Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
1 tot 10 van 8942.
23 aug 2019 Helpdesk

Verblijvingsbeding (2)

Een relatie is overleden. Er was wel sprake van een verblijvingsbeding. Is er bij de levering aan de langstlevende overdrachtsbelasting verschuldigd?
23 aug 2019 Nieuws

Bij verlenging financieringsvoorbehoud sprake van dwaling?

Tussen partijen is een koopovereenkomst gesloten met een ontbindende voorwaarde (financieringsvoorbehoud), geldend tot een bepaalde datum. Aspirant-kopers hebben tweemaal om uitstel verzocht vanwege het financieringsvoorbehoud. Verkopers hebben dat tweemaal geaccepteerd.
23 aug 2019 Nieuws

WOZ-waarde omliggende woningen niet geschikt als referentiepanden

Belanghebbende is eigenaar van een woning. In hoger beroep is in geschil of de waarde van de woning op een te hoog bedrag is vastgesteld, meer in het bijzonder in vergelijking met de waarden die zijn vastgesteld voor een aantal omliggende onroerende zaken. De heffingsambtenaar heeft aan de op hem rustende bewijslast voldaan. Naar volgt uit het door de heffingsambtenaar overgelegde taxatierapport is de waarde van de woning bepaald met behulp van een methode van systematische vergelijking met woningen waarvan marktgegevens beschikbaar zijn.
23 aug 2019 Helpdesk

Verblijvingsbeding (1)

Een relatie heeft een 'verblijvingsbeding' in het samenlevingscontract opgenomen. Nu is de partner overleden. Moet de langslevende de erfgenamen 'uitkopen' om de gehele woning in eigen bezit te krijgen? Er is geen testament.
22 aug 2019 Nieuws

Ongunstige bijtelling personeelslening

De Centrale Raad van Beroep heeft een uitspraak gedaan over een hypothecaire personeelslening. Met ingang van 1 januari 2016 is artikel 13, derde lid, aanhef en onder c, van de Wet op de loonbelasting 1964 in werking getreden. Gevolg is dat nihilwaardering rentevoordeel van personeelsleningen eigen woning komen te vervallen.
22 aug 2019 Nieuws

VEH: 'Hypotheekgarantie moet en kan veel goedkoper'

Het bedrag dat huizenkopers betalen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kan omlaag, vindt Vereniging Eigen Huis. De huidige premies zijn te hoog gezien het enorme NHG-vermogen. Omdat het aantal schadegevallen zeer beperkt blijft, schroeven de ontvangen gelden de reserves van het garantiefonds alleen maar verder op.
22 aug 2019 Nieuws

Beantwoording Kamervragen over de middenklasse die geen huis meer kan kopen

Minister Ollongren beantwoordt de Kamervragen over de middenklasse die geen huis meer kan kopen
21 aug 2019 Nieuws

Huizenprijzen juli 2019

Bestaande koopwoningen waren in juli 7,0 procent duurder dan in juli 2018. Dat is nagenoeg dezelfde prijsstijging als in de voorgaande maand. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.
20 aug 2019 Nieuws

Inroepen huurbeding door koper op executieveiling

Vastgoed B.V. had een bedrijfspand in eigendom. Op 15 februari 2010 is op het pand een hypotheekrecht gevestigd ten behoeve van geldverstrekker. In de hypotheekakte is een zogenaamd 'huurbeding' opgenomen, op grond waarvan het Vastgoed B.V. was verboden het pand te verhuren zonder voorafgaande toestemming van geldverstrekker. In de op de hypotheekstelling van toepassing zijnde "Algemene Bepalingen van Zekerheidstelling" is een vergelijkbare bepaling opgenomen.
19 aug 2019 Nieuws

Beleid Belastingdienst voor leningen eigen woning

Vanwege een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft de Belastingdienst stukken beschikbaar gesteld. De publicatie ziet op een verzoek om alle documenten, notities, memo's, intern cursusmateriaal en beleidsstukken over de beoordeling of een bepaalde lening fiscaal als eigen woning lening moet worden aangemerkt en aanverwante onderwerpen beschikbaar te stellen.
Getoond 1 tot 10 van 8942. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.