'eenheidsworst'

De markt voor financieel advies is in 2013 in beweging gebracht met de invoering van het provisieverbod. Uit onderzoek van strategie consultant Simon-Kucher & Partners naar hypotheekadvies blijkt dat dit veranderproces nog lang niet klaar is. 45% van de consumenten is niet bereid om de huidige prijzen voor een volledig hypotheekadvies te betalen, en geeft de voorkeur aan het zelf regelen van een hypotheek of aan een online adviestraject. Hypotheekadviseurs moeten hun aanbod meer differentiëren om in te spelen op klantbehoeften en om competitief te blijven in de aantrekkende hypotheekadviesmarkt.
29 okt 2012 Nieuws

'Consument wil niet betalen voor advies financiële producten'

Het Financieel Dagblad schrijft een vijfdelige serie over de gevolgen van het aanstaande provisieverbod. Financiële tussenpersonen, banken en verzekeraars vrezen dat consumenten complexe verzekeringen zonder advies zullen gaan afnemen.
28 sep 2012 Nieuws

AFM biedt handvatten bedieningsconcept

In de nieuwsbrief van September biedt de AFM handvatten voor het intermediair aan. Stelt uw bedieningsconcept het klantbelang centraal? AFM biedt handvatten.
28 aug 2012 Nieuws

Tarieven freelancers sterk gedaald

Een freelancer rekent gemiddeld 42 euro per uur, 15% minder dan vorig jaar. Twee jaar geleden was het tarief nog 49 euro.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.