Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
11 feb 2014 Nieuws

Beantwoording Kamervragen over onverkoopbare huizen door erfpacht

Antwoorden van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) op de vragen van de Kamerleden Visser en Aukje de Vries (beiden VVD) over het bericht dat huizen door erfpacht nog altijd onverkoopbaar zijn.
10 feb 2014 Nieuws

Antwoorden Kamervragen 'minder verkochte woningen'

Minister Blok heeft gereageerd op eerdere vragen over het bericht dat er minder verkochte woningen zijn geregistreerd en er meer gedwongen verkopen waren.
7 feb 2014 Nieuws

Goudvoorraad komt niet naar Nederland

Minister Dijsselbloem van Financiën laat de Tweede Kamer in antwoord op vragen over de goudvoorraad weten dat de waardedaling van de goudvoorraad geen gevolgen heeft voor de dividenduitkering aan de Staat. Spreiding van de goudvoorraad over meerdere locaties vergroot zowel de veiligheid van de opslag als de beschikbaarheid van de goudvoorraad. Zie download voor antwoorden op kamervragen.
5 feb 2014 Nieuws

Risicoselectie door zorgverzekeraars in de basisverzekering

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft antwoord gegeven op eerdere kamervragen over risicoselectie door zorgverzekeraars in de basisverzekering.
31 jan 2014 Nieuws

NVB: rol weggelegd voor overheid bij problematiek rondom particuliere erfpacht

Particuliere erfpacht leidt nog steeds tot problemen voor huiseigenaren. Erfpachters komen vaak niet in aanmerking voor financiering omdat de erfpachtcontracten niet deugen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ziet dan ook een rol voor de overheid weggelegd om tot (deel)oplossingen te komen.
28 jan 2014 Nieuws

Kamerbrief schriftelijke antwoorden (stamrecht)

Staatssecretaris Weekers (Fin) stuurt aan de Tweede Kamer de schriftelijke antwoorden op de nog openstaande vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 4 november 2013 over het pakket Belastingplan 2014. Wij hebben de Belastingdienst om een aanvullende toelichting gevraagd.
16 jan 2014 Nieuws

Verschil in telling aantal huishoudens tussen CBS en antwoorden Kamervragen

Het lid Omtzigt (CDA) heeft gevraagd hoe het kan zijn dat de aantallen huishoudens zonder toeslagpartner zoals genoemd in de beantwoording van de kamervragen van Omtzigt d.d. 13 januari, veel hoger zijn dan de alleenstaanden volgens de CBS.
7 jan 2014 Nieuws

Kamervragen naar aanleiding van (mogelijk) foutieve voorlopige aangifte

Er zijn vragen door het kamerlid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën gesteld over de bijstellingsregeling directe belastingen(ingezonden 6 januari 2014). Het tarief in de eerste belastingschijf en het percentage in box 2 (DGA / bedrijven) zou niet correct zijn.
6 jan 2014 Nieuws

Kamerbrief met toelichting op de verhoging van het eigenwoningforfait

Staatssecretaris Weekers van Financiën stuurt mede namens minister Blok voor Wonen en Rijksdienst de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over hoe de verhoging van de percentages ter vaststelling van het zogenoemde eigenwoningforfait per 1 januari 2014 tot stand is gekomen.
6 jan 2014 Nieuws

Kamervragen over verhoogde eigenwoningforfait percentages

Naar aanleiding van de verhoogde eigenwoningforfait percentages zijn er Kamervragen gesteld door de leden Knops, Omtzigt (beiden CDA), Bashir (SP) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister voor Wonen en Rijksdienst over bijstellingsregeling directe belasting (ingezonden 2 januari 2014) Zodra de antwoorden bekend zijn, zullen wij dit in de nieuwsbrief melden. Vereniging Eigen Huis heeft inmiddels ook gepleit voor bevriezing van de eigenwoningforfait percentages - zie link.
Getoond 371 tot 380 van 447. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.