Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
7 jun 2018 Nieuws

Nieuw besluit ondernemingsfaciliteiten overdrachtsbelasting

Er is een nieuw besluit ondernemingsfaciliteiten overdrachtsbelasting gepubliceerd met nieuwe goedkeuringen over de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij inbreng in een bestaande N.V.of B.V., de aanhoudingseis bij certificering van aandelen, de voortzettingseis bij bedrijfsfusie en de verkrijging van aandelen in een OZR bij splitsing.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het besluit bevat een aantal goedkeuringen voor toepassing van de vrijstellingen in de overdrachtsbelasting (artikel 15 Wet Brv). Het bevat de volgende inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van eerdere besluiten:

  • Bij de vrijstelling bedrijfsoverdracht in de familiesfeer gevolgd door inbreng in een B.V. van een familielid of personenvennootschap (artikel 15 lid 1, b Wet Brv) is de voorwaarde toegevoegd dat voldaan wordt aan de overige voorwaarden van de vrijstelling (onderdelen 2.1. en 2.3).
  • Er is beleid opgenomen over de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij inbreng in een vennootschap die geen in aandelen verdeeld kapitaal heeft en de omzetting van een vennootschap in een N.V. of B.V. (artikel 15 lid 1, e Wet Brv) onderdelen 3 t/m 3.10. Het betreft ondermeer de goedkeuring dat de vrijstelling van artikel 15 lid 1, onderdeel 2, 2° Wet Brv (omzetting van vennootschap in nv of bv) onder voorwaarden ook van toepassing is bij inbreng in een bestaande B.V. of N.V. (onderdeel 3.3).
  • Een goedkeuring dat onder voorwaarden de aanhoudingseis (artikel 5 lid 3 Uitv.besl. Wet Brv) voor toegekende aandelen bij omzetting in een nv of bv buiten toepassing blijft in geval van certificering van aandelen (onderdeel 3.8.1).
  • Een goedkeuring dat onder voorwaarden de voortzettingseis voor bij de fusie verkregen onderneming (artikel  15 lid 1 h j. 5a Uitv.besl Wet Brv) buiten toepassing blijft in geval van vervreemding van die onderneming onder achterlating van de onroerende zaken (onderdeel 4.1).
  • Een goedkeuring dat de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij splitsing (artikel 15 lid 1, e Wet Brv) onder voorwaarden ook geldt bij de verkrijging van aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon die bij (af)splitsing worden toegekend (onderdeel 6).

Het besluit treedt in werking met ingang van 5 juni 2018.

Meer informatie: Ministerie van Financiën 25 mei 2018, Stcrt. 4 juni 2018, nr. 30213

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

5 jun 2018

Laatst gewijzigd

7 jun 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.