Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Belastingen en de eigen woning

1 tot 10 van 429.
26 aug 2019 Nieuws

Fouten met belastingaangifte bij scheiding, Belastingdienst start campagne

De Belastingdienst begint maandag een campagne om mensen die gaan scheiden te waarschuwen. Uit steekproeven van de dienst blijkt dat stellen die uit elkaar gaan veel meer fouten maken bij hun aangifte en het aanvragen van toeslagen. Die fouten leiden vaak tot forse naheffingen, oplopend tot duizenden euro's. Het gaat vooral fout als mensen een huis hebben en kinderen. De dienst komt daarom met een checklist, waarop mensen kunnen zien wat ze moeten regelen als ze uit elkaar gaan.
23 aug 2019 Nieuws

WOZ-waarde omliggende woningen niet geschikt als referentiepanden

Belanghebbende is eigenaar van een woning. In hoger beroep is in geschil of de waarde van de woning op een te hoog bedrag is vastgesteld, meer in het bijzonder in vergelijking met de waarden die zijn vastgesteld voor een aantal omliggende onroerende zaken. De heffingsambtenaar heeft aan de op hem rustende bewijslast voldaan. Naar volgt uit het door de heffingsambtenaar overgelegde taxatierapport is de waarde van de woning bepaald met behulp van een methode van systematische vergelijking met woningen waarvan marktgegevens beschikbaar zijn.
22 jan 2020 Kennis

Familieleningen

UPDATE - Rekenmodel - alleen voor abonnees
Het kan voor particulieren aantrekkelijk zijn om aan elkaar eigenwoningleningen te verstrekken. Voor de geldgever (bijvoorbeeld de ouders) valt de vordering in box 3, terwijl voor de geldnemer renteaftrek in box 1 van toepassing is. Bij een rente van 4% betaalt de geldgever maximaal 1,2% vermogensrendementsheffing (aanname, daar dit per belastingplichtige fluctueert sinds BP2017), (vordering = box 3) en heeft de geldnemer een belastingvoordeel van 1,634% (bij 40,85% IB tarief 2018) 1,98% (bij 49,5% IB tarief 2018 (vanwege afbouw 52%).
17 mei 2019 Kennis

Whitepaper 'Overgangsrecht Bestaande Eigenwoningschuld'

Exclusief voor Fintool (kennisbank)abonnees
Voor de advisering over hypotheken is het begrip ´bestaande eigenwoningschuld´ (Box 1) omschreven in Wet IB2001, artikel 10bis.1 ‘bestaande eigenwoningschuld’ relevant voor het bepalen van het wel/niet verplicht annuïtair /lineair aflossen van de hypotheek, zoals deze sinds Belastingplan 2013 (BP2013) bestaat. In een compilatie van diverse Fintool artikelen/helpdeskvragen wordt aan de hand van een aantal casussen/helpdeskvragen nader ingezoomd op de (on)mogelijkheden gebruik te maken van aflossingsvrije leningen of voortzetting van bijvoorbeeld een KEW/SEW/BEW.
7 sep 2016 Nieuws

Airbnb

Airbnb is een online marktplaats voor de kortstondige verhuur van slaapruimte. Airbnb is opgericht in augustus 2008 en gevestigd in San Francisco, US. De naam is een acroniem van "airbed and breakfast". De marktplaats stelt particulieren in staat om een of meerdere kamers te verhuren aan meestal toeristen. Airbnb vormt een geduchte concurrent van het reguliere hotelbedrijf. Ook professionele partijen hebben deze markt ontdekt. Er worden panden aangekocht en geschikt gemaakt voor deze wijze van exploitatie. Zo kan een zeer hoog rendement worden behaald.
17 aug 2016 Nieuws

Thuiswerkende zzp'er mag kosten huurwoning aftrekken

Thuiswerkende zzp’ers met een huurhuis mogen de huurkosten opvoeren als fiscale aftrekpost van hun onderneming.
22 mrt 2017 Nieuws

Update rekenmodel ´familieleningen´

Let Op! Alleen voor abonnees van Fintool
Voor reeds bestaande financieringen van voor 1 januari 2013 blijft het mogelijk om deze te herfinancieren als familielening op basis van een aflossingsvrije lening. Voor nieuwe schulden is het noodzakelijk dat de geldlening minimaal annuitair wordt afgelost om in aanmerking te komen voor renteaftrek in Box I. In het Kennisdocument ´familieleningen´ is in het rekenmodel hier een aparte mogelijkheid voor ingericht.
2 jul 2014 Nieuws

Aantal WOZ bezwaarschriften 'no-cure-no-pay-bureaus' gedaald

Het aantal bezwaarschriften van no-cure-no-pay-bureaus is fors gedaald. Volgens de opgave van gemeenten in 2013 was het aantal ongeveer 33.000 en is nu ongeveer 20.000. Dit meldt de Waarderingskamer in een 'Voortgangsrapportage Wet WOZ'. Naar verwachting zal de WOZ waarde volgend jaar nog dalen.
12 jun 2014 Nieuws

Belastingdienst beëindigt overtreding gebruik huurdersgegevens

De Belastingdienst gebruikt niet langer van teveel huurders gegevens bij de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2014. Hiermee heeft de Belastingdienst de eerder geconstateerde overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beëindigd.
26 mei 2014 Helpdesk

Renteaftrek restschuld op perceel afgebrande woning

Helpdeskvraag
Onze relatie heeft een woning op een recreatieterrein (wel Box 1 ivm permanente bewoning) welke is afgebrand. De uitkering van de verzekeringspenningen is niet voldoende om de gehele hypotheek van af te lossen. De woning zal niet worden herbouwd. De bank is akkoord om de restschuld (Hypotheek minus uitkering brandverzekering) lineair voort te zetten tot de grond is verkocht. Nou is de vraag: Blijft de rente over de voorgezette restschuld in Box I aftrekbaar en zo ja hoe lang?
Getoond 1 tot 10 van 429. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.