Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Algemeen

5201 tot 5210 van 5233.
14 okt 2004 Nieuws

Frijns voorzitter Corporate governance-commissie

Directeur Vermogensbeheer Jean Frijns van pensioenfonds ABP is benoemd tot voorzitter van de nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code. Deze commissie moet jaarlijks inventariseren in welke mate Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen de Corporate Governance Code (Code Tabaksblat) naleven.
13 okt 2004 Nieuws

Bedrijf beginnen voor uitkeringsgerechtigden moeilijk

Een eigen bedrijf beginnen voor mensen met een uitkering is moeilijk. De wettelijke regelingen op dit punt zijn voldoende, maar de praktijk is weerbarstig. De uitvoering en neveneffecten van andere regelingen zorgen voor veel barrières.
13 okt 2004 Nieuws

Verbond: Wft moet transparanter en minder kostbaar

Het toezicht op de financiële sector moet transparanter, minder administratieve en nalevingslasten met zich meebrengen, en toekomstbestendig zijn. Dat is kort gezegd de visie van het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op het wetsvoorstel voor de Wet op het financieel toezicht (Wft), waarvan de eerste tranche binnenkort in de Tweede Kamer wordt behandeld.
13 okt 2004 Nieuws

Eenderde bedrijven bedreigd door computervirus

Het aantal computervirussen dat computers in het Nederlandse bedrijfsleven treft, is in anderhalf jaar tijd met 134 procent toegenomen. Maar liefst 28 procent van de organisaties heeft in de afgelopen maand hinder ondervonden van een computervirus. Dit blijkt uit de nieuwste ICT Barometer van Ernst & Young.
12 okt 2004 Nieuws

D&O stelt onderverdeling provisie voor

Vóór december zal minister Zalm de Kamer laten weten of handhaving van bepaalde vormen van afsluitprovisie voor hem bespreekbaar is. Minister Zalm liet weten graag voorstellen van de bedrijfstak tegemoet te zien om het beloningssysteem zodanig aan te passen dat de transparantie toeneemt en oneigenlijke verkooppraktijken worden tegengegaan.
11 okt 2004 Nieuws

EZ en KvK bieden hulp bij bedrijfsoverdracht

Het ministerie van Economische Zaken, de Vereniging van Kamers van Koophandel (VVK), MKB-Nederland en VNO-NCW hebben gezamenlijk een ondersteuningspakket ontwikkeld om bedrijfsoverdrachten te versimpelen. Uit onderzoek blijkt dat 10 tot 30 procent van alle bedrijfsoverdrachten mislukt, onder meer als gevolg van een gebrekkige voorbereiding.
11 okt 2004 Nieuws

De Hypotheker derde bij franchise-verkiezing

De Hypotheker is derde geworden bij de verkiezing van de Franchiseformule van het Jaar 2004. Deze verkiezing werd dit jaar voor het eerst gehouden en is een initiatief van het Franchisemanagers Netwerk Nederland (FNN).
11 okt 2004 Nieuws

Structureel verlies wel, aanloopverlies niet drukkend op hoogte fictief loon

Een directeur-grootaandeelhouder wordt voor de loon- en inkomstenbelasting geacht ten minste een bepaald bedrag aan salaris -fictief loon - te ontvangen van zijn eigen BV. Voor het jaar 2004 bedraagt het fictief loon in beginsel € 38.118. Voor bepaalde situaties, zoals onder meer bij een structureel verlieslijdende onderneming, mag hij van een lager bedrag aan fictief loon uitgaan en in andere situaties moet hij juist een hoger bedrag in aanmerking nemen.
11 okt 2004 Nieuws

Financiële dienstverlening krijgt minste klachten

Meer dan vijftig procent van de Nederlanders is heel ontevreden over de dienstverlening van Nederlandse bedrijven en winkels. Vooral de service van energiebedrijven, kabelexploitanten en telecomaanbieders wordt als (zeer) slecht beoordeeld.
8 okt 2004 Nieuws

CDA: ‘Bewezen goed adviseur hoeft geen extra opleidingen te volgen’

Iemand die bewezen heeft een goede adviseur te zijn, moet je niet ook nog eens verplichten allerlei studies te volgen. Dat zegt CDA-Tweedekamerlid Myra Koomen in een interview in Het VB. Veel vooral kleinere intermediairs maken zich er zorgen over dat zij na invoering van de Wfd op bepaalde gebieden niet meer mogen adviseren en bemiddelen.
Getoond 5201 tot 5210 van 5233. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.