Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
23 jan 2015 Nieuws

FATCA vragen en antwoorden

In de strijd tegen internationale belastingontduiking zijn er afspraken gemaakt tussen de Nederlandse en de Amerikaanse overheid naar aanleiding van de Amerikaanse wet FATCA. Staatssecretaris van Financiën heeft een leidraad gepubliceerd waarin beoogd wordt antwoord te geven op vragen die in de praktijk zijn gerezen over de interpretatie van de NL IGA. De NVB heeft een 'vraag en antwoord' overzicht samengesteld.
29 okt 2014 Nieuws

Nota naar aanleiding van het nader verslag FATCA

Staatssecretaris Wiebes van Financiën geeft een aanvullende toelichting met betrekking tot het voorstel van wet tot goedkeuring van het op 18 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en tenuitvoerlegging van de FATCA.
2 jul 2014 Nieuws

Implementatie FATCA verdrag (internetconsultatie)

Dit besluit wijzigt onder meer het Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (UB WIB) om uitvoering te geven aan het verdrag tussen Nederland en Amerika waarin afspraken zijn gemaakt over de Amerikaanse wet de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Op grond van de FATCA worden financiële instellingen wereldwijd verplicht te rapporteren over rekeningen die worden gehouden door Amerikaanse belastingplichtigen.
19 dec 2013 Nieuws

Weekers sluit overeenkomst met VS tegen belastingontwijking en zwart sparen

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft een overeenkomst met de Verenigde Staten getekend die automatische gegevensuitwisseling tussen de belastingdiensten uit beide landen mogelijk maakt. Deze FATCA overeenkomst onderstreept de samenwerking tussen Nederland en de VS tegen belastingontwijking en zwart sparen. Door de overeenkomst worden onder meer de administratieve lasten voor Nederlandse financiële instellingen verminderd en wordt rechtsbescherming voor hun klanten gegarandeerd. Vanaf september 2015 gaat de Nederlandse Belastingdienst gegevens met de IRS (de Amerikaanse belastingdienst) automatisch uitwisselen. Ook krijgt de Belastingdienst gegevens van Nederlandse belastingplichtigen van de VS.
Getoond 11 tot 14 van 14. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.