Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
11 feb 2015 Nieuws

NIEUWSBRIEF NETTOLIJFRENTE- EN NETTOPENSIOENREGELING FEBRUARI 2015

De Belastingdienst informeert over de invoering van de Nettolijfrente- en Nettopensioenregeling en de daarmee samenhangende gegevensaanlevering aan de Belastingdienst.
4 feb 2015 Nieuws

Wijzigingsbesluit Lijfrenten en periodieke uitkeringen

Er is een nieuw besluit gepubliceerd (BLKB 2015 54, IBNW). Dit besluit wijzigt het besluit over de lijfrenten en periodieke uitkeringen (pu's) van 13 juni 2012, nr. BLKB2012/283M.
4 feb 2015 Nieuws

Nota lijfrenteadvies is fiscaal aftrekbaar

Zie gekoppeld item (vervallen aftrek advieskosten)
Bij het afsluiten of verlengen van de lijfrenteverzekering mag de nota van de adviseur onder voorwaarden van de belasting worden afgetrokken. Dat wordt volgens FD-columnist Wilfred Mooij vaak over het hoofd gezien. En hoewel die aftrekbaarheid naar de letter van de Wet Inkomstenbelasting niet geldt voor lijfrente banksparen gaat de fiscus hier wel soepel mee om, aldus Mooij.
9 jan 2015 Nieuws

Consultatie wetsvoorstel bescherming lijfrenteopbouw

De consultatie betreft het wetsvoorstel bescherming lijfrenteopbouw en stimulering pensioenopbouw.
16 jun 2014 Nieuws

Verzamelbesluit Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Lijfrente in de winstsfeer

In dit besluit is het beleid over lijfrenten in de winstsfeer geactualiseerd, zoals dat is opgenomen in het besluit van 28 december 2004, nr. CPP2004/633M. Enkele standpunten zijn gewijzigd/verduidelijkt en er is een nieuw standpunt opgenomen.
28 jan 2014 Kennis

Modelstamrechtovereenkomst uitgesteld ingaand stamrecht

Deze modelstamrechtovereenkomst kan uw werknemer gebruiken als hij een stamrecht wil onderbrengen bij een stamrecht-bv, en hij het stamrecht niet direct in wil laten gaan. Uw werknemer kan in deze modelovereenkomst een aantal zaken zelf invullen, zoals bijvoorbeeld het rentetarief. U moet erop letten dat uw werknemer met deze keuzes binnen de grenzen van de wet blijft.
28 jan 2014 Kennis

Modelstamrechtovereenkomst direct ingaand stamrecht

Deze modelstamrechtovereenkomst kan uw werknemer gebruiken als hij een stamrecht wil onderbrengen bij een stamrecht-bv, en hij het stamrecht direct in wil laten gaan. Uw werknemer kan in deze modelovereenkomst een aantal zaken zelf invullen, zoals bijvoorbeeld het rentetarief. U moet erop letten dat uw werknemer met deze keuzes binnen de grenzen van de wet blijft.
28 jan 2014 Kennis

Lijfrentebesluit: 13 juni 2012 BLKB2012/283M

Als download is het lijfrentebesluit aan de kennisbank toegevoegd. Van praktisch belang is met name paragraaf 2.4 'Beloning tussenpersoon (artikel 1.7b van de Wet IB 2001)'
2 dec 2013 Nieuws

Overgangsregeling voor inwoners van Duitsland

Lager belastingtarief voor inwoners van Duitsland met een pensioen, lijfrente of sociale zekerheidsuitkering uit Nederland Woont u in Duitsland en ontvangt u een pensioen, lijfrente of sociale zekerheidsuitkering uit Nederland? En betaalt u daarover volgens het nieuwe belastingverdrag met Duitsland voortaan in Nederland belasting? Dan geldt voor deze uitkeringen tijdelijk een lager belastingtarief.
7 aug 2013 Nieuws

Omzetting levenslooptegoed in lijfrente; twee varianten.

Tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2013 heeft Staatssecretaris Weekers van Financiën toegezegd om in een later stadium nog nader in te gaan op de budgettaire effecten en uitvoeringstechnische aspecten van het omzetten van levenslooptegoeden in een pensioenproduct. Op 11 juli 2013 stuurde Staatssecretaris Weekers een brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer waarin hij stelt dat er twee varianten denkbaar zijn om een bruto levenslooptegoed fiscaal geruisloos om te zetten in een lijfrente.
Getoond 11 tot 20 van 60. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.