Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
11 tot 20 van 3913.
8 sep 2021 Nieuws

Kosten eigen woning onderdeel inflatiemaatstaf

De kosten die horen bij het bezit van een eigen woning gaan meetellen bij de inflatiemaatstaf van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat is nu grotendeels nog niet het geval, maar de ECB vindt het belangrijk dergelijke kosten wel mee te wegen om zo een nauwkeuriger inflatiemeting te hebben die beter aansluit bij de prijsstijgingen zoals burgers die ervaren. Dit meldt DNB.
8 sep 2021 Nieuws

Te laat met betalen?

Deze zaak gaat over de vraag of partijen een betalingstermijn zijn overeengekomen. Vast staat dat [XX] te laat heeft betaald, maar partijen verschillen van mening hoeveel dagen te laat is betaald.
3 sep 2021 Nieuws

Zorgen mbo-docenten over financiële zelfstandigheid eigen studenten

Een ruime meerderheid (64%) van de burgerschapsdocenten op het mbo heeft studenten met financiële problemen in de klas. In de vier grote steden is dat zelfs 82%. Slechts 16% van alle mbo-docenten burgerschap acht studenten van 18 jaar voldoende in staat om de juiste financiële keuzes te maken.
26 aug 2021 Nieuws

Omkering van de bewijslast als sprake is van schenking

De rechtbank heeft zich gebogen over de vraag of er sprake is van een schenking. Eiser (neef en mede erfgenaam van overledene/erflaatster) vordert een bedrag van €20.488,67 terug bij gedaagde (ontvanger schenkingen). De neef vindt dat de schenkingen vernietigd moeten worden vanwege misbruik van omstandigheden als bedoeld in artikel 3:44 lid 4 Burgerlijk Wetboek.
23 aug 2021 Nieuws

Begunstiging levensverzekering en nieuwe partner

De vriendin van overledene spreekt een assurantietussenpersoon aan voor het feit dat de begunstiging o.a. 'echtgenote' was. Daar zij geen echtgenote was, is de uitkering niet aan haar uitgekeerd.
20 aug 2021 Nieuws

Kamervragen financiële uitbuiting ouderen

Staatssecretaris Blokhuis gaf antwoord op Kamervragen over het bericht dat er jaarlijks tientallen meldingen binnenkomen over financiële uitbuiting van ouderen.
13 aug 2021 Nieuws

Proefprocedure box 3 (2017 en 2018)

Dit betreft twee zaken die geselecteerd zijn als proefprocedures voor het massaal bezwaar box 3 voor de jaren 2017 en 2018.

De rechtbank oordeelt dat het box 3-stelsel in 2017 en 2018 in strijd is met het discriminatieverbod van artikel 14 van het EVRM.
11 aug 2021 Nieuws

Huwelijkse voorwaarden en schenkingen

In geschil bij het gerechtshof is de vraag of een schenking van de ouders van de vrouw met een uitsluiting zijn geschonken aan de vrouw. De vrouw was gehuwd op huwelijkse voorwaarden. De rechtbank had eerder de schenking(en) buiten het gemeenschappelijke vermogen gelaten.
4 aug 2021 Nieuws

Rekenkundig of meetkundig rendement?

Een verzekeraar heeft voldaan aan het tussenvonnis en onderbouwd dat de voorbeeldkapitalen in de offerte gehaald kunnen worden bij een maandelijks gelijkblijvend rendement (dus zonder koersschommelingen). De overgelegde berekeningen zijn voor de rechtbank controleerbaar en begrijpelijk.
29 jul 2021 Nieuws

Uitvoeringsbesluit verordening prudentiële vereisten beleggingsondernemingen

Het besluit bevat wijzigingen van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten, waarmee wordt voorzien in het aanwijzen van de met de uitvoering van de verordening belaste toezichthouders en de sanctionering van overtreding van de verordening. Het grootste deel van de verordening wordt van toepassing op 26 juni 2021.
Getoond 11 tot 20 van 3913. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.