Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
30 apr 2019 Nieuws

Aftrek hypotheekrente en alimentatie

Belanghebbende en de ex-partner zijn overeengekomen dat belanghebbende het volledige bedrag aan hypotheekrente aan de bank betaalt. Belanghebbende blijft in de woning wonen en heeft het volledige gebruiksrecht van de woning voor zolang als de woning te koop is. Zij behoeft de ex-partner (mede eigenaar) geen vergoeding te betalen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De betaling van de hypotheekrente kan niet los worden gezien van het verlenen van het recht tot bewoning en daardoor zijn deze rechtshandelingen onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Belanghebbende heeft erin bewilligd dat het partnerschap op deze wijze zal worden afgewikkeld en dat zij geen recht op alimentatie heeft en de ex-partner evenmin. Zo de betaling van het deel van de hypotheekrente van de ex-partner zou zijn aan te merken als een periodieke betaling die ertoe strekt te voorzien in het levensonderhoud van de ex-partner, kan het dan niet anders zijn dan dat het de ex-partner is die op zijn beurt aan belanghebbende alimentatie verstrekt in de vorm van het verlenen van zijn recht tot bewoning van de woning. De betaling van de hypotheekrente valt in dat geval weg tegenover de van de ex-partner ontvangen alimentatie.

Hoger beroep

In hoger beroep is in geschil of de door belanghebbende betaalde eigen woningrente voor de helft bij belanghebbende in aftrek komt als uitgaven voor onderhoudsverplichtingen als bedoeld in artikel 6.3, lid 1, aanhef en onderdeel a, dan wel onderdeel f van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Beslissing

De rechtbank besliste eerder dat het niet aannemelijk is dat eiseres een alimentatieverplichting had jegens de ex-partner bestaande uit het betalen van de hypotheeklasten. In hoger beroep wordt deze beslissing bevestigd. Belanghebbende wordt in het ongelijk gesteld.


Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kosten alimentatie terugvorderen aftrekpost?

Kosten ter zake van de verwerving van alimentatie zijn aftrekbaar, maar zijn kosten om betaalde alimentatie terug te vorderen ook aftrekbaar? Deze vraag is in hoger beroep voorgelegd aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Rechtspraak hypotheekrente en echtscheiding

Een vrouw heeft ter zitting gesteld dat de man in de draagkrachtberekening betreffende de periode tot 1 oktober 2017 ten onrechte rekening heeft gehouden met de bruto hypotheekrente, nu de man zijn deel van de hypotheekrente drie jaar mag aftrekken en het deel van de hypotheekrente dat hij voor de vrouw betaalt als partneralimentatie kan aftrekken.

Rechtspraak Hoger beroep hypotheekrenteaftrek bij echtscheiding

Een vrouw heeft de gemeenschappelijke woning verlaten en gaat elders wonen. De man (blijft achter in de woning) levert niet het bewijs dat hij op grond van een met de vrouw gemaakte afspraak haar deel van de hypotheekrente als alimentatie heeft betaald. Ook is er geen bewijs dat de woning vanaf datum feitelijke scheiding economisch geheel het eigendom van de man was.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

30 apr 2019

Laatst gewijzigd

30 apr 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.