Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
26 sep 2013 Nieuws

DNB niet te kortgeschoten jegens Icesave-spaarders

De Nederlandse Bank (DNB) heeft niet onrechtmatig gehandeld tegenover spaarders met een Icesave-internetspaarrekening. Dit heeft het hof Amsterdam dinsdag 24 september beslist. Die beslissing is in overeenstemming met hetgeen de rechtbank Amsterdam eerder oordeelde.
25 sep 2013 Nieuws

Gedeeltelijke verhuur woning leidt tot verminderde hypotheekrenteaftrek

In een uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch is een belastingplichtige in het ongelijk gesteld voor zijn opgave van de hypotheekrenteaftrek. Belanghebbende heeft in het onderhavige jaar een woonhuis dat voor 50% eigendom van hem is en voor 50% van zijn voormalige echtgenote. Naast belanghebbende woont zijn zoon met zijn gezin in het woonhuis. De zoon betaalt daarvoor huur aan belanghebbende. In geschil is of het gehele woonhuis voor belanghebbende kan worden aangemerkt als een eigen woning.
10 sep 2013 Nieuws

Ontbreken bouwbonnen kost belastingplichtige hypotheekrenteaftrek

Art. 3.123 wet IB 2001: In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen worden tot de schulden die zijn aangegaan ter verwerving van de eigen woning gerekend schulden die zijn aangegaan voor verbetering of onderhoud van de woning voorzover de verbetering en het onderhoud met schriftelijke bescheiden zijn te staven. In art. 42b, lid 5 wet IB 1964 was dit ook al geregeld in verband met de saldering van ontvangen rente. Wij zijn van mening dat gepinde bedragen op bankafschriften niet voldoen aan dat laatste.”, stelt de Belastingdienst tijdens een rechtszaak.
4 sep 2013 Nieuws

Kan waarde excecutieveiling gebruikt worden als WOZ waarde?

Het Hof heeft in een uitspraak beslist dat de prijs die voor een woning is betaald, niet als basis kan dienen voor de WOZ-waarde van de woningen. Zie onder uitspraak Hof.
3 sep 2013 Nieuws

Waarborgsom niet gestort door koper, makelaar aansprakelijk gesteld door verkoper

Het blijft opletten met het stellen van bankgaranties bij de aankoop van een woning, zo blijkt uit onderstaande uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. De gedaagde heeft als verkopende makelaar de verkoper niet onverwijld ervan op de hoogte gesteld dat de waarborgsom niet tijdig was gestort. Daarnaast heeft de rechter een uitspraak gedaan of de makelaar aansprakelijk is voor de door eiser gestelde schade.
12 aug 2013 Nieuws

(V)echtscheiding: Hof sluit aan bij wat ouders fiscaal hebben afgesproken.

In een echtscheiding die tot in de officiële stukken wordt aangemerkt als ‘vechtscheiding’ volgt het uiteindelijk simpelweg Hof de fiscale afspraken die ouders over de kinderen hebben gemaakt.
21 jun 2013 Nieuws

Eigenaren zonnepanelen worden mogelijk als ondernemer beschouwd

Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie moet een deel van de ruim 100.000 Nederlanders met zonnepanelen voortaan btw gaan betalen op door henzelf opgewekte stroom meldt RTLnieuws.
18 jun 2013 Nieuws

Reactie Aegon uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad vindt de eerdere uitspraak van het Hof "niet onbegrijpelijk" en verwerpt het beroep van Aegon. Dit betekent dat Aegon de uitspraak van het Hof Amsterdam uit 2011 zal uitvoeren voor de bij de Stichting Koersplan de Weg Kwijt aangesloten groep klanten. Aegon schat in dat deze compensatie enkele tientallen miljoenen euro's zal gaan kosten.
17 jun 2013 Kennis

Schadeplichtig voor financiële schade na ontbinding koopovereenkomst

Gedaagden kopen woning aan in 2008, maar nemen niet af (financiering niet rond). Anno 2012 staat de woning nog steeds te koop. Eiseres vordert alle daarmee samenhangende schade (niet contractuele boete).
17 jun 2013 Nieuws

Hoge Raad: terugwerkende kracht verlaging overdrachtsbelasting niet discriminatoir

De Hoge Raad heeft bij arrest van 14 juni 2013 geoordeeld dat de terugwerkende kracht van de verlaging van de overdrachtsbelasting tot 15 juni 2011 niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel is.
Getoond 281 tot 290 van 321. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.