Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
91 tot 100 van 102.
5 dec 2016 Kennis

Annuiteitentabel

Rekenmodel - alleen voor abonnees
5 dec 2016 Kennis

Themanummer: WOZ en eigenwoningforfait

Alleen voor Fintool Kennisbank abonnees
Een dynamisch kennisdocument met vakinfo over 'WOZ en eigenwoningforfait'. Dit document wordt geregeld bijgewerkt, zodat informatie actueel blijft. Handig als naslag, of om uw vakkennis op te frissen.
5 dec 2016 Kennis

Gefinancierd beleggen

Rekenmodel - alleen voor abonnees
5 dec 2016 Kennis

Gevolgen bijleenregeling bij huwelijk, samenwonen en echtscheiding

Rekenmodel - alleen voor abonnees
De bijleenregeling is in veel gevallen relatief eenvoudig toe te passen. Echt ingewikkeld wordt in partnersituaties, dat wil zeggen bij aanvang en beëindiging ervan.
5 dec 2016 Kennis

Eigenwoningforfait bij geen of geringe eigenwoningschuld (Hillen)

Rekenmodel - alleen voor abonnees
Al in 2003 is het wetsvoorstel Hillen aangenomen. Inzake beperking van het eigenwoningforfait voor personen met geen of een beperkte eigenwoningschuld. Op grond hiervan is er ter zake van de eigen woning met ingang van het belastingjaar 2005 geen sprake meer van een bijtelling. Indien het eigenwoningforfait hoger is dan de renteaftrek, wordt het positieve saldo geneutraliseerd door de "aftrek wegens geen of geringe woningschuld".
2 dec 2016 Kennis

Vermogensplanning 30 jaar

Rekenmodel - alleen voor abonnees
2 dec 2016 Kennis

De woekerpolis

Rekenmodel - alleen voor abonnees
Dit is een rekenmodel, alleen toegankelijk voor abonnees van Fintool. In dit document vindt u een .xls rekenmodel waarmee een analyse kan worden gemaakt tbv de beoordeling wel of niet te stoppen met een "woekerpolis".
2 dec 2016 Kennis

Model contante, actuariële waarde

Rekenmodel - alleen voor abonnees
Dit model is onder meer bruikbaar voor het bepalen van de contante waarde van een reeks uitkeringen die eindigt bij het overlijden van één persoon. Het maakt verschil of deze persoon man of vrouw is. Indien de uitkering doorloopt tot het overlijden van de langstlevende van twee personen, kan men de berekening maken op basis van een leeftijd van tien jaar jonger dan de jongste.
2 dec 2016 Kennis

Rekenmodel: Bijleenregeling

Rekenmodel - alleen voor abonnees
De bijleenregeling komt erop neer dat financiering van de nieuwe woning in box 1 niet kan plaatsvinden voorzover op de oude woning overwaarde wordt gerealiseerd. De overwaarde heet in de terminologie van de bijleenregeling "vervreemdingssaldo". Voorzover het vervreemdingssaldo niet onmiddellijk wordt afgetrokken bij de berekening van de eigenwoningschuld, ontstaat een eigenwoningreserve. Als de oude woning pas na verwerving van de nieuwe woning wordt verkocht, mag in eerste instantie volledig in box 1 worden gefinancierd.
2 dec 2016 Kennis

Financiële onafhankelijkheid

Rekenmodel - alleen voor abonnees
Getoond 91 tot 100 van 102. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.