Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
11 jul 2018 Nieuws

Reparatie beperking duur en opbouw WW

Vanaf 1 januari 2016 is de maximale WW-duur vanwege de Wwz stapsgewijs verlaagd naar 24 maanden. In het sociaal akkoord 2013 hebben partijen afgesproken om de beperking van 38 naar 24 maanden per 1 januari 2016 te repareren tot 38 maanden, en om de versoberde opbouw van de WW te repareren.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Vanaf begin 2017 is sprake van de mogelijke uitvoering van de private aanvulling WW en WGA via een gezamenlijk fonds en een verzamel-cao. Onderstaand overzicht geeft de situatie weer per einde 2017.
81 van de onderzochte 99 cao’s, van toepassing op 82% van de werknemers, bevatten afspraken over reparatie van het 3e WW-jaar. In 44 gevallen gaat het om concrete afspraken en in 37 gevallen om procesafspraken.

In 10 cao’s is een concrete afspraak gemaakt dat er zal worden gerepareerd. In 20 cao’s zal de reparatie plaatsvinden middels een bovenwettelijke WW-regeling. In 14 cao’s is sprake van reparatie door aansluiting bij de Stichting PAWW (Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA regeling). Aansluiting van cao-partijen bij deze landelijke uitvoeringsorganisatie vindt plaats op basis van zogenoemde verzamelcao’s. In deze cao’s worden de rechten en plichten van werkgevers en werknemers vastgelegd.

De eerste vier verzamelcao’s Private Aanvulling WW en WGA zijn eind 2017 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangemeld. Aan deze vier verzamel-cao’s zijn 14 cao’s verbonden. De vier verzamel-cao’s hebben betrekking op drie sectoren, te weten industrie en techniek, niet semipublieke dienstverlening en semipublieke dienstverlening.
Naast de cao’s met concrete afspraken zijn er 37 cao’s die procesafspraken bevatten, waarin partijen aangeven nog nader onderzoek te plegen, overleg te voeren, een werkgroep in te stellen en/of aanvullende afspraken te zullen maken. In negen cao’s is daarbij aangegeven om – indien mogelijk – gebruik te maken van een landelijke uitvoeringsorganisatie.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

11 jul 2018

Laatst gewijzigd

11 jul 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.