Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
19 sep 2016 Nieuws

Aangenomen moties

Dinsdag 13 september jl. zijn een drietal moties aangenomen op het gebied van hypotheken. Het is nu aan de Tweede Kamer om in overleg te treden met marktpartijen en te kijken wat mogelijk is op het gebied van (gewijzigde) wetgeving. Minister Blok had eerder aangegeven dat huidige wetgeving voldoende ruimte biedt.
13 sep 2016 Nieuws

Kifid: Herfinanciering en stijging boeterente

Een adviseur heeft in de adviessamenvatting de boete wegens vervroegde aflossing middels een berekening begroot op € 2.700,-. Later bleek de uiteindelijke boete € 8.900,- te zijn. Consument stelt zich op het standpunt dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden en stelt hem aansprakelijk voor de door haar geleden schade.
13 jul 2016 Nieuws

Kamervragen over grote persoonlijke problemen bij doorlopende kredieten

Minister Dijsselbloem heeft geantwoord op Kamervragen over consumenten met grote persoonlijke problemen bij doorlopende kredieten.
5 apr 2016 Nieuws

Rechtspraak aanvechten 'te lage WOZ-waarde' door huiseigenaar

De Rechtbank Overijssel heeft een uitspraak gedaan op de vraag of de heffingsambtenaar van het gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) een bezwaar terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard aangezien de huiseigenaren niet hebben aangetoond dat zij belang hebben bij een hogere WOZ-waarde.
19 nov 2015 Nieuws

Kifid: Foutieve opgave aflosnota mag gecorrigeerd worden

Een bank heeft een fout gemaakt in de berekening van de boeterente als gevolg van een storing. Met de opgave is informatie verstrekt. De opgave had niet de strekking van een aanbod namens de bank. Op grond van de algemene voorwaarden was de bank bevoegd de fout te herstellen. Desbetreffende beding niet onredelijk bezwarend. Ook los van die bevoegdheid kan de bank in de gegeven omstandigheden niet de vrijheid worden ontzegd om de verstrekte informatie recht te zetten, toen die onjuist bleek. Daarbij is van belang dat Belanghebbenden konden vermoeden dat sprake was van een fout en zij dus niet zonder meer erop mochten vertrouwen dat de verstrekte informatie juist was.
28 nov 2014 Nieuws

Kifid uitspraak over berekening boeterente

De Commissie bij Kifid heeft een uitspraak gedaan op de vraag op welke datum de vergelijkingsrente dient te worden vastgesteld bij een vervroegde aflossing. Deze datum was bepalend voor de vaststelling van de hoogte van de boeterente. In de periode tussen de opgave van de aflosnota en daadwerkelijke aflossing was de hypotheekrente gedaald.
14 nov 2014 Nieuws

Geen versoepeling berekening boeterente

Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem, geeft in een Kamerbrief een reactie over de mogelijkheden van boetevrije herfinanciering in situaties die knellen en de uitkomst van eerder gevoerde gesprekken met banken over de vergoedingsrente bij het tussentijds openbreken van hypotheekrentecontracten.
7 apr 2014 Nieuws

Opnieuw forse stijging aanmeldingen schuldhulpverlening

Meer dan 84.000 mensen hebben zich bij leden van de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK) gemeld voor schuldhulpverlening, een stijging van 11% ten opzichte van 2011. Sinds 2008 is het aantal huishoudens met problematische schulden bijna verdubbeld. In 2012 bedroeg de gemiddelde schuld € 33.500.
21 feb 2014 Nieuws

Onderzoek: restschulden

Jos Koets, columnist bij IEX.nl heeft een uitgebreid onderzoek verricht over de (on)mogelijkheden van het meefinancieren van restsschulden. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in februari 2014.
7 feb 2014 Nieuws

Reactie op brief over inkomenstoets voor hypotheken

Op verzoek van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer geeft Minister Blok zijn reactie op een brief van de heer O te Z over de inkomenstoets op hypotheken.
Getoond 21 tot 30 van 30. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.