Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
16 mei 2013 Kennis

Landelijk uniforme werkwijze Verdelen en Verrekenen (met checklisten)

Per 1 april 2013 geldt binnen de Rechtspraak een landelijk uniforme werkwijze Verdelen en Verrekenen voor de afhandeling van de vermogensrechtelijke kant bij of na een echtscheiding. Het gaat bijvoorbeeld om de verdeling of verrekening van bankrekening(en), een huis, de hypotheek, verzekeringspolissen en schulden. Als downloads zijn diverse checklisten beschikbaar.
27 mrt 2013 Nieuws

AFM niet schadevergoedingplichtig voor claim door DSB klant

Het gerechtshof Amsterdam heeft een uitspraak gedaan inzake een claim van een DSB klant die in 2008 een achtergesteld deposito bij de DSB bank had afgesloten voor € 500.000. Door het faillissement van DSB bank is zij vermoedelijk een groot deel van haar geld kwijt. In de rechtszaak stelde zij dat de AFM hier (mede) aansprakelijk voor was. Zie download voor volledige uitspraak Rechtbank.
19 mrt 2013 Nieuws

Stijging aantal huisuitzettingen in 2012

Woningcorporaties zijn in 2012 bij 6.750 huishoudens overgegaan tot huisuitzetting. Dat is ruim 10 procent meer dan in 2011. Corporaties merken dat huurachterstanden toenemen door de economische crisis, waardoor de stijging van huisuitzettingen niet te voorkomen is. In een tabel is het aantal huisuitzettingen per jaar naar reden beschikbaar (zie link).
18 mrt 2013 Nieuws

Geregistreerd partnerschap voor 1 dag: toch overdrachtsbelasting verschuldigd

De Hoge Raad heeft tijdens een geding in cassatie een uitspraak van het Hof teruggedraaid. Het Hof had in een eerdere uitspraak de ontwijking van het betalen van overdrachtsbelasting door een geregistreerd partnerschap van 1 dag goedgekeurd.
1 mrt 2013 Nieuws

Hof merkt samengevoegde woningen in fiscale zin aan als één eigen woning

Twee samengevoegde tussenwoningen werden na enige bouwtechnische aanpassingen in fiscale zin aangemerkt als één eigen woning. De hypotheekrente van de erbij betrokken tussenwoning was derhalve ook fiscaal aftrekbaar, zo oordeelde onlangs Hof Den Haag.
31 jan 2013 Nieuws

Rechtspraak: ouderschapsverlofkorting

Geen recht op volledige ouderschapsverlofkorting. Terugval in loon kleiner doordat belastingplichtige (eiser) beter betaalde baan bij werkgever heeft gekregen.
4 jan 2013 Nieuws

Onvoldoende doorvragen bij invullen aanvraagformulier kost adviseur geld

Beroepsaansprakelijkheid verzekeringstussenpersoon. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. De tussenpersoon heeft naar maatstaven van zorgvuldigheid niet zonder meer mogen vertrouwen op de juistheid van de door de verzekeringnemer genoemde inkomensgegevens ten behoeve van de verzekeringsaanvraag. Er is met billijkheidscorrectie 75% eigen schuld.
3 jan 2013 Kennis

Rechtspraak

Rechtspraak (jurisprudentie) wordt gevormd door uitspraken van rechters.
6 dec 2012 Nieuws

Overgedragen pensioenaanspraak leidt niet tot gewenste doel

Eiser stelt zich op het standpunt dat de helft van de pensioenuitkeringen aan zijn echtgenote moet worden toegerekend omdat in het verleden met de stichting is overeengekomen dat het pensioen voor de helft aan de echtgenote wordt uitgekeerd. Daartoe verwijst eiser naar de genoemde akte van cessie en de erkenning daarvan door het bestuur van de stichting Deze toebedeling is geen gevolg van een echtscheiding.
23 nov 2012 Nieuws

Procedure massaal bezwaar voor bezwaarschriften erf- en schenkbelasting

De Belastingdienst gaat de procedure voor massaal bezwaar volgen voor de erf- en schenkbelasting. Dat heeft staatssecretaris Frans Weekers donderdag 25 oktober aan de Tweede Kamer gemeld. Weekers zet dit middel in omdat er een stroom bezwaarschriften binnen is gekomen naar aanleiding van een rechtbankuitspraak over de erfbelasting.
Getoond 681 tot 690 van 708. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.