Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
8 dec 2020 Nieuws

Wijziging van de Regeling zorgverzekering

De Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt met ingang van 1 januari 2021 gewijzigd ter vereenvoudiging van de wijze van verstrekking van de wanbetalersbijdrage aan zorgverzekeraars en het toezicht op de verplichtingen van zorgverzekeraars gericht op het verminderen van het aantal wanbetalers.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De vereenvoudiging bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste wordt de wanbetalersbijdrage door het CAK voortaan uitsluitend verstrekt aan de zorgverzekeraar voor het in stand houden van de verzekeringsdekking voor de wanbetaler.

Ten tweede worden de overige voorwaarden voor de wanbetalersbijdrage omgezet in verplichtingen, voor zover ze dat al niet waren. De koppeling met de wanbetalersbijdrage van het CAK wordt daarmee losgelaten. Wel is in de Zvw een grondslag opgenomen om de verplichtingen bij ministeriële regeling uit te werken. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op de naleving van deze verplichtingen en kan zo nodig handhavend optreden.

Wijzigingsdatum

Deze wijzigingsregeling treedt in werking op 1 januari 2021, tegelijk met de aanpassing van de Zvw waarop deze wijzigingsregeling is gebaseerd.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Vereenvoudigen wanbetalersbijdrage

Dit wetsvoorstel vereenvoudigt de wijze van verstrekking van de wanbetalersbijdrage aan zorgverzekeraars en het toezicht op de verplichtingen van zorgverzekeraars gericht op het verminderen van het aantal wanbetalers. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen.

Regeling zorgverzekering 2021

Het bijdrageloon, bedoeld in artikel 42 van de Zvw, dat voor heffing van de IAB ten hoogste in aanmerking wordt genomen, bedraagt voor het jaar 2021 € 58.311. Dit bedrag is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen dat bij en krachtens artikel 17, eerste lid, eerste zin, van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) is geregeld voor het jaar 2021.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

8 dec 2020

Laatst gewijzigd

8 dec 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.