Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
1 tot 10 van 2620.
9 jun 2021 Nieuws

Fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen

Staatssecretaris Vijlbrief gaf antwoord op Kamervragen over de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen.
4 jun 2021 Nieuws

Rekenregels juli 2021

Per 1 juli 2021 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in.
3 jun 2021 Nieuws

Cijfers juli 2021 besluit

Per 1 juli 2021 worden verschillende bedragen in de SZW-wet- en regelgeving herzien. In deze bekendmaking worden de nieuwe bedragen en percentages gepubliceerd, zoals voorgeschreven door de genoemde wetten, besluiten en regelingen. De wijzigingen zijn zo veel mogelijk gebundeld.
2 jun 2021 Nieuws

Gewijzigde aanwijzing massaal bezwaar box 3 over belastingjaar 2020

Naar aanleiding van een door de Bond voor Belastingbetalers aangedragen geschilpunt heeeft staatssecretaris J.A. Vijlbrief besloten om de eerdere aanwijzing uit te breiden met een aanvullende rechtsvraag.
1 jun 2021 Nieuws

Normenbrief 1 juli 2021 - informatie voor gemeenten

Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 juli 2021 vastgesteld op € 1.701,00 per maand. In verband hiermee wijzigt per 1 juli 2021 ook het netto minimumloon, zoals bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet. Dit heeft gevolgen voor de aan het netto minimumloon gerelateerde bijstandsnormen en grondslagen IOAW en IOAZ.
1 jun 2021 Nieuws

Normenbrief 1 juli 2021 - informatie voor gemeenten

Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 juli 2021 vastgesteld op € 1.701,00 per maand. In verband hiermee wijzigt per 1 juli 2021 ook het netto minimumloon, zoals bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet. Dit heeft gevolgen voor de aan het netto minimumloon gerelateerde bijstandsnormen en grondslagen IOAW en IOAZ.
31 mei 2021 Nieuws

Wetsvoorstel niet indexeren kinderbijslag

Het kabinet investeert vanaf 2022 structureel 100 miljoen euro extra in de uitvoering van UWV en SVB. De investering is nodig om de dienstverlening van de uitvoeringsorganisaties aan burgers en bedrijven te kunnen verbeteren. Het kabinet heeft binnen de begroting van SZW gezocht naar dekking van deze investering.
25 mei 2021 Nieuws

Kamervragen over verdeling van belastingdruk tussen fiscale partners

Staatssecretaris Vijlbrief gaf antwoord op Kamervragen over het bericht dat een op de vier belastingbetalers meer betaalt dan nodig is.
25 mei 2021 Nieuws

Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2022

Het ontwerpbesluit bevat een wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang en de verruiming van de koppeling gewerkte uren voor buitenschoolse opvang aan, in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 3.4 van de Wet kinderopvang).
12 mei 2021 Nieuws

Tegemoetkoming belastingrente vanwege verlenging aangiftetermijn 2020

Dit besluit voorziet in een tegemoetkoming in de berekening van belastingrente in verband met de verlenging van de termijn voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2020 van 1 mei 2021 tot 8 mei 2021.
Getoond 1 tot 10 van 2620. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.