Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
9 sep 2015 Nieuws

Kifid: let op met buitenlands fiscaal advies

Consument is woonachtig in België en werkzaam geweest in Nederland. Omdat consument onzeker was over de fiscale gevolgen van de aankoop van een lijfrente, is haar geadviseerd om de vergoeding ineens te laten uitkeren.
7 sep 2015 Nieuws

Kifid: onvoldoende voorlichting diverse hypotheekvormen

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening is van oordeel dat een financieel adviseur onvoldoende zorgvuldigheid in acht heeft genomen door Consument niet te wijzen op de verschillende mogelijkheden ten aanzien van het omzetten van haar hypotheek. De consument wordt ook deels de eigen verantwoordelijkheid aangerekend voor wat betreft het niet tijdig omzetten van een box 3 polis in een KEW.
4 sep 2015 Nieuws

Kifid: Aflosnota en boeterente

In een Kifid uitspraak wordt een adviseur aansprakelijk gesteld vanwege het tekort schieten in de uitoefening van de verleende opdracht tot advies en bemiddeling (oversluiting hypotheek).
26 aug 2015 Nieuws

Beantwoording Kamervragen over 'het wegvallen van inkomsten als gevolg van een uitspraak van KiFiD over een WAO-gat verzekering'

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de vragen van het Kamerlid Ulenbelt (SP) over 'het wegvallen van inkomsten als gevolg van een uitspraak van KiFiD over een WAO-gat verzekering'.
17 aug 2015 Nieuws

Geschillencommissie Kifid wijst claim compensatie ‘AOW-gat’ af

De Geschillencommissie van Kifid heeft een vordering tot compensatie van het ontstane ‘gat’ tussen de einddatum van een arbeidsongeschiktheidsuitkering en de begindatum van een AOW-uitkering afgewezen. Dit probleem is ontstaan doordat de overheid de AOW-leeftijd per 1 januari 2014 heeft verhoogd.
6 aug 2015 Nieuws

Kifid: beschermde diersoort is geen ongedierte

Kifid uitspraak inzake uitleg verzekeringsvoorwaarden opstalverzekering. Partijen zijn verdeeld over de uitleg van een in de verzekeringsvoorwaarden van een opstalverzekering opgenomen dekkingsuitsluiting. In het bijzonder zijn zij verdeeld over het antwoord op de vraag wat moet worden verstaan onder het begrip ‘ongedierte’ en of daaronder ook een steenmarter dient te worden begrepen.
30 jul 2015 Nieuws

Kifid: zorgplicht assurantietussenpersoon

In een Kifid uitspraak wordt een consument in het ongelijk gesteld voor zijn klacht doordat de consument de adviseur niet, of niet volledig heeft geïnformeerd over de wijziging in zijn arbeidssituatie. Het ontbreken van een zakelijke rubriek op de rechtsbijstandverzekering valt de adviseur dan ook niet te verwijten.
27 jul 2015 Nieuws

Kifid: matiging adviesnota

Een consument is met de een hypotheekadviseur een overeenkomst aangegaan, op basis waarvan de adviseur advies- en bemiddelingswerkzaamheden voor de consument heeft verricht tegen een vergoeding van € 2.489,-. De adviseur heeft deze werkzaamheden gedeeltelijk niet naar behoren uitgevoerd. De vordering van de consument wordt derhalve gedeeltelijk toegewezen.
17 jul 2015 Nieuws

Kifid: verzoek aanpassing renteopslag ligt bij consument zelf

Als gevolg van diverse aflossingen is de verhouding tussen de totale financiering en de waarde van het onderpand gewijzigd. De consument stelt dat de geldverstrekker actief had moeten handelen door de renteopslag te laten vervallen vanwege de gunstige(re) Loan to Value verhouding.
8 jul 2015 Nieuws

Kifid opent online klachtenloket Mijn Kifid

Vanaf 8 juli 2015 is het nieuwe online klachtenloket Mijn Kifid geopend. Consumenten kunnen voortaan klachten tegen banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en andere financiële dienstverleners online indienen. Kifid handelt de klachten vervolgens volledig online af.
Getoond 321 tot 330 van 410. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.