Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
6 mrt 2013 Nieuws

Beantwoording Kamervragen over rapport ‘Sociaal economische gevolgen van echtscheiding’

Staatssecretaris Van Rijn geeft als reactie dat een echtscheiding een gebeurtenis is, waarbij mensen vaak geconfronteerd worden met een terugval in inkomen. Het is dan zaak dat mensen zo snel mogelijk bekijken op welke wijze zij hun inkomsten en uitgaven het beste in balans kunnen brengen. Als dit mensen niet zelf lukt, dan kunnen zij zich tot de gemeente wenden voor hulp.
5 mrt 2013 Nieuws

Echtscheiding kost Nederland jaarlijks circa € 2 miljard

Echtscheiding kost de Nederlandse samenleving jaarlijks naar schatting circa € 2 miljard, volgens een onderzoek in opdracht van marriageweek.nl.
De grootste kosten, ongeveer € 900 miljoen, houden verband met crimineel gedrag van kinderen, die in gebroken gezinnen opgroeien. Het extra beroep van éénoudergezinnen op sociale uitkeringen vergt jaarlijks ongeveer € 380 miljoen. De geschatte kosten van arbeidsverzuim als gevolg van echtscheiding bedragen jaarlijks circa € 440 miljoen.
4 mrt 2013 Nieuws

Stabiliteit pensioen van alle generaties gebaat bij handhaving rekenrente

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken voelt niet voor een aanpassing van de rekenrente. Zij laat dit weten in een brief aan de Tweede Kamer. Een hogere rekenrente zou weliswaar betekenen dat er nu niet gekort hoeft te worden, maar leidt er toe dat voor toekomstige pensioenen minder geld opzij wordt gezet.
26 feb 2013 Nieuws

Beantwoording Kamervragen over verstrekken van hypothecaire leningen aan medewerkers door de overheid

Antwoorden van minister Plasterk (BZK) op de vragen van het Kamerlid Schouw (D66) over het verstrekken van hypothecaire leningen aan medewerkers door de overheid.
22 feb 2013 Nieuws

Beantwoording Kamervragen over executieveilingen en onderhandse executies

Antwoorden van de ministers Blok (Wonen en Rijksdienst), Dijsselbloem (Fin) en Opstelten (VenJ) op Kamervragen over executieveilingen en onderhandse executies.
22 feb 2013 Nieuws

Beantwoording kamervragen over de Nationale Hypotheekgarantie

Antwoorden van de ministers Blok (Wonen en Rijksdienst), Dijsselbloem (Fin) en Opstelten (VenJ) op Kamervragen over Nationale Hypotheekgarantie.
20 feb 2013 Nieuws

PvdA wil hypotheekkorting werknemers belasten

Medewerkers van banken die van hun werkgever korting krijgen op hun hypotheekrente, dienen over dat voordeeltje belasting te betalen. Dat standpunt nemen de Tweede Kamerleden Ed Groot en Henk Nijboer (PvdA) in. Zij hebben inmiddels Kamervragen gesteld.
20 feb 2013 Nieuws

Kamervragen over voorstel nieuwe hypotheekregels

SP-Kamerlid Paulus Jansen heeft Kamervragen aan minister Blok van Wonen gesteld over de nieuwe hypotheekregels uit het woningmarktakkoord van 13 februari.
1 feb 2013 Nieuws

Geen uitkering premieoverschot bij voortijdig stopzetten verzekering

Antwoorden van minister Dijsselbloem (Fin) op vragen van het Kamerlid Nijboer (PvdA) over het niet uitkeren van het premieoverschot door enkele overlijdensrisico-verzekeraars bij het voortijdig stopzetten van de verzekering.
31 jan 2013 Nieuws

Premies overlijdensrisicoverzekering op basis van postcode leidt tot kamervragen

Minister Dijsselbloem (Fin) vraagt het College voor de Rechten van de Mens een nader onderzoek in te stellen naar de mogelijk discriminerende werking van onderscheid in de premie op de overlijdensrisicoverzekering op basis van postcode voor bepaalde consumenten. Hij meldt dit in de beantwoording van Kamervragen over dit onderwerp.
Getoond 851 tot 860 van 880. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.