Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
9 apr 2019 Nieuws

Wijziging van de Zorgverzekeringswet

Minister Bruins heeft de Tweede Kamer een Voorstel van wet, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar aangeboden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het wetsvoorstel biedt een versteviging van de positie van de verzekerden via zowel inspraak van de individuele verzekerden als een vertegenwoordiging van verzekerden. Het legt een aantal eisen vast die gesteld worden aan de wijze waarop verzekerden invloed hebben op het beleid van een zorgverzekeraar. De voorgestelde wettelijke eisen zijn zodanig dat zij voldoende concreet zijn om de invloed van verzekerden op het beleid van de zorgverzekeraar te verbeteren.

Verzekerden

Het doel van het wetsvoorstel is dat zorgverzekeraars de meningen en wensen van hun verzekerden betrekken bij het vormgeven van beleid. Zorgverzekeraars zijn niet verplicht deze inbreng over te nemen. De verantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoeren van het beleid ligt immers bij het bestuur. Zorgverzekeraars moeten hun verzekerden wel informeren over wat met hun inbreng is gedaan, wat het waarom is achter het beleid en – indien aan de orde – om welke reden aan de inbreng van bepaalde (groepen) verzekerden geen gehoor is gegeven. Dit is onder meer van belang omdat de preferenties van de verschillende verzekerden zullen verschillen: verzekerden zullen niet altijd dezelfde belangen hebben. Bij de totstandkoming van het beleid zal dan ook een afweging tussen de diverse belangen worden gemaakt en zal inzichtelijk moeten worden teruggekoppeld naar de verzekerden hoe met de verschillende belangen rekening is gehouden.

Verantwoording

Ook de vertegenwoordiging dient in het schriftelijke advies over het zorginkoopbeleid in te gaan op wat er is gedaan met de resultaten van de inspraak van individuele verzekerden over (onderdelen van) dit beleid en zullen in dat kader moeten bezien of de inbreng is verwerkt in het jaarlijkse zorginkoopbeleid en zo ja, hoe. Hierdoor zal de zorgverzekeraar zich naar verwachting beter rekenschap geven van de inspraak.

Als de verzekerden ontevreden zijn over hetgeen de zorgverzekeraar doet met de inspraak, zou dit een reden voor hen kunnen zijn om over te stappen. Ook dit is een prikkel voor de zorgverzekeraar om de wensen en meningen van verzekerden mee te nemen in de besluitvorming.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 apr 2019

Laatst gewijzigd

9 apr 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.