Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
14 nov 2012 Nieuws

Indien geldverstrekker zich terugtrekt van Nederlandse hypotheekmarkt geen boete bij vervroegde aflossing

Een uitspraak van Kifid, waarbij de geldverstrekker zich heeft teruggetrokken uit de Nederlandse markt en de hypotheekgever geen gebruik meer kon maken van de meeneemregeling. De hypotheekgever hoeft volgens Kifid dan ook geen boeterente te betalen.
9 nov 2012 Nieuws

Kifid uitspraak over serviceabonnement

Consument is het niet eens met de door zijn tussenpersoon in rekening gebrachte kosten voor het actualiseren van zijn financiële planning.
29 okt 2012 Nieuws

Kifid uitspraak: belang van adequate dossiervorming / adviesrapport

Consument heeft in 2004 een aantal (hypothecaire) geldleningen bij de bank afgesloten. In 2010 wordt door de bank een betaalbaarheidsanalyse gemaakt waaruit blijkt dat Consument na zijn pensioendatum zijn hypotheeklasten mogelijk niet meer kan betalen. De Commissie concludeert dat niet is komen vast te staan dat de bank haar zorgplicht als redelijk handelend en vakbekwaam adviseur heeft geschonden. De vordering van Consument wordt afgewezen.
8 okt 2012 Nieuws

Geen adequate dossiervorming, uitspraak Kifid in nadeel adviseur

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. De tussenpersoon heeft Consument niet tijdig geïnformeerd over het feit dat op basis van de werkgeversverklaring van Consument de aanvraag voor de nieuwe hypothecaire geldlening geen doorgang kon vinden. Dit brengt met zich mee dat de door Consument geleden schade voor vergoeding in aanmerking komt.
30 aug 2012 Nieuws

Verzekeraar moet kosten wijziging pensioenregeling terugstorten

De Geschillencommissie van Kifid heeft uitspraak gedaan dat een verzekeraar de niet-verdiende eerste kosten van het privépensioen en de mutatiekosten moet terug storten voor de waardeopbouw van het bedrijfspensioen van een klant.
29 aug 2012 Nieuws

Minder klachten bij Kifid

Het Kifid meldt in haar jaarverslag dat in 2011 het aantal ingediende klachten met 12 procent is gedaald tot 6.450. Dat komt vooral doordat financiële dienstverleners hun eigen klachtenbehandeling, de interne klachtenprocedure (IKP) hebben verbeterd.
22 aug 2012 Nieuws

Redelijkheid voor Geschillencommissie reden om restschuld hypotheek in te dammen

Bijzondere omstandigheden, waaronder een te hoge boeterenteberekening door de bank, zijn voor de Geschillencommissie van Kifid reden om de restschuld van een hypotheek op grond van redelijkheid en billijkheid met terugwerkende kracht tot een jaar na verkoop van de woning te fixeren.
4 okt 2011 Nieuws

Kifid los van financiële sector

Het bestuur van de stichting Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) treft maatregelen om de onafhankelijkheid van de klachtenafhandeling voor consumenten verder te waarborgen.
8 sep 2011 Nieuws

Directeur Kifid weg om stijl van leidinggeven

Kees Oosterholt, directeur van Kifid, is teruggetreden vanwege zijn stijl van leidinggeven. Volgens Het Financieele Dagblad wordt hij beschuldigd van het voeren van een schrikbewind, waardoor diverse medewerkers na arbeidsconflicten opstapten.
13 jul 2011 Nieuws

Minder klachten bij Kifid

Consumenten hebben vorig jaar bij het Kifid 6.719 klachten ingediend, 14 procent minder dan de 7.818 klachten in 2009.
Getoond 321 tot 330 van 354. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.