Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
30 dec 2008 Nieuws

Collectief regres bij opzettelijke vernieling rond oudjaar

Verzekeraars zullen hard optreden tegen mensen die moedwillig en opzettelijk schade veroorzaken in de periode rond oud en nieuw door misbruik van vuurwerk, brandstichting of andere vormen van vandalisme. De verzekeraars zullen waar mogelijk gemeenschappelijk optreden om vandaalschade te verhalen.
28 dec 2005 Kennis

Verplichting tot beredding

De wet legt de verzekeringnemer in artikel 7:957 BW de verplichting op dat hij alle mogelijke maatregelen moet nemen die tot voorkoming of vermindering van de schade kunnen leiden. Op grond van jurisprudentie gebaseerd op de oude wetgeving is inmiddels vastgesteld dat die plicht op de verzekeringnemer rust wanneer het evenement zich heeft voorgedaan, maar ook wanneer er sprake is van een onmiddellijk dreigend gevaar. Deze jurisprudentie is met de invoering van het nieuwe verzekeringsrecht wettelijk vastgelegd. De verplichting rust overigens alleen op de verzekeringnemer wanneer hij op de hoogte is of behoort te zijn van het zich voordoen van het evenement of van het onmiddellijk dreigende gevaar. De bereddingsplicht geldt zowel voor de verzekerde als de verzekeringnemer.
29 aug 2005 Nieuws

2004 goed schadejaar voor verzekeraars

Het resultaat van de schadeverzekeringsbranche is in 2004 met 42,8% gestegen tot 1,8 miljard euro. Het goede resultaat van de schadeverzekeringsmaatschappijen wordt voornamelijk veroorzaakt door een groei in de premie-inkomsten in combinatie met een trage toename in de geleden schade. Dat meldt De Nederlandsche Bank.
16 mrt 2004 Kennis

Verplichtingen van de verzekeringnemer (of verzekerde) bij schade

Uit de overeenkomst vloeien verplichtingen voort. Een aantal van die verplichtingen hebben betrekking op het moment dat het risico zich openbaart waartegen de verzekering is gesloten. De eerste verplichting die we in de wet tegenkomen is de meldings- en inlichtingenplicht.
16 mrt 2004 Kennis

Schadeverzekering en sommenverzekering

Alvorens in te kunnen gaan op de betekenis van de verzekerde som voor een verzekeringsovereenkomst moeten we eerst stilstaan bij het verschil tussen een sommenverzekering en een schadeverzekering.
Getoond 151 tot 158 van 158. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.