Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
27 okt 2017 Nieuws

Vervolgonderzoek afkoop klein pensioen

De informatie voor deelnemers over de keuzemogelijkheden bij afkoop van een klein pensioen is verbeterd. Dit concludeert de AFM op basis van een vervolgonderzoek onder 9 verzekeraars en premiepensioeninstellingen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Na een aantal signalen heeft de AFM in 2016 voor het eerst de informatie onderzocht die werd verstrekt bij afkoop. In 2017 is dit weer onderzocht en blijkt dat de meerderheid van de onderzochte verzekeraars en premiepensioeninstellingen hun informatie over afkoop heeft aangepast.

Keuze voor afkoop evenwichtig aanbieden

Afkoop kan grote gevolgen hebben voor deelnemers, vooral als zij meerdere kleine pensioenen hebben opgebouwd. De AFM vindt het essentieel dat informatie over afkoop voldoet aan alle wettelijke normen. Daarbij moeten pensioenuitvoerders onder meer de keuze voor wel of geen afkoop evenwichtig aanbieden. Dit geldt zeker wanneer pensioenuitvoerders afkoop actief aanbieden aan hun deelnemers. In het onderzoek van 2016 bleek onder meer dat de informatie hierover bij de meeste onderzochte pensioenaanbieders verbeterd kon worden. Het ging hierbij vooral om evenwichtigheid en inzicht bieden in keuzemogelijkheden. Dat betekent onder meer dat alle relevante voor- en nadelen van een situatie of keuze voor deelnemers inzichtelijk moeten zijn.

Verbeterpunten doorgevoerd

Veel verbeterpunten die de AFM in 2016 heeft geadviseerd zijn in 2017 doorgevoerd, vooral op het gebied van duidelijkheid en evenwichtigheid. De keuze voor wel of geen afkoop is inmiddels meestal evenwichtig vormgegeven. Alleen de hoogte van een periodiek pensioen is nog niet altijd inzichtelijk, waardoor persoonlijk inzicht in de keuzemogelijkheden nog niet voor iedereen mogelijk is. De AFM heeft de individuele instellingen daarom opgeroepen om ook het (indicatieve) jaarlijkse bedrag bij keuze voor een periodieke uitkering op het keuzeformulier te benoemen. Daarnaast verwacht de AFM dat pensioenuitvoerders de informatie bij hun eigen deelnemers regelmatig op duidelijkheid toetsen.

Vooral afkoop op verzoek

Uit het vervolgonderzoek blijkt dat 5 instellingen hun beleid hebben gewijzigd: bijna alle onderzochte instellingen (8 van de 9) kopen klein pensioen nu alleen nog af op verzoek van de deelnemer. De onderzochte instellingen geven aan te verwachten steeds minder kleine pensioenen af te kopen. In 2019 treedt het Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen in werking, waarbij afkoop alleen nog mogelijk is bij pensionering. De meeste onderzochte instellingen lopen hier met hun beleid al op vooruit. De AFM vindt dit een positieve ontwikkeling, omdat pensioen dat zijn pensioenbestemming behoudt, ervoor zorgt dat deelnemers minder voorzienbare teleurstellingen tegemoet zien.

 

Bron: AFM

Lees ook…

Nota van wijziging bij het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen

In de nota naar aanleiding van het verslag is toegelicht dat het systeem van automatische waardeoverdracht in werking zal treden op 1 januari 2019. Nu dit tijdstip bekend is worden in de artikelen waarvoor dit relevant is de specifieke data opgenomen in plaats van verwijzingen naar het tijdstip van inwerkingtreding van de onderdelen waarin dit is geregeld.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

27 okt 2017

Laatst gewijzigd

27 okt 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.