Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
3151 tot 3160 van 3209.
20 jan 2005 Nieuws

Werkgevers trekken steun voor spaarloon in

Werkgevers pleiten voor een afbouw van collectieve spaarloonregelingen. Door het voor werknemers minder aantrekkelijk te maken daaraan mee te doen, moet ruimte ontstaan voor de levensloopregelingen.
RobertvdB002.JPG
12 jan 2005 Nieuws

marQ* kiest voor Fintool.nl

Financieel dienstverlener marQ* heeft met ingang van 1 januari 2005 de beschikking over de nieuws- en kennisdiensten van Fintool.nl. Alle 115 adviseurs van marQ* kunnen sinds die datum gebruik maken van het online expertisecentrum voor financieel adviseurs. Robert van den Broek (marQ*) en Olivier Rupke (Fintool.nl) bezegelden op 24 december jl. de samenwerking met een handdruk.
3 jan 2005 Nieuws

Ouderschapsverlof vanaf 2006 fiscaal aantrekkelijker

Het opnemen van ouderschapsverlof levert vanaf 2006 belastingvoordeel op. In dat jaar mogen werknemers die ouderschapsverlof opnemen 50% van het wettelijk minimumloon aftrekken van hun belastbaar inkomen. Het uiteindelijke belastingvoordeel varieert, afhankelijk van het aantal uren dat de werknemer werkt en het belastingtarief dat hij betaalt, van enkele tientjes tot ongeveer 250 euro per maand.
3 jan 2005 Nieuws

Grote bedrijven vrij actief op arbogebied

Ondernemingen met meer dan 200 werknemers zijn over het algemeen vrij actief op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een aanzienlijk deel van deze bedrijven doet meer aan arbobeleid dan wettelijk wordt voorgeschreven.
3 jan 2005 Nieuws

‘Eigenrisico WAO voor veel bedrijven aantrekkelijk’

De snelle daling van de WAO-instroom kan het voor bedrijven aantrekkelijker maken om het inkomensrisico voor de eerste vijf uitkeringsjaren zelf te nemen. In dat geval zijn ze wel verplicht een inkomensverzekering af te sluiten bij een commerciële verzekeraar.
21 jan 2005 Nieuws

Spaarloon in 2005

Vanaf 1 januari 2005 is de spaarloonregeling alleen van toepassing indien de werknemer op 1 januari al in dienst was. Bij indiensttreding op een later tijdstip in het jaar is deelname uitgesloten voor dat jaar. Ook mag de spaarloonregeling vanaf 1 januari 2005 voor iedere werknemer slechts één keer worden toegepast. Dit in tegenstelling tot de regeling zoals die tot en met 2004 luidde, namelijk dat de spaarloonregeling per dienstbetrekking kon worden geëffectueerd. Een werkgever mag een werknemer slechts laten deelnemen aan de spaarloonregeling indien de loonheffingskorting wordt toegepast.
29 dec 2004 Nieuws

Besluit belastingheffing over geschenken aan niet-werknemers aangepast

De Staatssecretaris van Financiën had op 19 oktober 2004 een besluit gepubliceerd over de belastingheffing over geschenken die worden gedaan aan ondernemers, zogeheten resultaatgenieters en werknemers van derden.
28 dec 2004 Nieuws

Financieel directeur heeft weinig trek in pensioenprobleem van medewerkers

Slechts drie van dertig door bank-verzekeraar ING ondervraagde financieel directeuren van grote bedrijven vinden volgens Het Financieele Dagblad dat de werkgever verantwoordelijk is voor het pensioen van zijn medewerkers. Vooral nieuwe boekhoudregels, de zogeheten International Financial Reporting Standards (IFRS), maken het uitbesteden van pensioenverplichtingen een reële optie.
28 dec 2004 Nieuws

Gemotiveerde werknemers willen best langer doorwerken

Om werknemers langer te laten doorwerken zoals het kabinet wil, moeten werkgevers hun personeel langer weten te inspireren en te motiveren.
24 dec 2004 Nieuws

Grote bedrijven actief met arbobeleid

Ondernemingen met meer dan tweehonderd werknemers zijn over het algemeen actief op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een aanzienlijk deel doet zelfs meer aan arbobeleid dan wettelijk is voorgeschreven. Dit blijkt uit een rapport dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken naar de Kamer heeft gestuurd.
Getoond 3151 tot 3160 van 3209. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.