Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
30 nov 2016 Nieuws

DNB: Nieuwe kredietaanbieders goed voor financiële stabiliteit

Het is gunstig voor de financiële stabiliteit dat nieuwe partijen zoals verzekeraars en pensioenfondsen zich melden op de hypotheekmarkten. Ze dragen bij aan een evenwichtiger financiering van langlopende kredieten met premiegelden voor de lange termijn, en brengen meer diversiteit en concurrentie in het kredietaanbod. Deze verschuivingen brengen tegelijkertijd nieuwe risico’s met zich mee, die volgens het gepubliceerde DNB-rapport ‘Kredietmarkten in beweging’ extra aandacht kunnen vereisen van toezichthouders en beleidsmakers.
13 jul 2016 Nieuws

Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

Met onderhavige wetsvoorstel wordt het instrumentarium voor de afwikkeling van verzekeraars herzien. Voorts voorziet het voorstel in een aanpassing van de regeling voor het faillissement van een verzekeraar. Via een internetconsultatie consultatie worden belanghebbenden geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen en wordt eenieder de mogelijkheid geboden daarop te reageren.
23 mrt 2016 Nieuws

Verbetering hybride markt WGA

Minister L.F. Asscher heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het financiële risico als alle werkgevers die publiek voor de WGA verzekerd zijn, zouden uittreden. Dit naar aanleiding van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel ‘Verbetering hybride markt WGA’. Het wetsvoorstel regelt dat de publieke staartlasten van werkgevers die na 1 juli 2015 uit de WGA-verzekering van UWV stappen, hun publieke staartlasten vanaf 1 januari 2017 niet meer zelf hoeven te financieren, maar dat deze vanuit het staartlastenvermogen in de Werkhervattingskas gefinancierd worden. Het totale bedrag aan potentiële staartlasten voor zowel de WGA-vast als –flex bedraagt € 3,8 miljard. Het risico bedraagt dus ook maximaal € 3,8 miljard.
20 jan 2016 Nieuws

Kamervragen ‘Geen voordeel verzekeraar meer bij NHG-lening’

Minister J.R.V.A. Dijsselbloem geeft antwoord op Kamervragen of verzekeraars die beleggen in NHG-hypotheken inderdaad te maken met hogere buffereisen doordat de eisen voor NHG-hypotheken gelijk worden gesteld aan die van niet-NHG hypotheken?
4 dec 2015 Nieuws

Overzicht van ontwikkelingen in de Nederlandse verzekeringsmarkt 2008-2015

Elk jaar maakt KPMG Insurance een uitgebreide analyse van de Nederlandse verzekeringsbranche, in deze publicatie leest u een kort overzicht hiervan.
22 sep 2015 Nieuws

Vrijstellingsregeling voor basic verzekeraars

De conceptregeling bevat een wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft en van enkele andere regelingen, mede ter implementatie van de richtlijn solvabiliteit II. Aan de hand van een internetconsultatie wordt de markt om reacties gevraagd.
7 sep 2015 Nieuws

Kamervragen kleine onderlinge verzekeraars

Naar aanleiding van een artikel in het FD "Laat kleine onderlinge verzekeraar niet verdwijnen" zijn eerder kamervragen gesteld.
3 sep 2015 Nieuws

Verzekeraars maken verwachting van betere preventie en re-integratie nog niet waar

Privaat verzekerde bedrijven presteren tot nu toe niet beter op het vlak van preventie en re-integratie dan niet-privaat verzekerde bedrijven. Dat was tien jaar geleden bij de introductie van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) wel de verwachting. Dit blijkt uit een publicatie van CPB.
24 jun 2015 Nieuws

Kamervragen over het artikel “Verzekeraar kansloos in concurrentie met het UWV”

Minister Asscher (SZW) heeft antwoorden gegeven op vragen over het artikel “Verzekeraar kansloos in concurrentie met het UWV”.
9 mrt 2015 Nieuws

Besluit houdende verplichting tot het activeren klanten met een beleggingsverzekering

(internetconsultatie)
Het besluit introduceert voor verzekeraars die beleggingsverzekeringen uit het verleden in portefeuille hebben de verplichting om deze klanten te ‘activeren’. Onder het ‘activeren’ van klanten wordt verstaan het aanzetten tot en ondersteunen van klanten zodat die inzicht krijgen in de financiële situatie van hun polis, overzicht krijgen van hun verbetermogelijkheden en, indien gewenst, stappen ondernemen om hun situatie te verbeteren.
Getoond 11 tot 20 van 292. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.