Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
22 mrt 2019 Nieuws

Overstapseizoen 2018-2019

Van alle verzekerden wisselde dit jaar 7 procent van zorgverzekeraar. Hiermee is het aantal overstappers iets hoger dan voorgaande jaren. Het “stemmen met de voeten” houdt verzekeraars immers scherp op het bepalen van hun polisaanbod en het inkopen van de juiste zorg namens hun verzekerden, stelt minister Bruno Bruins.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Vergelijkbaarheid

De onderzoeken van de NZa naar de vergelijkbaarheid en de vindbaarheid van (keuze)informatie laten zien dat in theorie alle elementen aanwezig zijn voor verzekerden om informatie te vinden. Zo voldoen de zorgverzekeringskaarten aan de eisen, komen de zorgverzekeraars de transparantieverplichting na als het om collectiviteiten gaat en is de informatievertrekking door vergelijkingssites over het algemeen goed.

Consumenteninformatie

Ondanks de inspanningen van zorgverzekeraars vinden verzekerden in de praktijk nog niet alle belangrijke (polis)informatie. Verzekerden hebben vooral moeite met het vinden van informatie over nagenoeg gelijke polissen, vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg en de eigen bijdrage van kraamzorg.

Onderzoek Nivel over vindbaarheid van informatie door verzekerden

Het gemiddelde percentage verzekerden dat informatie kon vinden ligt tussen de 36 procent (overzicht nagenoeg gelijke polissen) en 84 procent (vergoeding voor fysiotherapie). Het merendeel van de informatie werd goed gevonden. De vindbaarheid van het overzicht nagenoeg gelijke polissen, eigen bijdrage voor kraamzorg en vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg valt hierbij in negatieve zin op. Een andere belangrijke constatering uit het rapport is dat verzekerden niet altijd de juiste informatie vonden, terwijl ze wel dachten deze gevonden te hebben. Hier kan de begrijpelijkheid van informatie een rol bij hebben gespeeld, omdat een aantal respondenten in het onderzoek aangaf dat zij de vragen en/of onderwerpen soms (te) moeilijk vonden.

 

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Verbetering transparantie zorgverzekeringen

Er zijn in Nederland 55 verschillende standaard basisverzekeringen. In de praktijk worden verzekeringen onder allerlei namen en in verschillende verpakkingen aangeboden. Een van de verpakkingsvormen zijn de ongeveer 51.000 verschillende collectieve zorgverzekeringen.

NZa controleert zorgverzekeraars op goede keuze-informatie over zorgverzekering

Geven zorgverzekeraars in het overstapseizoen goede informatie zodat mensen in staat zijn om de zorgverzekering te kiezen die bij hen past? Dat controleert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de komende maanden.

Definitief overstappercentage zorgverzekering 2019

7,0% van de verzekerden wisselde dit jaar van zorgverzekeraar. Dat zijn 1,2 miljoen verzekerden. Alle overstapinformatie is verwerkt bij de zorgverzekeraars. Op basis daarvan heeft Vektis Intelligence dit definitieve percentage vastgesteld.

Feitenblad Monitor Overstapseizoen 2017-2018

Minister Bruins informeerde de Tweede Kamer over een aantal toegezegde rapporten die samenhangen met het overstapseizoen. Van alle verzekerden wisselde 6,2 procent van zorgverzekeraar. Daarnaast is een internetconsultatie 'Wet aanscherping toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden' gestart.

Waarom laten consumenten overstapwinst (zorgverzekering) liggen?

Consumenten kunnen veel besparen op de basispolis van hun zorgverzekering. Dat staat in het voorlopige onderzoeksrapport van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), dat de komende twee maanden ter consultatie ligt.

Keuzegedrag van verzekerden en het komende overstapseizoen

Vanaf 12 november kunnen alle verzekerden een zorgverzekering voor volgend jaar kiezen. De mogelijkheid dat verzekerden kunnen “stemmen met hun voeten” stimuleert zorgverzekeraars tot klantgerichtheid en tot de inkoop van goede zorg tegen een redelijke prijs voor hun verzekerden. Dat schrijft minister B. Bruins aan de Tweede Kamer. In twee onderzoeksrapporten wordt nader ingegaan op het keuzegedrag van consumenten.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

22 mrt 2019

Laatst gewijzigd

22 mrt 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.