Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
26 sep 2014 Nieuws

Heffing van overdrachtsbelasting is legitiem volgens Gerechtshof

De heffing van overdrachtsbelasting is rechtmatig en niet in strijd met artikel 1 van het eerste protocol bij het EVRM en/of artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de EU. Deze uitspraak is van het Gerechtshof Amsterdam.
25 sep 2014 Nieuws

Haagse hof verklaart het OM niet-ontvankelijk in de vervolging in verband met alcoholslot

Het Gerechtshof in Den Haag heeft op 22 september 2014 in drie strafzaken waarin het ging om rijden na gebruik van alcohol, het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging verklaard. De reden hiervoor is dat er al door het CBR aan de betrokkenen een alcoholslot was opgelegd.
5 sep 2014 Nieuws

Gerechtshof acht belastingtarief 30% vermogensrendementsheffing niet te hoog

Het Gerechtshof bevestigt in beroep dat de de wetgeving op grond waarvan 4% van de WOZ-waarde van de woning in de heffing over het inkomen uit sparen en beleggen wordt betrokken niet buitensporig is.
20 aug 2014 Nieuws

Onderscheid vaststelling letselschadevergoeding voor vrouwen of mannen niet toegestaan

Vanaf je 27ste tien jaar niet werken en daarna parttime. Deze uitgangspunten hanteerde een verzekeraar bij het berekenen van de letselschadevergoeding voor een jonge vrouw. Discriminatie oordeelt het College voor de Rechten van de Mens.
19 aug 2014 Nieuws

Rechtspraak: Koopstudio concept

De Rechtbank Midden-Nederland heeft een adviseur veroordeeld wegens schending van diens zorgplicht van een door Koopstudio ontwikkeld concept. Tevens is in een tussenvonnis bepaald dat een deskundige de rol van de bank dient te onderzoeken.
4 aug 2014 Nieuws

Rechtspraak bedrijfsongevallen

In een tweetal uitspraken wordt het belang van een adequate (bedrijfs)ongevallenverzekering benadrukt. In een uitspraak van de Rechtbank wordt een werkgever aansprakelijk gesteld wegens het ontbreken van een behoorlijke verzekering gesloten door de werkgever ten behoeve van het personeel. In een andere uitspraak wordt een werkgever juist 'gevrijwaard', doordat de werkgever voldoende maatregelen had genomen om de kans op ongevallen te beperken.
31 jul 2014 Nieuws

Waardebepaling WOZ waarde

In een uitspraak van de Rechtbank is de gemeente in het ongelijk gesteld bij de vaststelling van de WOZ waarde. In het geschil is de vraag gesteld of bij de vaststelling van de WOZ waarde rekening gehouden dient te worden met de aankoopprijs zoals in de voorlopige koopovereenkomst is vastgesteld, of vanuit de waarde op de leveringsdatum een terugrekening tot peildatum mogelijk is.
30 jul 2014 Nieuws

Rechtspraak: verblijvensbeding

In een uitspraak van de Rechtbank wordt een vordering van eiser afgewezen. Eiser heeft een lening verstrekt vanwege de aankoop van een woning. Deze lening was niet schriftelijk vastgelegd. In een verblijvensbeding was vastgelegd dat verplichtingen uit geldlening, aangegaan bij onderhandse of authentieke akte ter verwerving van het appartement, door de langstlevende dient te worden voldaan.
25 jul 2014 Nieuws

Rechtspraak: hypotheekrente voor woning uit erfenis niet aftrekbaar

In een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag wordt een belastingplichtige in het ongelijk gesteld. Belastingplichtige heeft een woning (met hypotheek) geërfd en wenste de hypotheekrente over deze woning in mindering te brengen op zijn belastbaar inkomen.
12 jun 2014 Nieuws

Boete na geautomatiseerde registercontrole op onverzekerde voertuigen akkoord bevonden

Door middel van registervergelijking controleert de Dienst Wegverkeer of motorvoertuigen verzekerd zijn. Als dit niet het geval blijkt te zijn wordt aan de kentekenhouder een boete opgelegd. In de zaak die het hof beoordeelde in het arrest van 20 februari 2014 [zie artikel 'Boetes CJIB voor onverzekerde motorrijtuigen onterecht opgelegd.'] kon niet worden vastgesteld dat de boete voor het onverzekerd zijn van het voertuig was opgelegd door een bevoegde ambtenaar.
Getoond 281 tot 290 van 360. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.