Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
10 dec 2018 Nieuws

Kifid: KEW en boeterente

Een consument stelt dat de Bank voor de berekening van de boeterente op onjuiste gronden de opgebouwde waarde van een bij een verzekeraar afgesloten verzekering niet heeft betrokken.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Klager stelt dat de bij de Bank afgesloten geldlening met de daaraan gekoppelde verzekering moet worden gelijkgesteld aan een (Bank)spaarhypotheek. Daardoor zal de boeterente lager uitvallen.
De verzekering (bestemd voor kapitaalopbouw voor de eigen woning, (KEW)) is een zogenoemde gemengde verzekering: de premie is deels bestemd voor de op te bouwen waarde en deels ter dekking van het risico van overlijden.

Stelling geldverstrekker

Anders dan bij de (bank)spaarhypotheek betaalt Consument over de geldlening alleen een rentevergoeding aan de Bank en niet de premie. De premie betaalt Consument aan XXX. Bij een (bank)spaarhypotheek loopt de Bank in het geval van tussentijdse aflossing de toekomstige rentebetalingen mis, terwijl zij in een dergelijk geval niet meer de vergoeding over het op te bouwen kapitaal hoeft te betalen. Dit is dan ook de reden om de opgebouwde waarde in de (bank)spaarhypotheek bij de vaststelling van de vergoeding wegens vervroegde aflossing te betrekken. Op die manier wordt het daadwerkelijk geleden nadeel in rekening gebracht, aldus de Bank.

Overweging

De Commissie overweegt als volgt. Vaststaat dat de geldlening zich niet laat kwalificeren als een (bank)spaarhypotheek zoals is toegelicht in de Leidraad. Met de Bank is geen contractueel aflossingsschema overeengekomen. Consument heeft met XXX, de verzekeraar, een afspraak over betaling van de premie voor de gemengde verzekering gemaakt.

Er is geen sprake van een koppeling tussen de door Consument te betalen hypotheekrente en de door XXX, de verzekeraar, te betalen vergoeding op het in de verzekering opgebouwde kapitaal. Die rente en de hiervoor genoemde vergoeding op de verzekering zijn ook niet aan elkaar gelijk.

Beslissing

Dit alles heeft als gevolg dat de Bank op terechte gronden niet van de door Consument gestelde “netto hypotheek” is uitgegaan.
De Commissie wijst de vordering af.

 

Bron: Kifid

Lees ook…

AFM leidraad: berekening vergoeding vervroegd aflossen hypotheek

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceert uitgangspunten voor de berekening van het financiële nadeel bij vervroegde aflossing van de hypotheek. Huizenbezitters krijgen hierdoor duidelijkheid over hoe de vergoeding - voorheen boeterente genoemd - tot stand kan komen.

Kifid uitspraak berekeningsmethodiek vervroegde aflossing

Consument stelt dat de Bank bij de vergoeding voor vervroegde aflossing meer dan haar daadwerkelijk geleden schade in rekening brengt. Niet in geding is dat de Bank de berekening van haar financiële nadeel bij vervroegde aflossing heeft gebaseerd op de berekeningsmethodiek zoals is opgenomen in de Leidraad van de AFM. Aangenomen wordt dat de Bank een acceptabele berekening heeft gemaakt, waartegenover Consument het tegendeel niet aannemelijk heeft gemaakt.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

10 dec 2018

Laatst gewijzigd

10 dec 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.