Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
3471 tot 3480 van 3545.
11 okt 2004 Nieuws

Onderzoek: Prepensioen en VUT flink duurder voor ambtenaren

De kabinetsplannen rond VUT en prepensioen betekenen voor werknemers in de zorg-, welzijns- , onderwijs- én onderzoekssector, en voor personeel bij de overheid en de sociale werkvoorziening dat zij fors duurder uit zijn.
11 okt 2004 Nieuws

Rabobank pleit in Den Haag voor aanpassen levensloopregeling

De uitvoering van de levensloopregeling kan alleen slagen als de overheid en private partijen daarin samen optrekken. Dat is de boodschap van de delegatie van de Rabobank die maandag deelneemt aan een hoorzitting in Den Haag. De delegatie treedt op voor de vaste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën. Onderwerp is de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling.
11 okt 2004 Nieuws

Pensioenfondsen mogen toch levensloopregeling uitvoeren

Pensioenfondsen mogen toch de nieuwe levensloopregeling uitvoeren, zoals de vakbeweging steeds heeft bepleit. Daarvoor moet wel het bedrijf dat de pensioenregeling uitvoert, worden afgesplitst van het fonds. Die verzelfstandiging is noodzakelijk door Europese regels.
8 okt 2004 Nieuws

Pensioenfondsen sturen brief naar Kabinet en Tweede Kamer

Naar aanleiding van de VUT- en prepensioenplannen van het kabinet hebben de gezamenlijke pensioenfondsen en pensioenfondsuitvoerders ABP, Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel, Bedrijfstakpensioenfonds voor de Landbouw, Grafische Bedrijfsfondsen, MN Services, PGGM, SFB Groep en Spf Beheer een brief gestuurd naar het Kabinet en de Tweede Kamer der Staten Generaal.
7 okt 2004 Nieuws

Meer schade door grote branden

De schade door branden van meer dan 1 miljoen euro bedroeg in het tweede kwartaal van 2004 ruim 182 miljoen euro, aanzienlijk meer dan in voorgaande kwartalen. Dat blijkt uit het grote branden-kwartaaloverzicht van het Verbond. Het hoge schadebedrag wordt niet zozeer veroorzaakt door het aantal, maar voornamelijk door de hoge schadebedragen van enkele branden.
7 okt 2004 Nieuws

Levenproductie stijgt

De verkoop van individuele levensverzekeringen is volgens AM in de maand juli fors gestegen ten opzichte van juli 2003; het eerste halfjaar had juist een minnetje laten zien. Volgens cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek kwam in juli 612 miljoen euro premie binnen (+18%), afkomstig uit 91.400 polissen (-10%).
5 okt 2004 Nieuws

Europees akkoord over gelijke behandeling mannen en vrouwen

Minister De Geus heeft bekendgemaakt dat de Europese Raad voor de Werkgelegenheid en Sociaal Beleid een akkoord heeft bereikt over de gelijke behandeling van vrouwen en mannen bij de toegang tot en de levering van goederen en diensten. Belangrijkste punt in deze richtlijn is dat mannen en vrouwen door verzekeringsmaatschappijen gelijk moeten worden behandeld als het gaat om premies en uitkeringen.
30 sep 2004 Nieuws

Nieuwe regel verlicht druk pensioenfonds

Nieuwe regels van de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) verlichten de druk op pensioenfondsen om snel hun vermogens aan te vullen. In een geheime nota die de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) naar sociale partners en de grote pensioenkoepels heeft gestuurd, staat dat de vaste rekenrente van 4% vervalt.
1 okt 2004 Helpdesk

Erfrecht bij samenwoners U geeft in uw artikel aan dat indien de overledene op informele wijze

Erfrecht bij samenwoners U geeft in uw artikel aan dat indien de overledene op informele wijze uitkeringen aan zijn nalatenschap heeft toegezegd aan zijn partner, je hiermee dubbele heffing van successiebelasting kan voorkomen. Betekent dit indien een overledene mondeling heeft toegezegd dat zijn partner de woning mag behouden je een beroep kan doen op de hardheidsclausule. Of moet een dergelijke toezegging op schrift staan?
16 sep 2004 Nieuws

Extra regels pensioenfondsen leiden tot hogere kosten voor deelnemers

Werknemers en gepensioneerden zullen een groot deel van de extra lasten dragen die worden veroorzaakt door nieuwe regelgeving voor pensioenfondsen. Naast het verhogen van de premiebijdragen wordt verwacht dat de rechten van de deelnemers verder afbrokkelen. Dat blijkt uit een onderzoek onder 43 Nederlandse financiële bestuurders van pensioenfondsen en bedrijven dat in opdracht van vermogensbeheerder SEI is verricht.
Getoond 3471 tot 3480 van 3545. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.