Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
1 tot 10 van 2903.
22 jul 2024 Nieuws

Fiscale verzamelwet 2026 (internetconsultatie)

In de Fiscale verzamelwet 2026 zijn een groot aantal uiteenlopende (doorgaans technische) maatregelen opgenomen. In de memorie van toelichting wordt bij de betreffende maatregelen toegelicht wat het beleid is.
17 jul 2024 Nieuws

Verzamelbesluit toeslagen

In dit besluit staat beleid met betrekking tot de kinderopvangtoeslag, de huurtoeslag, de zorgtoeslagen het kindgebonden budget.
16 jul 2024 Nieuws

Verdragenoverzicht juli 2024

Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen (onder andere inkomstenbelasting en dividendbelasting). Ook heeft Nederland verdragen afgesloten waarin de uitwisseling van fiscale informatie wordt geregeld.
8 jul 2024 Nieuws

Standpunt gepubliceerd over inkomsten van een religieuze en giftenaftrek

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of de inkomsten van een religieuze belastingplichtige, die worden afgestaan aan de gemeenschap, een aftrekbare gift kunnen vormen.
3 jul 2024 Nieuws

Verlaging vrijstelling groen beleggen

Het rapport 'Verwachte gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen' van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat over de gevolgen van de halvering van de fiscale vrijstelling in de inkomstenbelasting voor groen sparen en groen beleggen in het Belastingplan 2025.
1 jul 2024 Nieuws

Aangepast Rapport Alimentatienormen 2024 (juli)

In deze versie van de bijlage (juli 2024) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd.
28 jun 2024 Nieuws

Notariële samenwoonovereenkomst en fiscaal partnerschap

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of een belastingplichtige en haar vader als fiscale partners voor de Wet inkomstenbelasting 2001 kwalificeren wanneer zij op hetzelfde woonadres in de Basisregistratie Personen staan ingeschreven en een notariële samenwoonovereenkomst hebben gesloten.
17 jun 2024 Nieuws

Rekenregels juli 2024

Per 1 juli 2024 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in.
14 jun 2024 Nieuws

Kamerbrief over inventarisatie drempels in het belastingstelsel

In een kamerbrief informeerde staatssecretaris Van Rij de Tweede Kamer over een motie om 'drempels in het belastingstelsel in kaart te brengen, oplossingen te inventariseren om deze regelingen te verbeteren, en de Tweede Kamer hierover te rapporteren'.
12 jun 2024 Nieuws

Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2025

Het kabinet heeft besloten om de kinderopvangtoeslag volgend jaar te verhogen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen ongeveer € 29.400 en € 159.200. Dit maakt kinderopvang betaalbaarder voor middeninkomens, stimuleert (meer) werken en zorgt ook voor meer zekerheid over de toeslag.
Getoond 1 tot 10 van 2903. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.