Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
26 feb 2021 Nieuws

Combibaan en woonlastenverzekering

De consument had twee dienstverbanden. Op enig moment is het dienstverband bij werkgever A geëindigd. Vanwege het verlies van deze baan ontvangt de consument een uitkering van het UWV. De consument heeft een beroep gedaan op haar verzekering bij de verzekeraar.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Stellingname verzekeraar

De verzekeraar heeft de claim afgewezen. Uit de voorwaarden volgt namelijk dat de consument geen recht heeft op uitkering als haar UWV-uitkering wordt gekort omdat verzekerde niet langer volledig werkloos wordt geacht.

Stellingname consument

De consument vindt dat niet terecht. Haar UWV-uitkering wordt niet gekort omdat zij niet langer werkloos is maar omdat zij inkomsten heeft uit haar dienstverband bij werkgever B en die korting valt niet onder de dekkingsuitsluiting.

Onduidelijke voorwaarden – de lezing van consument is een redelijke lezing

Tussen partijen staat niet ter discussie dat de consument werkloos is in de zin van de voorwaarden. Uit de stukken in het dossier volgt dat de consument haar 36-urige dienstverband buiten haar schuld en onvrijwillig is verloren. De discussie tussen partijen gaat alleen over de vraag of de uitkering van de consument wordt gekort omdat zij niet langer volledig werkloos is en zij daarom geen recht heeft op uitkering. De consument vindt dat de voorwaarden op dit punt niet duidelijk zijn en geen rekening houden met het feit dat een verzekerde twee banen kan hebben en aanspraak maakt op de verzekering als één baan wegvalt. De consument legt de voorwaarden zo uit dat als een UWV-uitkering wordt gekort omdat de verzekerde niet langer volledig werkloos is, je geen recht op uitkering hebt. Maar daarvan is bij de consument geen sprake, omdat zij al die tijd volledig werkloos is geweest door het verlies van haar baan bij werkgever A en dit niet tussentijds is gewijzigd en dat zij ook niet om die reden door het UWV in haar uitkering is gekort. De verzekeraar vindt dat de consument niet langer volledig werkloos is omdat zij wordt gekort op haar UWVuitkering vanwege inkomsten uit een andere baan. En dus heeft zij geen recht op uitkering onder de verzekering.

Uitleg voorwaarden in voordeel consument

De commissie oordeelt dat de bepaling in de voorwaarden onduidelijk is omdat ook de lezing van consument een redelijke lezing is. De consument is volgens de voorwaarden werkloos in de zin dat zij haar baan bij werkgever A is kwijtgeraakt. De zinssnede niet langer werkloos impliceert dat er een wijziging in de werkloosheidssituatie van de consument heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld doordat zij een nieuwe dienstbetrekking heeft aanvaard. Daar is echter geen sprake van. De uitkering van de consument is ook niet gekort omdat zij niet langer volledig werkeloos is, maar omdat zij naast haar werkloosheid door het verlies van haar baan bij werkgever A van aanvang af ook inkomsten uit een ander bron heeft gehad. Verzekeraar heeft in zijn voorwaarden geen rekening gehouden met de situatie dat een verzekerde twee dienstbetrekkingen heeft en één dienstverband verliest en daardoor gedeeltelijk werkloos wordt. Een en ander brengt mee dat op grond van de contra proferentem-regel (artikel 6:238 lid 2 BW) in het midden kan blijven of dit de enige mogelijke lezing is of dat er ook andere lezingen van het begrip denkbaar zijn, omdat in dat geval op grond van genoemde wetsbepaling de voor consument meest gunstige lezing prevaleert.

Beslissing

Verzekeraar kan daarom geen beroep doen op de uitsluiting in de voorwaarden dat de UWV-uitkering wordt gekort omdat de consument niet langer volledig werkeloos wordt geacht. De reden dat de UWV-uitkering van de consument wordt gekort, inkomsten uit een andere bron, valt niet onder de uitsluiting. De verzekeraar moet de consument daarom een uitkering verstrekken onder de verzekering met terugwerkende kracht vanaf 22 mei 2019.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Doorlopende zorgplicht bij woonlastenverzekering

In een Kifid uitspraak heeft de Commissie beslist dat een adviseur een deel van de premie voor een woonlastenverzekering dient te vergoeden aan consument.

Zorgplicht hypotheekadviseur woonlastenverzekering

De Rechtbank Overijssel heeft een vordering van een consument afgewezen. De consument stelde dat de hypotheekadviseur zijn zorgplicht verzaakt had. Een schadeclaim op een woonlastenverzekering werd afgewezen.

Leg dekking en beperking woonlastenverzekering uitgebreid uit

Een consument heeft een klacht ingediend bij Kifid over een woonlastenverzekering. De Commissie komt bij deze klacht tot de conclusie dat de adviseur met betrekking tot een (aanvullende) verzekering voor een verzekerde uitkering bij (onvrijwillige) werkloosheid geen passend advies aan Consument heeft gegeven.

Woonlastenverzekering en echtscheiding (Kifid)

Consument heeft bij het afsluiten van een hypothecaire geldlening voor hem en zijn partner tegen koopsom een woonlastenverzekering afgesloten. De partner was medeverzekerde (derdenbeding). Enkele maanden later hebben Consument en zijn partner de relatie verbroken. De verzekering is ongewijzigd blijven doorlopen maar had volgens Consument aangepast moeten worden.

Woonlastenverzekering en startersregeling UWV

Consument maakt gebruik van de startersregeling van het UWV. Gedurende een half jaar ontvangt hij daarom een korting op zijn WW-uitkering. Verzekeraar stelt zich op het standpunt dat Consument geen recht heeft op een uitkering uit de verzekering omdat volgens de definitie in de voorwaarden Consument niet langer volledig werkloos wordt geacht.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

26 feb 2021

Laatst gewijzigd

26 feb 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.