Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Algemeen

1 tot 10 van 544.
2 mei 2022 Nieuws

Internetconsultatie: Wijzigingswet financiële markten 2024

Dit voorstel beoogt onder meer in de Wet op het financieel toezicht (Wft) de verplichting op te nemen voor verzekeraars om zich te onderwerpen aan tuchtrecht om de binnen de verzekeringsbranche algemeen aanvaarde gedragsnormen nader te borgen en, waar nodig, te verbeteren. Ook voorziet het voorstel in aanscherpingen en wijzigingen van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018), een uitbreiding van het bonusverbod bij staatssteun en enkele wijzigingen in het prudentieel toezicht op verzekeraars met het oog op verbetering van de bescherming van polishouders. Daarnaast bevat het voorstel een aantal kleinere wijzigingen en verbeteringen in de wetgeving op het gebied van de financiële markten.
3 sep 2018 Nieuws

Belangrijke Fintool-publicaties die zijn verschenen in de vakantieperiode

De redactie van Fintool heeft deze zomer een aantal artikelen gepubliceerd tijdens de vakantieperiode. Het is daarom goed denkbaar dat deze aan uw aandacht zijn ontsnapt. Daarom publiceren wij hieronder deze artikelen in de vorm van een link naar de desbetreffende publicatie.
23 aug 2016 Nieuws

Gevangenisstraf voor Arnhemmer die bank oplichtte voor ruim 5 ton

De rechtbank heeft een 36-jarige Arnhemmer veroordeeld voor oplichting van een bank voor ruim 5 ton. De man kreeg een gevangenisstraf van 12 maanden opgelegd, met aftrek van de tijd die hij al heeft vastgezeten.
2 dec 2015 Nieuws

Antwoorden op Kamervragen over securitisatievoorstellen

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurde de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over de invoering van een Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisaties. Met een securitisatie kunnen banken leningen aan huishoudens en bedrijven bundelen en verkopen als verhandelbare effecten.
2 feb 2014 Kennis

Themanummer: Betalingsachterstand

Alleen voor (kennisbank)abonnees
Een dynamisch kennisdocument met vakinfo over 'Betalingsachterstand'. Dit document wordt geregeld bijgewerkt, zodat informatie actueel blijft. Handig als naslag, of om uw (PE)vakkennis op te frissen.
7 aug 2013 Helpdesk

Verrekenen Eigen woning reserve en restschuld

Helpdeskvraag - Alleen voor Fintool abonnees
Klant A en B hebben beiden een aparte eigen woning die te koop staat sinds 1 januari 2013. Klant B wordt per 1 maart ingeschreven in het GBA bij klant A. Klant B verkoopt de woning per 1 april met een restschuld van € 25.000. Klant A verkoopt de woning per 1 mei met een overwaarde van € 25.000. Beiden kopen per 1 juni 2013 een nieuwe woning aan. Mogen zij de restschuld en het EWR nu verrekenen en mag de nieuwe eigen woning volledig worden gefinancierd zonder dat er sprake is van een in te brengen eigen woning reserve? Naar mijn mening is dit juist, omdat zij beiden staan ingeschreven in het GBA op hetzelfde adres als beide woningen worden verkocht, maar ik kan dit wettelijk niet onderbouwen, dus wil het graag controleren.
4 sep 2012 Nieuws

Hogere huurverhogingen dreigen

Uit de CPB-doorrekening van de verkiezingsprogramma’s blijkt dat de komende jaren een veel hogere huurverhoging dreigt dan de afgelopen jaren.
22 aug 2012 Nieuws

VNO-NCW wil met pensioenpot hypotheken kopen

Pensioenfondsen moeten hypotheekportefeuilles van banken kopen zodat er meer geld is voor kredietverstrekking. Dat voorstel doet VNO-NCW in de notitie ‘Nederland moet het weer gaan verdienen’.
22 aug 2012 Nieuws

Redelijkheid voor Geschillencommissie reden om restschuld hypotheek in te dammen

Bijzondere omstandigheden, waaronder een te hoge boeterenteberekening door de bank, zijn voor de Geschillencommissie van Kifid reden om de restschuld van een hypotheek op grond van redelijkheid en billijkheid met terugwerkende kracht tot een jaar na verkoop van de woning te fixeren.
20 aug 2012 Nieuws

Huiseigenaar overschat de waarde

Nederlandse huiseigenaren schatten de waarde van hun eigen woning te hoog in. Daar staat tegenover dat de helft van de woningbezitters wel denkt dat Nederlandse koopwoningen te duur zijn.
Getoond 1 tot 10 van 544. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.