Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
31 mei 2017 Nieuws

ILT wijst vijfduizend huizenverkopers op verplicht energielabel

De ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) houdt toezicht op de registratie van (definitieve) energielabels voor woningen bij transacties vanaf 1 januari 2015. Hierover zijn destijds alle woningeigenaren geïnformeerd middels een brief waarin ook een indicatie is gegeven van het verwachte label voor de betreffende woning, het voorlopige energielabel. Na enige voorbereidingstijd is de ILT eind 2015 gestart met de feitelijke controle op de energielabels bij transactie.
18 jan 2017 Nieuws

Negatief rendement voor zwartspaarders (-120%)

Staatssecretaris Wiebes van Financiën neemt een reeks aanvullende maatregelen tegen belastingontduiking. Hij kondigt aan dat de kortingen op boetes voor zwartspaarders die vrijwillig inkeren volledig worden afgeschaft. Vergrijpboetes die zijn opgelegd aan adviseurs die meewerken aan belastingontduiking, kunnen openbaar gemaakt worden. Ook stelt Wiebes voor het verschoningsrecht voor advocaten en notarissen in de fiscaliteit in te perken.
21 nov 2016 Nieuws

Handhaving Wet DBA uitgesteld tot januari 2018

Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot 1 januari 2018 geen boete of naheffing. In de tussenliggende periode gaat het kabinet onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden. Dat meldt de Belastingdienst.
23 sep 2016 Nieuws

AFM: Boete voor het optreden als gevolmachtigde agent zonder vergunning

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 26 juli 2016 een bestuurlijke boete van €600.000 opgelegd aan ProAssist Nederland Verzekeringen B.V. (ProAssist). De boete is opgelegd omdat ProAssist voor rekening van een verzekeraar overeenkomsten met consumenten heeft afgesloten voor de verzekering van mobiele telefoons. Voor dit ‘optreden als gevolmachtigde agent’ is een vergunning van de AFM vereist.
1 aug 2016 Nieuws

Voorwaarden vervallen bestuursrechtelijke premie bijstandscliënten

De wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime is in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling voorziet in de voorwaarden waaraan de verzekeringnemer dient te voldoen opdat hij op grond van deze titel in aanmerking kan komen voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime.
28 jun 2016 Nieuws

Uitstel uitstroom bijstandsgerechtigden uit het bestuursrechtelijk premieregime

Minister E.I. Schippers schrijft in een Kamerbrief dat er sprake is van uitstel van wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom bijstandsgerechtigden uit het bestuursrechtelijk premieregime.
17 mei 2016 Nieuws

Inventarisatie ervaringen boetestelsel 2009-2015

Minister Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer een Kamerbrief gestuurd met daarin een inventarisatie van praktijkervaringen boetestelsel 2009-2015. Op 1 augustus 2009 is het boetesysteem van de Wet op het financieel toezicht (Wft) veranderd. De praktijkervaringen met deze boetewetgeving zijn geïnventariseerd.
12 mei 2016 Nieuws

Standaardboete voor (onder)verhuren vrijesectorwoning niet altijd redelijk

De boete van € 12.000 die het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam aan een man had opgelegd omdat hij zonder vergunning een vrijesectorwoning onderverhuurde, is onevenredig hoog. Daarom verlaagt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zelf de boete in dit geval naar € 3.000. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 11 mei 2016.
13 apr 2016 Nieuws

Wiebes verdubbelt boete voor belastingontduikers

Staatssecretaris Wiebes van Financiën roept belastingontduikers op hun verborgen vermogen in het buitenland snel op te geven bij de Belastingdienst. De boete voor belastingontduikers die zichzelf melden bij de Belastingdienst verdubbelt per 1 juli naar 120 procent.
9 mrt 2016 Nieuws

Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime

In de ontwerpregeling is o.a. opgenomen dat de zorgverzekering overgesloten wordt naar het mantelcontract van de desbetreffende gemeente. Ook is het niet toegestaan een verhoogd eigen risico te hanteren en is de verzekeringnemer na maximaal 36 maanden schuldenvrij als het traject succesvol doorlopen is.
Getoond 11 tot 20 van 64. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.