Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
24 aug 2017 Nieuws

Kamervragen over de problemen bij Anbang

Minister Dijsselbloem heeft antwoorden gegeven op Kamervragen over de problemen bij Anbang en de gevolgen daarvan voor de polishouders van VIVAT.
28 jun 2017 Nieuws

Nadere vragen over pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes heeft nadere vragen van de Eerste Kamer beantwoord over het verschil tussen een bepaald en een onbepaald elders verzekerd deel bij een pensioen in eigen beheer (PEB).
7 jun 2017 Nieuws

Reactie op het bericht ‘Rekenrente verzekeraars na jaren praten omlaag’

Minister J.R.V.A. Dijsselbloem heeft op verzoek van de Tweede Kamer een reactie en uitvoerige toelichting gegeven naar aanleiding van het bericht dat de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) heeft besloten de rekenrente voor verplichtingen van verzekeraars te verlagen.
6 jun 2017 Nieuws

Regeling bekostiging financieel toezicht 2017

Jaarlijks worden voor het desbetreffende kalenderjaar de bandbreedtes en tarieven vastgesteld voor de vergoeding van toezichtkosten door de financiële sector. Deze regeling stelt de bandbreedtes en tarieven voor het kalenderjaar 2017 vast. De regeling komt in grote lijnen overeen met de Regeling bekostiging financieel toezicht 2016.
13 feb 2017 Nieuws

Kamerbrief Pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris E. Wiebes gaat in een Kamerbrief nader in wat het verschil is tussen een bepaald elders verzekerd deel en een onbepaald elders verzekerd deel bij pensioen in eigen beheer.
16 dec 2016 Nieuws

Nederlandse verzekeraars kunnen stress aan

Het Verbond van Verzekeraars heeft met belangstelling kennis genomen van de uitkomsten van de EIOPA Insurance stresstest 2016. Het is voor een stabiele en solide verzekeringssector goed dat EIOPA, als Europese toezichthouder, de buffers van Europese verzekeraars toetst aan een aantal extreme stress-scenario’s. Het is positief dat uit de test blijkt dat de Nederlandse verzekeraars die zijn getoetst een hevig stress-scenario aan kunnen en een goede uitgangspositie hebben. De test maakt wel duidelijk dat een zeer lange periode van extreem lage rente impact kan hebben.
30 nov 2016 Nieuws

DNB: Nieuwe kredietaanbieders goed voor financiële stabiliteit

Het is gunstig voor de financiële stabiliteit dat nieuwe partijen zoals verzekeraars en pensioenfondsen zich melden op de hypotheekmarkten. Ze dragen bij aan een evenwichtiger financiering van langlopende kredieten met premiegelden voor de lange termijn, en brengen meer diversiteit en concurrentie in het kredietaanbod. Deze verschuivingen brengen tegelijkertijd nieuwe risico’s met zich mee, die volgens het gepubliceerde DNB-rapport ‘Kredietmarkten in beweging’ extra aandacht kunnen vereisen van toezichthouders en beleidsmakers.
13 jul 2016 Nieuws

Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

Met onderhavige wetsvoorstel wordt het instrumentarium voor de afwikkeling van verzekeraars herzien. Voorts voorziet het voorstel in een aanpassing van de regeling voor het faillissement van een verzekeraar. Via een internetconsultatie consultatie worden belanghebbenden geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen en wordt eenieder de mogelijkheid geboden daarop te reageren.
23 mrt 2016 Nieuws

Verbetering hybride markt WGA

Minister L.F. Asscher heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het financiële risico als alle werkgevers die publiek voor de WGA verzekerd zijn, zouden uittreden. Dit naar aanleiding van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel ‘Verbetering hybride markt WGA’. Het wetsvoorstel regelt dat de publieke staartlasten van werkgevers die na 1 juli 2015 uit de WGA-verzekering van UWV stappen, hun publieke staartlasten vanaf 1 januari 2017 niet meer zelf hoeven te financieren, maar dat deze vanuit het staartlastenvermogen in de Werkhervattingskas gefinancierd worden. Het totale bedrag aan potentiële staartlasten voor zowel de WGA-vast als –flex bedraagt € 3,8 miljard. Het risico bedraagt dus ook maximaal € 3,8 miljard.
20 jan 2016 Nieuws

Kamervragen ‘Geen voordeel verzekeraar meer bij NHG-lening’

Minister J.R.V.A. Dijsselbloem geeft antwoord op Kamervragen of verzekeraars die beleggen in NHG-hypotheken inderdaad te maken met hogere buffereisen doordat de eisen voor NHG-hypotheken gelijk worden gesteld aan die van niet-NHG hypotheken?
Getoond 11 tot 20 van 298. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.