Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Erfrecht, schenkingsrecht, successierecht

1 tot 10 van 275.
14 jul 2022 Kennis

Wat vertel jij over een ‘partnerverklaring’?

Een overlijdensrisicoverzekering is geen complex product volgens de BGfo. De keus voor het wel of niet tekenen van een partnerverklaring kan wel complex zijn.
24 jun 2022 Kennis

Schenk- en erfbelasting. Waardering

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 20 april 2015 n bevat het beleid voor de schenk- en erfbelasting over de waardering op grond van artikel 21 van de Successiewet 1956.
24 jun 2022 Nieuws

Schenkbelasting en erfbelasting ongewijzigd

Minister Weerwind informeerde de Tweede Kamer over de structuur voor tarieven en vrijstellingen van de schenkbelasting en erfbelasting. Ook bespreekt hij de wenselijkheid van het afschaffen van de regeling van de legitieme portie in het erfrecht.
25 mei 2022 Nieuws

Wettekst Fiscale verzamelwet 2023

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2023).
22 apr 2022 Kennis

Samentelregeling bij ongehuwde partners

Als partners allebei van dezelfde persoon een schenking krijgen, worden deze schenkingen voor de berekening van schenkbelasting behandeld als één verkrijging voor het gezamenlijke bedrag. Voor erfrechtelijke verkrijgingen uit dezelfde nalatenschap geldt een soortgelijke systematiek.
17 jan 2022 Nieuws

Startnota kabinet-Rutte IV

De startnota van het kabinet-Rutte IV is de financiële vertaling van het coalitieakkoord. e startnota bevat de begrotingsafspraken voor de komende kabinetsperiode, waaronder de vastgestelde uitgavenplafonds, het inkomstenkader en de begrotingsregels.

Hieronder een paar 'aandachtspunten', die nog in wetgeving omgezet dienen te worden.
21 okt 2021 Nieuws

Kamervragen over evaluatie van verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning

Staatssecretaris Vijlbrief gaf antwoord op Kamervragen over de evaluatie van de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning.
26 aug 2021 Nieuws

Omkering van de bewijslast als sprake is van schenking

De rechtbank heeft zich gebogen over de vraag of er sprake is van een schenking. Eiser (neef en mede erfgenaam van overledene/erflaatster) vordert een bedrag van €20.488,67 terug bij gedaagde (ontvanger schenkingen). De neef vindt dat de schenkingen vernietigd moeten worden vanwege misbruik van omstandigheden als bedoeld in artikel 3:44 lid 4 Burgerlijk Wetboek.
6 jul 2021 Nieuws

Digitale nalatenschap

Digitale nalatenschap is nog geen vastomlijnd begrip, maar daaronder kan worden verstaan de social media accounts, e-mailaccounts, foto’s, video’s, bestanden en (gebruiksrechten op) allerlei media en entertainment die iemand na overlijden in de online omgeving achterlaat.
5 jul 2021 Nieuws

Kamervragen over banksaldi overleden dierbaren

Minister Hoekstra gaf antwoord op Kamervragen over de banksaldi van overleden dierbaren.
Getoond 1 tot 10 van 275. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.