Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
3051 tot 3060 van 3114.
10 feb 2005 Nieuws

Mogelijk premievrijstelling voor jonge werklozen

Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat onderzoeken of het mogelijk is werkgevers die jongeren zonder werkervaring in dienst nemen, twee jaar lang vrij te stellen van WAO-premie en loondoorbetaling bij ziekte. PvdA en CDA in de Tweede Kamer hebben daartoe een voorstel gedaan.
10 feb 2005 Nieuws

Mogelijk premievrijstelling voor jonge werklozen

Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat onderzoeken of het mogelijk is werkgevers die jongeren zonder werkervaring in dienst nemen, twee jaar lang vrij te stellen van WAO-premie en loondoorbetaling bij ziekte. PvdA en CDA in de Tweede Kamer hebben daartoe een voorstel gedaan.
2 feb 2005 Nieuws

Eerste Kamer akkoord met samenwerking UWV en Belastingdienst

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de samenwerking tussen het UWV en de Belastingdienst. Het betekent dat de heffing van de premies voor de werknemersverzekeringen overgaat van het UWV naar de Belastingdienst.
27 jan 2005 Nieuws

Verzekeraars breiden op verzoek De Geus alternatieve verzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen uit

Particuliere verzekeraars hebben op verzoek van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd dat er behalve ondernemers met een verhoogd gezondheidsrisico nog meer moeilijk verzekerbare zelfstandigen gebruik kunnen maken van de alternatieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Het gaat om 2 groepen, namelijk zelfstandigen die herkeurd zijn en weer volledig aan het werk kunnen en zelfstandigen met een particuliere verzekering met een eindleeftijd lager dan 65 jaar.
20 jan 2005 Nieuws

Verplicht ouderschapsplan bij echtscheiding

Ouders die scheiden worden verplicht de afspraken over verzorging, ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen in een zogeheten ouderschapsplan vast te leggen. Met dit wetsvoorstel hoopt minister Donner van Justitie de problemen bij scheiding en omgang te verminderen.
20 jan 2005 Nieuws

Werkgevers trekken steun voor spaarloon in

Werkgevers pleiten voor een afbouw van collectieve spaarloonregelingen. Door het voor werknemers minder aantrekkelijk te maken daaraan mee te doen, moet ruimte ontstaan voor de levensloopregelingen.
RobertvdB002.JPG
12 jan 2005 Nieuws

marQ* kiest voor Fintool.nl

Financieel dienstverlener marQ* heeft met ingang van 1 januari 2005 de beschikking over de nieuws- en kennisdiensten van Fintool.nl. Alle 115 adviseurs van marQ* kunnen sinds die datum gebruik maken van het online expertisecentrum voor financieel adviseurs. Robert van den Broek (marQ*) en Olivier Rupke (Fintool.nl) bezegelden op 24 december jl. de samenwerking met een handdruk.
3 jan 2005 Nieuws

Ouderschapsverlof vanaf 2006 fiscaal aantrekkelijker

Het opnemen van ouderschapsverlof levert vanaf 2006 belastingvoordeel op. In dat jaar mogen werknemers die ouderschapsverlof opnemen 50% van het wettelijk minimumloon aftrekken van hun belastbaar inkomen. Het uiteindelijke belastingvoordeel varieert, afhankelijk van het aantal uren dat de werknemer werkt en het belastingtarief dat hij betaalt, van enkele tientjes tot ongeveer 250 euro per maand.
3 jan 2005 Nieuws

Grote bedrijven vrij actief op arbogebied

Ondernemingen met meer dan 200 werknemers zijn over het algemeen vrij actief op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een aanzienlijk deel van deze bedrijven doet meer aan arbobeleid dan wettelijk wordt voorgeschreven.
3 jan 2005 Nieuws

‘Eigenrisico WAO voor veel bedrijven aantrekkelijk’

De snelle daling van de WAO-instroom kan het voor bedrijven aantrekkelijker maken om het inkomensrisico voor de eerste vijf uitkeringsjaren zelf te nemen. In dat geval zijn ze wel verplicht een inkomensverzekering af te sluiten bij een commerciële verzekeraar.
Getoond 3051 tot 3060 van 3114. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.