Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
12 nov 2020 Nieuws

Kamervragen verzakkende huizen door bodemdaling

Minister Ollongren gaf antwoord op Kamervragen over verzakkende huizen, grondwaterpeil en funderingslabel.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Verzakkende huizen

Welke kosten zijn gemoeid met de verzakking van 1 miljoen woningen, totaal en gemiddeld per woning?
Antwoord 2:
De kosten voor funderingsonderzoek- en herstel zijn gelieerd aan het aantal vierkante meters grondgebonden oppervlak van een woning. In het verleden werd bij volledig funderingsherstel uitgegaan van gemiddelde herstelkosten per pand van € 65.000. Als gevolg van de bouwkostenstijgingen is dit bedrag opgelopen naar gemiddeld € 80.000 per pand. De schattingen over het aantal woningen met funderingsproblemen liggen tussen de 550.000 en 1.000.000 woningen.


Vindt u het redelijk dat de kosten volledig voor rekening van huiseigenaren komen, ook als zij zonder kennis over funderingsproblematiek de woning hebben gekocht?

Antwoord 3:
De risico’s verbonden aan het eigen woningbezit, zoals onderhoud en herstel, komen ten laste van de eigenaar. Dit geldt ook voor de fundering van de woning. Dat is een kenmerkend verschil tussen het eigenaar zijn en het huren van een woning. Bij verkoop van een woning geldt dat de verkopende partij verplicht is bekende gebreken te melden en dat de aankopende partij een onderzoekplicht heeft. Daarnaast is de taxateur van een pand verplicht in het taxatierapport een paragraaf op te nemen over de staat van de fundering. Mocht een van de partijen hierin nalatig zijn geweest staat de weg naar de rechter open.

Vindt u het redelijk dat de kosten volledig voor rekening van huiseigenaren komen, ook al worden de problemen mede veroorzaakt door het grondwaterpeil dat vooral gunstig is voor anderen?
Antwoord 5:
Uit jurisprudentie blijkt dat de overheid niet aansprakelijk is voor de funderingsschade aan een woning als gevolg van de hoogte van de grondwaterstand.

 

Funderingslabel

Het funderingslabel dat twee weken geleden via de media werd geïntroduceerd, kan naar verwachting een goede rol gaan spelen bij bewustwording van eventuele risico’s, maar is nog onvoldoende uitontwikkeld en zeker in deze vorm niet geschikt om te gebruiken bij de vaststelling van de waarde van een woning. De kwaliteit van de fundering kan niet enkel op basis van omgevingsgegevens worden vastgesteld. Hiervoor is nader onderzoek op pandniveau nodig.
Ook KCAF heeft aangegeven dat het funderingslabel een inschatting is van het funderingsrisico en dus geen verplicht label volgend jaar. Het doel van de risicoschatting, aldus KCAF is het verhogen van de waakzaamheid voor de funderingsproblematiek in Nederland. Door het grote aantal reacties en verzoeken om aanpassing van het label is de testfase van het funderingslabel vroegtijdig beëindigd. KCAF gaat het model mede op basis van de meldingen aanpassen en verbeteren. Ik heb ook begrepen dat de labelclassificatie A tot en met E wordt vervangen door de kleuren rood, oranje en groen.

 

Grondwaterpeil

Ook heb ik gefaciliteerd in het oprichten van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel, ten behoeve van particuliere eigenaren die op de reguliere hypotheekmarkt niet in aanmerking komen voor een lening om de fundering van hun woning te herstellen. Wanneer de gemeente waarin de woning is gelegen een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met het fonds, kunnen deze eigenaren in aanmerking komen voor een marktconforme lening.

Waterpeilverhogingen

Waterpeilverhoging in veenweidegebieden is noodzakelijk om de negatieve effecten van bodemdaling tegen te ondergaan. Met geleidelijke waterpeilverhoging in combinatie met de inzet van innovatieve drainagetechnieken kan bodemdaling wellicht worden vertraagd, met verdergaande waterpeilverhoging in combinatie met alternatieve (natte) vormen van landgebruik kan verdere bodemdaling wellicht tot stilstand worden gebracht.

Houten paalfundering

Na de Tweede Wereldoorlog zijn houten paalfunderingen langzamerhand vervangen door geprefabriceerde betonnen palen. Sinds 1970 worden nauwelijks nog houten palen voor fundering gebruik, behalve voor lichte constructies.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Rapport impact droogte op funderingen

In een publicatie van het Verbond van Verzekeraars wordt ingegaan op de toenemende droogte en gevolgen voor fundering, alsmede het praktisch niet verzekerbare opstalrisico.

Ontwikkelingen Funderingsproblematiek

Minister Knops informeerde de Tweede Kamer over het aantal woningen en aantal gemeenten met funderingsproblematiek.

Wat te doen aan funderingsproblemen

Vooral na de droge zomer van afgelopen jaar en een verlaging van het grondwaterpeil, maken steeds meer huiseigenaren zich zorgen over de gevolgen van bodemdaling voor hun woning. Dit blijkt uit signalen die Vereniging Eigen Huis krijgt van leden.

Financieel rijbewijs Funderingslening

Woningeigenaren die te maken krijgen met funderingsproblemen kunnen vanaf nu een lening afsluiten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel om urgent funderingsherstel te financieren. Bij woningen waar al sprake is van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt ook de funderingslening met NHG verstrekt.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

12 nov 2020

Laatst gewijzigd

12 nov 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.