Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
6 feb 2018 Nieuws

Kamervragen 'Wachttijden onacceptabel'

Minister Hugo de Jonge heeft gereageerd op Kamervragen over wachttijden in de zorg.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Wanneer moeten de wachttijden weer voldoen aan de afgesproken maximaal aanvaardbare wachttijden (Treeknormen)?

De aanpak van wachttijden zal onverminderd aandacht nodig hebben van alle betrokken partijen. De NZa werkt en blijft werken aan een structureel, actueel inzicht van wachttijden en heeft er ook in 2018 prioriteit van gemaakt de wachttijden en responstijden terug te dringen.

Voor de wachttijden in de msz is het van belang te realiseren dat niet elke overschrijding van de Treeknorm direct een probleem voor de patiënt oplevert. Sommige patiënten kiezen er zelf voor om zorg uit te stellen tot een voor hen passend moment. Ook bleek dat voor patiënten bij de meeste specialismen een passend en tijdig alternatief in de regio beschikbaar is, maar dat zij hier nog niet altijd actief op gewezen werden. De NZa ziet er in 2018 op toe dat zorgaanbieders hun patiënten informeren over wachttijden en wachtlijstbemiddeling.

Zorgplicht

Zorgverzekeraars moeten zich inspannen om ervoor te zorgen dat hun verzekerden kwalitatief goede, bereikbare en tijdige zorg ontvangen. Dit is onderdeel van hun zorgplicht. Indien de zorgplicht niet wordt nageleefd, dan kan de NZa handhaven. De NZa maakt onderscheid tussen formele en informele instrumenten tot handhaving. Bij informele maatregelen kan gedacht worden aan voorlichting, communicatie of ‘wenkbrauwgesprekken’. De NZa kan als formele maatregel een aanwijzing opleggen aan de zorgverzekeraar. Indien de zorgverzekeraar de aanwijzing niet of niet binnen de gegeven termijn naleeft, kan de NZa dit feit of het handhavingsbesluit openbaar maken of een last onder bestuursdwang opleggen.

Hulp

Alle zorgverzekeraars bieden via een zorgcoach, een zorgadviseur, een zorgconsulent of een verpleegkundige persoonlijk hulp bij het vinden van een geschikte zorgaanbieder die plaats heeft.

Download: "Kamervragen" (pdf, 8 pagina's)

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Zorgbemiddeling

Zorgverzekeraars willen hun verzekerden graag helpen om zo goed mogelijk de weg te vinden en keuzes te maken in de zorg. Ook wanneer de wachttijd voor zorg langer is dan aanvaardbaar. Verzekerden kunnen dan contact opnemen met hun zorgverzekeraar voor persoonlijk advies

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

6 feb 2018

Laatst gewijzigd

6 feb 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.