Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
1 tot 10 van 2642.
23 sep 2021 Kennis

Rekenmodel bepalen vermogensrendementsheffing (BP2022)

Aan de hand van een rekenmodel kan uitgerekend worden hoeveel de te betalen vermogensrendementsheffing in Box 3 wordt.
23 sep 2021 Nieuws

Ontwerpbesluit zorgtoeslag

Minister De Jonge heeft de Eerste en Tweede Kamer het Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2022 toegezonden.
22 sep 2021 Nieuws

Verhoging kindgebonden budget vanaf tweede kind (internetconsultatie)

Het kabinet heeft besloten om de koopkracht van kwetsbare groepen in 2022 te repareren. Zonder reparatie zouden gezinnen met kinderen er volgend jaar minder in koopkracht op vooruit gaan dan huishoudens zonder kinderen. Gezinnen met twee of meer minderjarige kinderen profiteren van deze maatregel doordat zij een hogere toeslag ontvangen.
17 sep 2021 Nieuws

Uitnodiging webinar | Uit elkaar gaan/Scheiden

Op donderdag 30 september 2021, van 19:30 uur tot 20:30 uur, organiseert de Belastingdienst een webinar over scheiden.
9 sep 2021 Nieuws

Slechts 3 op de 10 stellen maakt vóór de scheiding financiële afspraken

Uit onderzoek (29 juli tot en met 4 augustus 2021) van de Belastingdienst blijkt dat slechts 3 op de 10 stellen vooraf financiële afspraken op papier heeft gezet. Het maken en vastleggen van financiële afspraken tijdens een scheiding is niet verplicht, maar wel aan te raden. De Belastingdienst biedt daarom een scheiden-checklist aan, waarmee je op een rij zet wat je aan belastingen en toeslagen moet regelen als je gaat scheiden.
7 sep 2021 Nieuws

Verruiming aantal uren kinderopvang in toeslagjaar 2021

Ouders kunnen in 2021 kinderopvangtoeslag krijgen voor alle opvanguren die zij hebben doorbetaald. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt in 2021 daardoor niet af van het aantal gewerkte uren.
6 sep 2021 Nieuws

Nnav Wetsvoorstel niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag

Staatssecretaris Wiersma stuurde de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag inzake het Wetsvoorstel niet-indexeren van het basiskinderbijslag bedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024.
6 sep 2021 Nieuws

Reactie UWV op item Meldpunt verrekening bonus Wajonger

In een consumentenprogramma vertelt een Wajonger over de bonus die hij eind 2020 heeft ontvangen van zijn werkgever. UWV heeft schriftelijk gereageerd op het verhaal.
17 sep 2021 Nieuws

Wetsvoorstel SZW 2022

Dit wetsvoorstel beoogt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: SZW) te wijzigen. De wijzigingen betreffen zowel de arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving als wetgeving rondom de structuur van de uitvoeringsorganisaties.
13 aug 2021 Nieuws

Ex-partner probeert LBIO kosten te verhalen op diens ex-partner

Deze zaak gaat over de vraag of [eiser] (alimentatiebetaler) aanspraak kan maken op (onder meer) schadevergoeding omdat [gedaagde] (alimentatiegerechtigde) volgens [eiser] ten onrechte het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (hierna: LBIO) heeft ingeschakeld voor de inning van achterstallige alimentatie, waarna het LBIO beslagen heeft laten leggen bij [eiser].
Getoond 1 tot 10 van 2642. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.