Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
29 nov 2019 Nieuws

Private aanvullende WW- of WGA-uitkering

Stichting van de Arbeid vraagt aan vakbonden en werkgevers om bij beëindigingsovereenkomsten de werknemer te wijzen op eventuele recht op private aanvullende WW- of WGA-uitkering. Daarnaast is er een rekentool beschikbaar
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Werknemers die langer werkloos of arbeidsongeschikt zijn, hebben mogelijk recht op een uitkering na afloop van hun WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering. Voorwaarde is dat ze op het moment van ontslag of bij aanvang van een WGA-recht onder een cao vallen waarin een afspraak hierover is gemaakt.

Advies

De Stichting van de Arbeid adviseert om bij de communicatie over de beëindiging van een dienstverband in sectoren en bedrijven die de cao-afspraak bijvoorbeeld bij de SPA WW hebben ondergebracht, de volgende tekst op te nemen:

"U valt onder de cao-afspraak waarbij u mogelijk na afloop van een WW- of een loongerelateerde WGA-uitkering recht heeft op een private aanvulling op deze uitkering van de Stichting Private Aanvulling WW- en loongerelateerde WGA-uitkering (SPAWW). Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Laat u zich zorgvuldig informeren. Op de ·website www.spaww.nl is meer informatie over deze regeling te vinden."

Indien een cao-afspraak over een aanvullende uitkering ondergebracht is bij een andere uitvoeringsorganisatie, kan op een vergelijkbare wijze hiernaar worden verwezen.

Centrale afspraak

De maximale duur van de WW en de WGA is in 2016 teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden. De opbouw is vanaf het elfde jaar arbeidsverleden een halve maand in plaats van een hele maand geworden.

In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 is besloten om de versobering van de WW en WGA te repareren via cao’s. De Stichting van de Arbeid heeft besloten om cao-partijen daarbij te faciliteren.

FAQ

Klik hier voor een 'FAQ particulier' overzicht:

Rekenmodel

Klik hier voor een 'Proefberekening PAWW'


Bron: Stichting PAWW (In 2016 is een apart fonds onder de naam ‘Stichting Private Aanvulling WW en WGA’ (PAWW) opgericht.)

Lees ook…

Het AOW-hiaat in particuliere AOV's

In een onderzoeksrapport wordt nader ingegaan op het AOW-hiaat bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

29 nov 2019

Laatst gewijzigd

29 nov 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.