Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
3581 tot 3590 van 3659.
13 okt 2004 Nieuws

Levensloopregeling-wet overgeheveld naar VUT- en Prepensioenwet

Het kabinet heeft ervoor gekozen om de bepalingen over de levensloopregeling over te brengen naar het wetsvoorstel aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling. De reden hiervoor is dat de levensloopregeling inmiddels, met name door de nieuwe versoepelingen van de voorgestelde Prepensioenmaatregelen, nauw verweven is geraakt met de plannen voor VUT en Prepensioen.
12 okt 2004 Nieuws

Britten krijgen forse bonus voor doorwerken tot zeventigste

De Britse minister van Arbeid en Pensioen Alan Johnson wil werknemers met een staatspensioen met een bonus van 30.000 pond (44.000 euro) belonen als ze na de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar nog vijf jaar doorwerken.
12 okt 2004 Nieuws

Banken voorzien mislukking levensloopregeling

De Nederlandse banken voorzien een mislukking als het gaat om de invoering van de levensloopregeling. mislukken. De regeling is financieel niet voordelig en naar ‘het product verlof' bestaat nauwelijks vraag in de markt.
11 okt 2004 Nieuws

Pensioenfondsen pleiten voor uitstel nieuwe VUT-plannen

Mocht het kabinet vasthouden aan invoering van de nieuwe VUT- en prepensioenplannen per 1 januari 2006, dan ontstaat er volgens voorzitter Beuker van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen een "chaos". Volgens hem is een termijn van twee tot tweeënhalf jaar het minimum. Beuker zei dat maandag tijdens de hoorzitting over de kabinetsplannen in de Tweede Kamer.
11 okt 2004 Nieuws

Onderzoek: Prepensioen en VUT flink duurder voor ambtenaren

De kabinetsplannen rond VUT en prepensioen betekenen voor werknemers in de zorg-, welzijns- , onderwijs- én onderzoekssector, en voor personeel bij de overheid en de sociale werkvoorziening dat zij fors duurder uit zijn.
11 okt 2004 Nieuws

Rabobank pleit in Den Haag voor aanpassen levensloopregeling

De uitvoering van de levensloopregeling kan alleen slagen als de overheid en private partijen daarin samen optrekken. Dat is de boodschap van de delegatie van de Rabobank die maandag deelneemt aan een hoorzitting in Den Haag. De delegatie treedt op voor de vaste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën. Onderwerp is de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling.
11 okt 2004 Nieuws

Pensioenfondsen mogen toch levensloopregeling uitvoeren

Pensioenfondsen mogen toch de nieuwe levensloopregeling uitvoeren, zoals de vakbeweging steeds heeft bepleit. Daarvoor moet wel het bedrijf dat de pensioenregeling uitvoert, worden afgesplitst van het fonds. Die verzelfstandiging is noodzakelijk door Europese regels.
8 okt 2004 Nieuws

Pensioenfondsen sturen brief naar Kabinet en Tweede Kamer

Naar aanleiding van de VUT- en prepensioenplannen van het kabinet hebben de gezamenlijke pensioenfondsen en pensioenfondsuitvoerders ABP, Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel, Bedrijfstakpensioenfonds voor de Landbouw, Grafische Bedrijfsfondsen, MN Services, PGGM, SFB Groep en Spf Beheer een brief gestuurd naar het Kabinet en de Tweede Kamer der Staten Generaal.
7 okt 2004 Nieuws

Meer schade door grote branden

De schade door branden van meer dan 1 miljoen euro bedroeg in het tweede kwartaal van 2004 ruim 182 miljoen euro, aanzienlijk meer dan in voorgaande kwartalen. Dat blijkt uit het grote branden-kwartaaloverzicht van het Verbond. Het hoge schadebedrag wordt niet zozeer veroorzaakt door het aantal, maar voornamelijk door de hoge schadebedragen van enkele branden.
7 okt 2004 Nieuws

Levenproductie stijgt

De verkoop van individuele levensverzekeringen is volgens AM in de maand juli fors gestegen ten opzichte van juli 2003; het eerste halfjaar had juist een minnetje laten zien. Volgens cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek kwam in juli 612 miljoen euro premie binnen (+18%), afkomstig uit 91.400 polissen (-10%).
Getoond 3581 tot 3590 van 3659. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.