Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
3621 tot 3630 van 3668.
5 jul 2004 Kennis

Declaratiepolis en pauschalpolis

Hoewel het sluiten van goederentransportverzekeringen per transport door middel van een losse post wel voorkomt, zal echter veel vaker worden gekozen voor de zogenaamde contractverzekeringen. Een contractverzekering wordt gesloten voor de duur van een jaar. Alle transporten gedurende dat jaar zijn dan automatisch meeverzekerd.
5 jul 2004 Kennis

Oorlogs- en stakersrisico (M3)

Deze clausule kan aan de polis worden gehecht in combinatie met de clausules G13 of G 14. Door middel van deze clausule kan een deel van het uitgesloten oorlogs- en stakersrisico weer worden meeverzekerd.
5 jul 2004 Kennis

Nederlandse Beurs-Goederenpolis 1991

Door verzekeraars van goederentransporten wordt veelal gewerkt met de Nederlandse Beurs-Goederenpolis 1991 (NBGP). Deze beurspolis bestaat uit een polisblad, waarop de specifieke gegevens zijn vermeld en Algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden wordt geen opsomming gegeven van gedekte gebeurtenissen. De dekking van een NBGP wordt vastgelegd door aangehechte clausulebladen.
5 jul 2004 Kennis

Wettelijke dekking goederentransportverzekering

Transportverzekeraars werken vaak met de Nederlandse Beurs-Goederenpolis 1991. Deze polisvoorwaarden geven geen beschrijving van de dekking. De omvang van de dekking is namelijk vastgelegd in clausules;
5 jul 2004 Kennis

Vervoerderaansprakelijkheid

Veel van het goederenvervoer wordt verzorgd door professionele transportbedrijven. Soms zijn deze bedrijven gespecialiseerd in bijzondere vormen van vervoer, zoals koel- of vriestransporten. Het vervoer van vlees, vis of groenten, fruit en bloemen. Op grond van het Burgerlijk Wetboek is een beroepsgoederenvervoerder aansprakelijk voor schade aan zaken die hij voor derden vervoert, wanneer die schade is ontstaan door zijn schuld of nalatigheid.
5 jul 2004 Kennis

Leveringscondities

Goederentransportverzekeringen hebben alles te maken met het verhandelen van allerlei goederen. Bij het verhandelen van goederen is het belangrijk vooraf een aantal zaken af te spreken. Bijvoorbeeld met betrekking tot het moment waarop het risico van de goederen van de verkoper wordt overgedragen op de koper en wie voor de verzekering van het vervoer van de goederen zorgt. Maar ook moet worden afgesproken wie de kosten van het vervoer voor zijn rekening neemt. Dergelijke afspraken worden vastgelegd in leveringscondities. De belangrijkste leveringscondities worden hierna behandeld.
Getoond 3621 tot 3630 van 3668. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.