Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
2 jun 2015 Nieuws

Hoge Raad: geen autobijtelling ondanks ontbreken kilometeradministratie

De Hoge Raad heeft in het nadeel van de Staatssecretaris van Financiën het beroep in cassatie ongegrond verklaard. In een eerdere uitspraak van het Hof heeft de Inspecteur niet aannemelijk kunnen maken dat er sprake was van gebruik voor prive doeleinden van de bedrijfsauto's, ondanks het ontbreken van een rittenadministratie.
8 mei 2015 Nieuws

Rechtspraak: Ouderdomsclausule en bodemverontreiniging

In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wordt een nadere uitleg gegeven van een zogenaamde ouderdomsclausule (in koopovereenkomst woning). Ook wordt ingegaan op de vraag of de verontreiniging van de bodem normaal gebruik van de woning inclusief tuin in de weg staat.
6 mei 2015 Nieuws

Onherroepelijke volmacht tot verkoop houdt ondanks daling huizenprijzen stand

In een uitspraak van de rechtbank is een onherroepelijke volmacht intact gelaten. De schuldenaar deed een beroep op de economische crisis en de daarmee gepaard gaande waardedaling van onroerende zaken ter onderbouwing van zijn stelling dat sprake is van gewichtige redenen in de zin van artikel 3:74 lid 4 BW die maken dat de onherroepelijke volmacht van hem aan zijn schuldeiser buiten werking dient te worden gesteld.
5 mei 2015 Nieuws

Rechtspraak: Naheffing autobijtelling

In een kalenderjaar zijn achtereenvolgens een auto met een 25%-bijtelling en een auto met een 0%-bijtelling door een werkgever aan zijn werknemer ter beschikking gesteld. De belastingplichtige heeft gedurende de periode dat hem de auto met een 25% bijtelling ter beschikking was gesteld, een rittenadministratie bijgehouden.
30 apr 2015 Nieuws

DNB niet aansprakelijk voor schade faillissement DSB Bank

De Nederlandse Bank (DNB) is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van het faillissement van DSB Bank. Dat heeft de rechtbank bepaald. De vorderingen van de curatoren van DSB Bank en gedupeerden stichtingen worden afgewezen.
22 apr 2015 Nieuws

Advocaatkosten echtscheiding geen aftrekpost inkomstenbelasting

In een uitspraak van het Gerechtshof Arnherm-Leeuwarden worden de argumenten van de belastingplichtige om de advocaatkosten als aftrekbare onderhoudsverplichtingen op te voeren afgewezen. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat de advocaatkosten zijn gemaakt om de omvang van de uit de verrekening van de koopsompolissen met zijn ex-echtgenote voortvloeiende onderhoudsverplichting te beperken.
14 apr 2015 Nieuws

Beperking vrijstelling motorrijtuigenbelasting oldtimers niet onrechtmatig

De rechtbank Noord-Holland heeft op 13 april in een proefprocedure geoordeeld dat de beperking van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers niet onrechtmatig is.
14 apr 2015 Nieuws

Papieren schenking bij leven niet in mindering op nalatenschap

Bij onderhandse aktes heeft de moeder van eiser (erflaatster) in de jaren 2008, 2009 en 2010 diverse schenkingen aan hem en zijn broers en zussen gedaan welke door haar schuldig zijn gebleven. In december 2011 is erflaatster overleden en was op de schuldig gebleven bedragen nog niks afgelost. De rechtbank oordeelt dat de schuldig gebleven bedragen niet voor aftrek op de nalatenschap in aanmerking komen, omdat eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat de schenkingen niet de strekking hadden om pas na het overlijden van erflaatster te worden uitgevoerd.
3 apr 2015 Nieuws

Rechtspraak: WOZ-waarde en asbest

In een uitspraak van het Hof wordt de WOZ-waarde neerwaarts bijgesteld in verband met de vervanging van asbesthoudende platen.
9 mrt 2015 Nieuws

Erfpachtconstructie belastingadviseur faalt (rechtspraak)

Belanghebbende (belastingadviseur) verkoopt zijn woning inclusief grond aan een door belanghebbendes echtgenote opgerichte Stichting, onder schuldigerkenning van de koopsom en onder voorbehoud van erfpacht (eeuwigdurend). De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een uitspraak gedaan inzake de hypotheekrenteaftrek / erfpachtcanon.
Getoond 281 tot 290 van 389. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.