Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
22 sep 2015 Nieuws

Voorstel gerichte financieringsaanpak funderingsherstel

In de motie De Vries is geconstateerd dat funderingsherstel alleen per bouwblok kan worden aangepakt en dat dit niet van de grond kan komen als één van de betrokken bewoners de financiering niet rond kan krijgen. Minister Blok heeft naar aanleiding van deze motie het voorstel aanpak funderingsherstel van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) aan de Tweede Kamer gezonden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Mede naar aanleiding van deze motie zijn vorig jaar door KCAF –met betrokkenheid van mijn ministerie- in werkgroepverband verkennende gesprekken gestart met betrokken gemeenten, verstrekkers van hypothecaire leningen en het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

Kern van het voorstel is het komen tot een collectief gedragen (funderings)fonds, waar huiseigenaren – onder een aantal
randvoorwaarden, waaronder een bloksgewijze aanpak – een beroep op kunnen doen om de benodigde financiering voor urgent funderingsherstel rond te krijgen.
Verder heeft het voorstel ook oog voor het zo veel mogelijk voorkomen van toekomstige vergelijkbare gevallen. Daarbij is er door KCAF op gewezen dat funderingsherstel tevens goede kansen biedt in de sfeer van energiebesparing.

Download "Voorstel gerichte financieringsaanpak funderingsherstel" (pdf, 11 pagina's)


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Stand van zaken funderingspilots

Minister Blok geeft de tussenstand weer in een brief gericht aan de Tweede Kamer over de funderingspilots die in enkele gemeenten plaatsvinden. Tevens geeft hij aan dat er verkennende gesprekken plaatsvinden met onder meer gemeenten en banken over het financieringsvraagstuk bij bepaalde groepen huiseigenaren met funderingsproblemen. Diverse gemeenten bieden reeds een regeling (zie overzicht).

Meer geld voor kennis funderingsproblemen

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) ontvangt van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) nogmaals € 125.000 om de kennis over het voorkomen, herstellen en financieren van funderingsproblemen verder te verspreiden. Schade aan de fundering komt zowel voor bij koopwoningen als huurwoningen. De schattingen van het aantal woningen die te maken hebben met grondwaterproblematiek en daardoor schade aan de fundering kunnen krijgen lopen sterk uiteen. Eerste uitkomsten van een onderzoek geven aan dat ongeveer 20.000 particuliere woningen in de komende 15 jaar te maken krijgen met urgente funderingsproblemen.

Kifid: beschermde diersoort is geen ongedierte

Kifid uitspraak inzake uitleg verzekeringsvoorwaarden opstalverzekering. Partijen zijn verdeeld over de uitleg van een in de verzekeringsvoorwaarden van een opstalverzekering opgenomen dekkingsuitsluiting. In het bijzonder zijn zij verdeeld over het antwoord op de vraag wat moet worden verstaan onder het begrip ‘ongedierte’ en of daaronder ook een steenmarter dient te worden begrepen.

Onderzoeksrapport `Gemeentelijke aanpak van schade aan houten paalfunderingen`

Uit een onderzoek door de DSP-groep blijkt dat het aantal panden dat tussen nu en vijftien jaar naar verwachting met funderingsproblemen te maken krijgt, ongeveer 35.000 bedraagt in de gemeenten met een actieve aanpak (nu of in het verleden).

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

22 sep 2015

Laatst gewijzigd

22 sep 2015

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.