Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
3081 tot 3090 van 3156.
22 mrt 2005 Nieuws

‘Veel bedrijven willen pensioenfonds afstoten’

Bedrijven met een zelfstandig pensioenfonds zijn op grote schaal bezig dat fonds af te stoten. Zo’n dertig procent van die bedrijven stopt binnenkort met het pensioenfonds. Van die afgestoten pensioenfondsen komt tweederde terecht bij een verzekeringsmaatschappij en eenderde vindt aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds.
21 mrt 2005 Nieuws

‘Cao-akkoord ambtenaren biedt ruimte voor hoger ziekengeld’

Zieke ambtenaren die proberen ander werk op te pakken, krijgen meer doorbetaald dan in het Najaarsakkoord is vastgelegd. Vakorganisaties FNV en VNO-NCW hebben volgens Het Financieele Dagblad bevestigd dat dit vrijdag in een cao-akkoord met het Rijk is vastgelegd.
16 mrt 2005 Nieuws

Werknemers van Unilever leveren na half jaar ziekte al loon in

Werknemers van Unilever Nederland die meer dan een half jaar ziek zijn, merken dat in hun portemonnee. Vanaf de zevende ziektemaand ontvangen zij nog 90% van hun salaris en in het tweede ziektejaar gaat het loon nog verder omlaag tot 85%. Dit hebben de vakbonden en Unilever volgens Het Financieele Dagblad afgesproken in het cao-overleg.
4 mrt 2005 Helpdesk

bij overname zaak is door verkopende partij niet bedongen dat hij terugave verkrijgt van de door hem

bij overname zaak is door verkopende partij niet bedongen dat hij terugave verkrijgt van de door hem betaalde overdrachtsbelasting dit staat niet in het getekende koopcontract. echter in de akte van de notaris is hij erachter gekomen en heeft dit er alsnog in laten zetten. beide partijen hebben zich door een deskundige laten adviseren bij de verkoop. Vraag : kan de verkopende [partij dit bedrag opeisen
16 mrt 2005 Nieuws

Aanpassingen regels voor loondoorbetaling en reïntegratie-evaluatie

Sinds 1 januari 2004 is de loondoorbetalingsplicht bij ziekte en de wachttijd voor de WAO van één naar twee jaar verlengd. Daarnaast is de maximale periode dat een werknemer recht heeft op ziekengeld verlengd van 52 naar 104 weken. Mede als gevolg hiervan zijn er vanaf 1 januari 2005 een aantal nieuwe regels van kracht en zullen er dit voorjaar nog een paar volgen. De regels kunnen voor zowel werkgever als werknemer gevolgen hebben. Uitvoeringsinstantie UWV heeft een overzicht op zijn website gepubliceerd van de regels.
28 feb 2005 Nieuws

Onbeperkte no-riskpolis bij baan jonge gehandicapten

Werkgevers die jonge arbeidshandicapten met een Wajong-uitkering in dienst nemen, krijgen een onbeperkt geldende 'no-riskpolis'. Het kabinet wil deze jongeren hiermee meer kansen geven om een baan te vinden.
22 feb 2005 Nieuws

Geen boete voor doorbetaling loon in tweede ziektejaar

Het wetsvoorstel Bovenwettelijke aanvulling op de verplichte doorbetaling in het tweede ziektejaar (BALTZ) is enige tijd geleden ingetrokken. Het betekent dat werkgevers die zieke werknemers in het tweede ziektejaar toch meer betalen dan 70% van het laatstverdiende loon daarvoor niet bestraft worden.
16 feb 2005 Nieuws

Kamer bezorgd over aanpak nalevingslasten

De tweede Kamer is bezorgd over de beloofde aanpak van de vermindering van nalevingslasten. De Kamer vraagt zich af of het kabinet de beoogde vermindering van administratieve lasten wel haalt.
16 feb 2005 Nieuws

Flinke winst Münchener

Herverzekeraar Münchener Rück heeft de winst in het vierde kwartaal ruim vervijfvoudigd dankzij sterk verbeterde resultaten van verzekeraar Ergo en de opbrengst van een belang in Allianz.
15 feb 2005 Nieuws

Internet ontwikkelt zich positief als verkoopkanaal

Consumenten switchen tegenwoordig steeds makkelijker tussen verschillende aankoopkanalen. Vooral internet ontwikkelt zich positief. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit
Getoond 3081 tot 3090 van 3156. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.