Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
7 jan 2014 Kennis

Dubbele rente aftrek (oude woning / nieuwe woning)

Mensen die met een dubbele hypotheek zitten omdat ze hun oude huis niet kwijtraken, mogen de rente van beide hypotheken een jaar langer aftrekken. De verhuisregeling eindigt per 1 januari 2015 dus zowel voor woningen die sinds 2011 te koop staan als voor woningen die sinds 2012 te koop staan. In artikel 3.111 lid 2 Wet IB2001 is sprake van drie jaar. Deze verruiming zou per 1 januari 2014 weer teruggebracht worden naar twee jaar, maar is nu met 1 jaar verlengd. Zonder een nieuwe verlenging geldt vanaf 2015 weer 2 jaar.
21 okt 2013 Nieuws

Verlenging herleving hypotheekrenteaftrek en termijn verhuisregelingen

Vakinfo
In 2010 en 2011 is een aantal maatregelen genomen ter tijdelijke ondersteuning van de woningmarkt. Twee daarvan zijn de introductie van de regeling herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur (in 2010) en de tijdelijke verlenging van de termijn van de verhuisregelingen (in 2011). Per 2013 zouden deze beide tijdelijke maatregelen beëindigd worden. De tijdelijke maatregelen hebben betrekking op woningen die in de verkoop staan, of tijdelijk zijn verhuurd op grond van de Leegstandswet tijdens de verkoopperiode.
27 sep 2013 Nieuws

Prinsjesdag: highlights voor de adviespraktijk

Hieronder een opsomming van diverse items die voor de adviespraktijk van belang kunnen zijn. Diverse onderdelen worden in het wetsvoorstel Belastingplan 2014 omschreven en zullen eerst door de Tweede en Eerste Kamer aanvaard dienen te worden. Over het mogelijke voorstel tot vervroegde beëindiging van SEW's en levensverzekeringen is (nog) niets bekend geworden.
6 mei 2013 Kennis

Onderhoudsverplichting en aftrekpost bij scheiding

Gedurende 2 jaar na vertrek uit de koopwoning is de hypotheekrente aftrek op grond van de verhuisregeling voor de vertrekkende partij. Na 2 jaar gaat het aandeel van de woning voor de vertrekkende partij naar box 3. Toch resteert er mogelijk een aftrekpost. ==================================================
13 feb 2013 Kennis

Vragen en antwoorden Kennisgroep Verzekeringsproducten spaar/beleggingsrekening eigen woning

De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft antwoorden gegeven op helpdeskvragen over de Wet "Lijfrentesparen en Eigen Woning Sparen" gepubliceerd op het internet. (deze antwoorden vormen geen beleid door of namens de staatssecretaris van Financiën maar zijn standpunten rechtstreeks voortvloeiend uit wet- en regelgeving)
8 mrt 2010 Nieuws

Verhuurde Eigen woning van Box I naar Box 3 halverwege fiscaal jaar

Op de website van MFAS troffen wij de volgende vraag aan. Box 1 woning gaat in de loop van het jaar over naar box 3 wegens permanente verhuur. Moet nu in de aangifte over dat jaar zowel peildatum 1 januari als 31 december worden ingevuld, of alleen 31 december en niet 1 januari?
Getoond 21 tot 28 van 28. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.