Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Aansprakelijkheid

1 tot 10 van 71.
13 okt 2020 Nieuws

Kamervragen onderzoek langlopende letselschadezaken

Minister S. Dekker gaf uitgebreid antwoord op Kamervragen over over het onderzoek naar langlopende letselschade dat De Letselschade Raad heeft laten verrichten door de Universiteit Utrecht, alsmede over de vervolgstappen die naar aanleiding hiervan worden gezet.
14 okt 2014 Nieuws

Advies: Wetsvoorstel zorg- en affectieschade verdient verduidelijking

Hoe en op welk moment kun je vaststellen dat letsel ‘ernstig en blijvend’ is? Zijn vorderingen tot vergoeding van affectieschade wel geschikt om in het strafproces behandeld te worden? En kunnen veroorzakers de schadevergoeding wel betalen? Als dat niet het geval is, wie draait daar dan voor op? Het Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade roept deze vragen op. Dat staat in een wetgevingsadvies van de Raad voor de rechtspraak. De Raad ziet graag dat het wetsvoorstel wordt verduidelijkt.
18 mrt 2014 Nieuws

Kosten wrakopruiming vaker te verhalen op scheepseigenaren

Eigenaren van zeeschepen worden binnenkort verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor de kosten van opruiming van schip en lading als het schip vergaat. Wanneer de eigenaar het wrak niet bergt, kan Rijkswaterstaat het wrak laten opruimen en de kosten daarvan tot een bepaald maximum op de eigenaar of direct op diens verzekeraar verhalen.
13 feb 2014 Nieuws

MediRisk moet onderhandelen over dekking uitlooprisico

De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft de vorderingen van de curatoren van het failliete Ruwaard van Puttenziekenhuis afgewezen. De vorderingen kwamen er op neer dat er sprake zou zijn van een verzekering met de opvolger van het ziekenhuis. De rechter oordeelt wel dat MediRisk de curatoren had moeten wijzen op het ontbreken van de uitloopdekking en zij alsnog een aanbod moeten doen.
27 aug 2012 Nieuws

Verzekeraars versterken positie slachtoffer letselschade

Verzekeraars willen dat aansprakelijkheidsverzekeraars slachtoffers van letselschade voortaan rechtstreeks informeren over bijvoorbeeld de voortgang van de schaderegeling. Zo moet de positie van die slachtoffers versterkt worden.
30 aug 2012 Nieuws

Verhoging griffierechten lijkt kansloos

SGP-senator Gerrit Holdijk heeft dinsdag in Nieuwsuur gezegd dat hij tegen de verhoging van de griffierechten is. Zonder zijn steun lijken de kansen dat het voorstel van Opstelten door de Eerste Kamer komt bijzonder klein. VVD, CDA en PVV hebben daar samen geen meerderheid.
31 aug 2012 Nieuws

Werkgever NIET aansprakelijk voor uitglijden van de werknemer tijdens de uitoefening van zijn beroep.

Rechtspraak
Op 26 januari 2005 is de werkneemster tijdens de uitoefening van haar werkzaamheden een ongeval overkomen. Zij is tijdens het bezorgen van post te voet op of bij een oprit van een woning uitgegleden over een plak ijs of bevroren sneeuw. Daarbij heeft zij haar linkerenkel gebroken. Zij stelde haar werkgever aansprakelijk omdat hij tekort zou zijn geschoten in zijn zorgplicht. Ook stelde zij dat haar werkgever een deugdelijke verzekering had moeten afsluiten om te voorkomen dat het risico op schade als gevolg van het ongeval op haar zou worden afgewenteld.
30 nov 2011 Nieuws

KNB mag notarissen verzekering niet opleggen

De rechtbank in Leeuwarden heeft een groep kleine notariskantoren in een beroepszaak tegen de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) volledig in het gelijk gesteld. De KNB mag de dure collectieve aansprakelijkheidsverzekering. niet verplicht opleggen aan alle notarissen.
29 nov 2011 Nieuws

'Aansprakelijkheid moet beter verzekerd worden'

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelt dat bedrijven met grote risico’s zich beter moeten verzekeren. Doen ze dat niet dan moeten ze daar steviger op aangesproken worden.
Getoond 1 tot 10 van 71. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.