Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
20 jun 2019 Nieuws

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd

Minister Koolmees verzoekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd spoedig te behandelen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Met het voorstel wil het kabinet invulling geven aan de afspraak die met de sociale partners is gemaakt in het kader van het Principeakkoord ten aanzien van het temporiseren van de verhoging van de AOW-leeftijd.

Omdat de eerste groep burgers in 2020 geraakt zal worden door de verlaging van de AOW-gerechtigde leeftijd, wordt ingezet op een redelijke overgangstermijn door middel van een tijdige bekendmaking. De overgangstermijn wordt beoogd in te gaan in juli 2019. Dit is ook gewenst met het oog op de uitvoerbaarheid. Om dit te bewerkstelligen wordt er gestreefd naar vaststelling van de wet en publicatie in het Staatsblad in de maand juli 2019.

Einddatum

De mogelijkheden om regels te stellen over reeds afgesloten verzekeringsproducten, zoals het bepalen dat de verzekeraar niet van de nieuwe AOW-leeftijd uit mag gaan indien dat nadelig voor de verzekerde uitpakt, zijn beperkt. Dit betreft private overeenkomsten die tussen beide partijen overeen zijn gekomen. Verzekerden en verzekeraars zouden -voor zover de contractuele relatie dat toestaat- uiteraard wel in onderling overleg tot een aanpassing van de datum kunnen komen.

 

Bron: Rijksoverheid

 

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

18 jun 2019

Laatst gewijzigd

20 jun 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.