Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
31 jan 2014 Nieuws

NVB: rol weggelegd voor overheid bij problematiek rondom particuliere erfpacht

Particuliere erfpacht leidt nog steeds tot problemen voor huiseigenaren. Erfpachters komen vaak niet in aanmerking voor financiering omdat de erfpachtcontracten niet deugen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ziet dan ook een rol voor de overheid weggelegd om tot (deel)oplossingen te komen.
28 jan 2014 Nieuws

Kamerbrief schriftelijke antwoorden (stamrecht)

Staatssecretaris Weekers (Fin) stuurt aan de Tweede Kamer de schriftelijke antwoorden op de nog openstaande vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 4 november 2013 over het pakket Belastingplan 2014. Wij hebben de Belastingdienst om een aanvullende toelichting gevraagd.
16 jan 2014 Nieuws

Verschil in telling aantal huishoudens tussen CBS en antwoorden Kamervragen

Het lid Omtzigt (CDA) heeft gevraagd hoe het kan zijn dat de aantallen huishoudens zonder toeslagpartner zoals genoemd in de beantwoording van de kamervragen van Omtzigt d.d. 13 januari, veel hoger zijn dan de alleenstaanden volgens de CBS.
7 jan 2014 Nieuws

Kamervragen naar aanleiding van (mogelijk) foutieve voorlopige aangifte

Er zijn vragen door het kamerlid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën gesteld over de bijstellingsregeling directe belastingen(ingezonden 6 januari 2014). Het tarief in de eerste belastingschijf en het percentage in box 2 (DGA / bedrijven) zou niet correct zijn.
6 jan 2014 Nieuws

Kamerbrief met toelichting op de verhoging van het eigenwoningforfait

Staatssecretaris Weekers van Financiën stuurt mede namens minister Blok voor Wonen en Rijksdienst de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over hoe de verhoging van de percentages ter vaststelling van het zogenoemde eigenwoningforfait per 1 januari 2014 tot stand is gekomen.
6 jan 2014 Nieuws

Kamervragen over verhoogde eigenwoningforfait percentages

Naar aanleiding van de verhoogde eigenwoningforfait percentages zijn er Kamervragen gesteld door de leden Knops, Omtzigt (beiden CDA), Bashir (SP) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister voor Wonen en Rijksdienst over bijstellingsregeling directe belasting (ingezonden 2 januari 2014) Zodra de antwoorden bekend zijn, zullen wij dit in de nieuwsbrief melden. Vereniging Eigen Huis heeft inmiddels ook gepleit voor bevriezing van de eigenwoningforfait percentages - zie link.
23 dec 2013 Nieuws

Beantwoording Kamervragen over advieskosten bij betalingsachterstanden

Minister Dijsselbloem van Financiën laat de Tweede Kamer weten dat financieel dienstverleners in het beheer van hun klantcontacten ook rekening dienen te houden met potentiële betalingsachterstanden en evt. te treffen betalingsregelingen. De Autoriteit Financiële Markten heeft hierover uiteg op haar website gepubliceerd over hoe de sector moet handelen in dat soort situaties.
20 dec 2013 Nieuws

Beantwoording Kamervragen over de Bitcoin

Minister Dijsselbloem van Financiën laat de Tweede Kamer weten dat virtuele valuta als de Bitcoin niet vallen onder de reikwijdte van de financiële toezichtwetgeving. De minister ziet op dit moment geen aanleiding tot aanpassing van deze wetgeving. DNB, AFM en het ministerie houden verdere ontwikkelingen rondom virtuele valuta als de Bitcoin desalniettemin nauwlettend in de gaten.
26 nov 2013 Nieuws

Beantwoording kamervragen verlaging vermogensgrens bijstand

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) zendt de Tweede kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Siderius (SP) over “de forse verlaging van de vermogensgrenzen in de Wet Werk en Bijstand”.
21 nov 2013 Nieuws

Antwoorden op Kamervragen inzake boeterente en schenkingsvrijstelling

Minister Dijsselbloem van Financiën laat aan de Tweede Kamer weten dat banken op verschillende wijze invulling hebben gegeven aan de oproep van het kabinet om boetevrij aflossen mogelijk te maken binnen de tijdelijk verruimde regeling van de schenkbelasting. Het hanteren van een boete en het eventuele afschaffen daarvan is een afweging die banken zelf moeten maken op grond van hun eigen risico-inschatting.
Getoond 381 tot 390 van 453. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.