Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
5 apr 2018 Nieuws

Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers

Op 5 december 2017 is de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers in werking getreden. Het doel van de gesubsidieerde ontwikkeladviezen is het bewustzijn over de noodzaak van reflectie op de loopbaan te stimuleren bij oudere werkenden in een geselecteerd aantal beroepsgroepen, die nog niet concreet met ontslag, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid bedreigd zijn.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Uit de vragen die bij de uitvoering van de regeling zijn binnengekomen blijkt er behoefte aan verduidelijking van de beroepen die gerekend kunnen worden tot de beroepsgroepen en doelgroep waarvoor de regeling open staat. Het geven van een eenduidige omschrijving van beroepen is lastig omdat er onder beroepsbenamingen in het dagelijks gebruik een groot aantal verschillende onderliggende beroepen vallen die breder zijn dan met de regeling beoogd.

Er is daarom voor gekozen om met bijlage 2A de doelgroep van de regeling nader te specificeren. Tevens is gebleken dat de beroepsgroep, genoemd in artikel 2, tweede lid, onderdeel a (administratief- en secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten) door de toevoeging ‘administratief’ veel breder geïnterpreteerd werd dan bij de totstandkoming van de regeling is beoogd. De benaming is aangepast om deze beter te laten aansluiten bij de met de regeling beoogde doelgroep. Administratieve, financieel/boekhoudkundige- en salaris- en personeelsfuncties behoren niet tot de doelgroep. Hierbij zijn de in de toelichting bij de regeling genoemde selectiecriteria gehanteerd. Tevens zijn voor enkele beroepsgroepen werkenden in de sector Rijk en de sector zorg & welzijn uitgesloten van deelname omdat er voor hen reeds vergelijkbare instrumenten beschikbaar zijn.

In de toelichting op de oorspronkelijke regeling is aangegeven dat de mogelijkheid bestond om gedurende de looptijd van de regeling nog enkele beroepsgroepen toe te voegen. Dat wordt met deze wijziging gedaan t.a.v. werkenden in het primair onderwijs en werkenden in het middelbaar beroepsonderwijs. Ook hierbij zijn de in de toelichting bij de regeling genoemde selectiecriteria gehanteerd. Over deze uitbreiding heeft afstemming met de betreffende sectoren en de Stichting van de Arbeid plaatsgevonden. Voor beide sectoren is in overleg met de sectoren eveneens een subsidieplafond van € 1.500.000 vastgesteld.

Bijlage 2A (download) geeft de nadere omschrijving van de doelgroepen.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Blijven ontwikkelen met het Levenlanglerenkrediet

Sinds 8 juni 2017 is het voor iedereen tot 55 jaar mogelijk om zich met het Levenlanglerenkrediet te blijven ontwikkelen. Met ingang van studiejaar 2017 – 2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het Levenlanglerenkrediet. Zij kunnen dan tegen gunstige voorwaarden hun les- of collegegeld lenen als zij een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs volgen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

5 apr 2018

Laatst gewijzigd

5 apr 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.