Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
7 mrt 2016 Nieuws

Brief reactie advies AG inzake vermogensrendementsheffing

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd met een reactie op de conclusie van de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad over box 3.
29 feb 2016 Nieuws

Kentekenparkeren: geen naheffing bij invoeren verkeerd kenteken

Naheffing van parkeerbelasting mag niet wanneer wel parkeerbelasting is betaald maar een verkeerd kenteken voor de geparkeerde auto is ingevoerd. Dat oordeelde de Hoge Raad afgelopen vrijdag.
17 feb 2016 Nieuws

Box 3 heffing opnieuw onder vuur

De belasting die wordt geheven over vermogen (box 3 van de inkomstenbelasting) is in strijd met het recht van eigendom (art. 1 van het Eerste Protocol EVRM). Dat schrijft advocaat-generaal Niessen in een advies aan de Hoge Raad. Het ministerie van Financiën kan zich niet vinden in het standpunt van de A-G dat de vermogensrendementsheffing op regelniveau strijdig is met het eigendomsrecht als bedoeld in artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM.
25 sep 2015 Nieuws

Twee uitspraken van de Hoge Raad

De Hoge Raad heeft in 2 verschillende uitspraken het beroep in cassatie ongegrond verklaard. Eén uitspraak ging over de verschuldigdheid van revisierente (waarbij de afkoopwaarde lager was dan de betaalde premies). In een andere uitspraak heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de aankoop van een kavel en de hypotheekrenteaftrek.
21 sep 2015 Nieuws

De Hoge Raad doet uitspraak in de zaken over de vakantiedagen

Vóór 1 januari 2012 was in het Burgerlijk Wetboek geregeld dat een zieke werknemer alleen vakantiedagen opbouwde gedurende de laatste zes maanden van ziekte. Als een werknemer na langdurig ziek te zijn geweest werd ontslagen, kreeg hij dus alleen vakantiedagen uitbetaald over de laatste zes maanden van zijn ziekte.
17 aug 2015 Nieuws

Zijn kosten voor mantelzorgwoning aftrekbaar?

Een belastingplichtige heeft de kosten voor aanschaffing en plaatsing van een zorg-unit in de tuin van de mantelzorger als aftrekbare buitengewone uitgaven (specifieke zorgkosten) in de belastingaangifte willen opvoeren. Het Hof heeft eerder deze aftrekpost afgewezen. De belastingplichtige is in cassatie gegaan, maar de Hoge Raad verklaarde het beroep in cassatie ongegrond.
7 mei 2015 Nieuws

Schenking met uitsluitingsclausule

Ouders hadden aan hun kind een lening verstrekt voor de aankoop van een woning, waarbij de lening is kwijtgescholden onder het maken van een uitsluitingsclausule. Bij een daaropvolgende echtscheiding is de vraag aan de rechter voorgelegd of de woning in de gemeenschap viel.
9 apr 2015 Nieuws

Hoge Raad stelt vermogensrendementsheffing aan de kaak

In een uitspraak van de Hoge Raad wordt van het veronderstelde rendement van vier procent gezegd dat dit (op termijn) wellicht in strijd komt met artikel 1 van het EP indien zou komen vast te staan dat het destijds door de wetgever voor een lange reeks van jaren veronderstelde rendement van vier percent voor particuliere beleggers niet meer haalbaar is en belastingplichtigen, mede gelet op het toepasselijke tarief, zouden worden geconfronteerd met een buitensporig zware last.
23 mrt 2015 Nieuws

Hoge Raad stelt uitgangspunten voor schadeloosstelling in SNS-zaak bij

De Hoge Raad heeft de uitgangspunten voor schadeloosstelling in SNS-zaak bijgesteld. Zo moet de Ondernemingskamer zelf, onafhankelijk van het aanbod van de minister van Financiën, de schadeloosstelling voor de onteigening van SNS-bank bepalen. Eerder bepaalde de Ondernemingskamer dat de schadeloosstelling hoger moet zijn dan het aanbod van de minister van € 0,-- per onteigend effect of vermogensbestanddeel. Dat uitgangspunt moet worden losgelaten. In zijn uitspraak formuleerde de Hoge Raad meer nieuwe uitgangspunten voor de schadeloosstelling.
4 mrt 2015 Nieuws

Alcoholslotprogramma gestopt

De Hoge Raad heeft 3 maart 2015 een uitspraak gedaan over het alcoholslotprogramma. De HR heeft geoordeeld dat iemand die verplicht moet deelnemen aan het alcoholslotprogramma daarnaast niet ook nog strafrechtelijk kan worden vervolgd. De Raad van State heeft 4 maart 2015 een uitspraak gedaan over het alcoholslotprogramma.
Getoond 61 tot 70 van 82. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.