Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
11 tot 20 van 4253.
8 jul 2024 Nieuws

Monitor Wsnp 20e meting (2023)

De monitor Wsnp 2023 —?de twintigste meting — laat zien dat de instroom in de Wet schuldsanering natuurlijke personen1 (hierna: Wsnp) iets gestegen is ten opzichte van 2022.
5 jul 2024 Nieuws

Brochure curatele, bewind en mentorschap

In deze brochure vindt u informatie over wat curatele, bewind of mentorschap betekent en wanneer deze maatregelen genomen kunnen worden.
5 jul 2024 Nieuws

Implementatiebesluit toegankelijkheidsvoorschriften bankdiensten

Deze algemene maatregel van bestuur strekt tezamen met de Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten tot implementatie van de toegankelijkheidsrichtlijn.
3 jul 2024 Nieuws

Verlaging vrijstelling groen beleggen

Het rapport 'Verwachte gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen' van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat over de gevolgen van de halvering van de fiscale vrijstelling in de inkomstenbelasting voor groen sparen en groen beleggen in het Belastingplan 2025.
3 jul 2024 Nieuws

Motie verzoek nationaal spaarplan

In een eerder aangenomen motie zijn een viertal verzoeken opgenomen. Een ervan is het weer invoeren van 'Zilvervlootsparen'. Die komt er vooralsnog niet.
28 jun 2024 Nieuws

Monitor exportkredietverzekeringen 2023

Jaarlijks verslag van de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse exportkredietverzekering.
21 jun 2024 Nieuws

Wetsvoorstel voor toekomstig box 3-stelsel

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) ingestemd met het aanbieden van de Wet werkelijke rendement box 3 voor advies aan de Raad van State. Met het wetsvoorstel stelt het kabinet voor om vanaf 2027 een nieuw stelsel voor de belastingheffing in box 3 in te voeren.
19 jun 2024 Nieuws

Aantal werknemers zonder pensioen afgenomen

Eind 2022 waren er 765 duizend werknemers zonder pensioenregeling via hun werkgever. Dat waren 171 duizend werknemers minder dan bij de vorige meting, eind 2019. Dit is een afname van 18 procent.
14 jun 2024 Nieuws

Risicorapportage Financiële Markten 2024

Geopolitieke spanningen vormen op dit moment het belangrijkste risico voor de Nederlandse economie en de financiële stabiliteit. Huishoudens en bedrijven kunnen eventuele schokken wel beter opvangen dan in het verleden.
14 jun 2024 Nieuws

AOW- en Anw-bedragen vanaf 1 juli 2024

Op 1 juli 2024 veranderen de bedragen van de AOW en de Anw.
Getoond 11 tot 20 van 4253. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.